Termenul “spirit” – Putere versus forţă


Atunci când ovaţionăm spiritul unui adevărat sportiv, ceea ce aplaudăm este demonstraţia tuturor semnificaţiilor pe care termenul “spirit” le reuneşte pentru noi: curaj, tenacitate, angajament, aliniere cu principiul, demonstraţia excelenţei, onoarea, respectul şi smerenia. A inspira presupune a umple cu spirit; lipsa spiritului, descurajarea, înseamnă deprimare, lipsă de speranţă, înfrângere. Dar oare ce înseamnă exact termenul “spirit”? În formulări de genul “spirit de echipă” sau când îndemnăm oamenii să ”intre în spiritul” unei acţiuni sau alta, prin termenul spirit poate fi înţeleasă totalitatea colectivă a experienţei umane. Că spiritul e un factor deosebit de pragmatic, ce poate face diferenţa între victorie şi înfrângere, e un fapt binecunoscut comandanţilor militari, antrenorilor şi directorilor generali. Un angajat sau un membru al unui grup ce nu intră în spiritul grupului din care face parte se va trezi în scurtă vreme fără serviciu sau în afara respectivului grup.


Din cele de mai sus rezultă clar că termenul “spirit” se referă la o esenţă nevăzută şi că, deşi expresia sa variază de la o situaţie la alta, esenţa sa nu se schimbă niciodată. Această esenţă e vitală; atunci când ne pierdem spiritul, murim.


Vorbind din punct de vedere clinic, putem spune că spiritul echivalează cu Viaţa; energia vieţii înseşi poate fi numită spirit. Spiritul este vieţuirea ce acompaniază şi constituie expresia alinierii cu energia vieţii. Puterea modelelor energetice de atracţie superioare este anabolică, favorabilă vieţii; opusul acestora sunt modelele catabolice care, în final, conduc la moarte. Adevărata putere echivalează cu spiritul, deci cu viaţa, în vreme ce forţa este echivalentul slăbiciunii, deci al morţii. Dacă unui individ îi lipsesc sau posedă într-o măsură insuficientă acele calităţi pe care le numim spirituale, el devine lipsit de umanitate, iubire şi respect de sine, putând fi chiar egoist şi violent. Atunci când o naţiune se abate de la alinierea cu spiritul omului, ea poate deveni un criminal internaţional.

PUTERE VERSUS FORŢĂ – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman – David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Lasă un răspuns