Sursa gândurilor #calearenuntarii

Din Cap. 4: Apatia şi depresia

Există multe modele ale minţii. Unul dintre cele mai recente îl constituie analogia dintre minte şi calculator. Putem privi conceptele minţii, gândurile şi sistemele de convingeri, ca pe nişte programe. Ca programe, ele pot fi interogate, anulate, derulate înapoi; dacă dorim, programele pozitive le pot înlocui pe cele negative. Aspectele mai meschine ale propriei noastre persoane sunt foarte dispuse să accepte programarea negativă.

Dacă analizăm sursa gândurilor noastre, începem să le identificăm originea şi încetăm să le mai considerăm, cu vanitate, „ale noastre“ (prin urmare, sacrosancte), ne vom da seama că gândurile pot fi privite cu obiectivitate. Vedem că ele originează adesea în copilăria timpurie, în educaţia dată de părinţi, familie, profesori, precum şi în frânturile de informaţie pe care le-am cules de la colegii de joacă, de prin ziare, filme, programe de televiziune şi radio, cărţi, biserică sau din înregistrările automate ale simţurilor noastre. Toate acestea şi-au urmat cursul fără ca noi să intenţionăm acest lucru şi fără intervenţia noastră conştientă. Iar aceasta nu este tot; din inconştienţa, ignoranţa, inocenţa şi naivitatea noastră, dar şi ca urmare a însăşi naturii minţii, am sfârşit prin a deveni conglomeratul tuturor deşeurilor de negativitate predominante în lume. Mai mult decât atât, am conchis că toate acestea ni se aplicau şi nouă, personal. Pe măsură ce devenim mai conştienţi, ne dăm seama că putem face anumite alegeri. Putem înceta să investim cu autoritate toate gândurile care ne trec prin minte, să începem să le analizăm şi să ne dăm seama dacă ele conţin ceva adevărat în ceea ce ne priveşte.

Din Cap.6: Frica

Pentru a înţelege cum se autogenerează teama, trebuie să ne acordăm răgazul necesar pentru a analiza încă una dintre legile conştiinţei: Ceea ce gândim, tinde să se manifeste.
Aceasta înseamnă că orice gând pe care îl păstrăm constant în minte şi îl alimentăm constant cu energie, va tinde să se manifeste în viaţa noastră în forma în care a fost reţinut în minte.
În aceeaşi ordine de idei, teama naşte gânduri pline de teamă.
Cu cât reţinem mai mult timp în minte aceste gânduri, cu atât evenimentul de care ne temem va avea şanse mai mari de a se produce, ceea ce ne va întări teama.

Sugestie de lectură în continuare – articolul Influenţa minţii

Lasă un răspuns