Integritatea #transcendereanivelurilorconstiintei

Integritatea are ca rezultat apariţia satisfacţiei interioare care se dezvoltă din împlinirea standardelor interioare. La acest nivel sunt mult mai importante efortul şi intenţia decât rezultatul. Onestitatea interioară începe să conducă, într-o măsură din ce în ce mai mare, opţiunile şi deciziile, determinând şi apariţia unui sentiment interior de onoare. Pe termen lung, scopul vieţii devine dezvoltarea potenţialului interior.

Deşi curajul este deopotrivă recunoscut şi recompensat de societate, aprobarea socială devine doar un element secundar, pentru că persoanele integre ştiu că este posibil să păcăleşti lumea întreagă, dar nu şi pe tine însuţi.

Datorită nivelului mai înalt de conştiinţă care apare la valoarea 200, tentaţiile de violare a integrităţii în scopul realizării unor câştiguri sunt recunoscute şi respinse, în timp ce sub nivelul 200, acestea sunt justificate raţional fără a ţine seama de consecinţe.

La nivelul 200, energia conştiinţei relaţionează cu integritatea raţiunii şi, în consecinţă, înşelăciunile retoricii sunt respinse ca slabe şi defectuoase. Prin acest pas înainte, în cadrul evoluţiei survine o diminuare semnificativă a emoţionalităţii şi a fanteziei nerealiste. Astfel, viaţa devine mai puţin dramatizată, iar recompensa trecătoare a poziţionalităţilor eului îşi pierde atracţia. În plus, există o încredere mai mare şi un sentiment cuprinzător de securitate ce poate fi dobândit doar prin respectarea onestităţii interioare. Prin încercări şi greşeli, descoperim că preţul compromisului nu merită riscul de a pierde încrederea conferită de integritate.

Fragment din Capitolul 9: Curajul

Transcenderea nivelurilor conştiinţei-Scara spre Iluminare David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Featured Image by Andre Mouton from Pixabay

Lasă un răspuns