Energia gândului uman

Energia gândului uman, chiar dacă durează doar o clipă, este fără îndoială absolut măsurabilă. Un gând care emană din nivelul 100 al conştiinţei va măsura în mod obişnuit pe o scală logaritmică între 10 la puterea -800 de milioane şi 10 la puterea -700 de milioane microwaţi.

Pe de altă parte, un gând de iubire provenit din nivelul 500 al conştiinţei măsoară pe aceeaşi scală aproximativ 10 la puterea -35 de milioane microwaţi.

Universul îşi ţine respiraţia pe măsură ce noi – clipă de clipă – alegem drumul pe care vom merge. Pentru univers, esenţa vieţii însăşi este extrem de conştientă, fiecare act, gând şi alegere se adaugă la un mozaic permanent; deciziile noastre trimit unde prin universul conştiinţei pentru a afecta vieţile tuturor. Pentru ca nu cumva ca această idee să fie considerată una de factură mistică sau fantastică, permiteţi-ne să reamintim teorema fundamentală a noii fizici teoretice: nimic nu există în mod singular, ci absolut tot ceea ce există în univers este interconectat.

Orice acţiune sau decizie personală care serveşte vieţii va servi vieţii în întregul ei şi, nu în ultimul rând, propriei dumneavoastră vieţi. Undele pe care le generăm se reîntorc la noi. Acest lucru, care putea părea a fi cândva o afirmaţie de factură metafizică, este stabilit acum ca adevăr şi fapt ştiinţific.

Tot ce există în univers emană constant un model energetic de o anumită frecvenţă, ce rămâne pentru totdeauna şi poate fi citit de cei care ştiu cum anume s-o facă. Fiecare cuvânt, act sau intenţie crează o înregistrare permanentă. Fiecare gând este cunoscut şi înregistrat  pentru totdeauna. Nu există secrete; nimic nu e ascuns şi nici n-ar putea să fie. Spiritele noastre stau dezvăluite, spre a fi văzute de toată lumea. În cele din urmă, viaţa fiecăruia dintre noi este responsabilă înaintea universului.

fragment din Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman – David R. Hawkins

Featured Image by Gordon Johnson from Pixabay

Lasă un răspuns