Concurs literar: NOI în secolul XXI

Scrii şi vrei să publici?

Proză, poezie, dramaturgie, eseu, jurnal şi orice alte forme, specii literare inedite sunt binevenite!

Colecţia NOI în secolul XXI a debutat în anul 2012. A rămas în aşteptarea adolescenţilor, tinerilor, adulţilor…

Vârsta nu contează.  Conţinutul, da!

În fiecare volum al colecţiei vor fi cuprinşi minimum doi autori. Aceasta este prima regulă. A doua regulă se referă la conţinut şi se reflectă în denumirea colecţiei:  NOI în secolul XXI. Tu-Noi ACUM! În acest context, încă la începutul unui secol al transformării, ce inspiraţie te trăieşte, ce ai de spus, ce ai vrea să fie auzit, cum vezi lumea?

Adresa la care poţi trimite un fragment reprezentativ din creaţia ta: editura.cartea.daath@gmail.com.

Nu este necesar să adaugi un CV, ci doar o minimă prezentare a ta.

Câteva sfaturi:

Asigură-te că materialul trimis este, într-adevăr, reprezentativ astfel încât să trezească interesul pentru mai mult. (Poţi trimite tot textul, dacă vrei.)

Fragmentul extras ar trebui să facă parte dintr-un material care are un volum cuprins între 20 şi 30 pagini în format A4, dacă vorbim de proză sau dramaturgie şi minimum 10-15 pagini de poezie.

Câteva detalii:

Selectarea materialelor pentru un volum va ţine cont de acea temă ce se va dezvălui de la sine. Cu alte cuvinte, acele minimum două materiale care oferă perspective, diferite sau asemănătoare, asupra aceleiaşi teme sau asupra aceluiaşi subiect îşi pot găsi locul împreună. Cu toate acestea, editorul poate stabili structura unui volum şi după alte criterii.

Editura Cartea Daath nu publică la comandă sau pe banii autorilor. Procentul desemnat drepturilor de autor este cuprins între 7 şi 10% din ceea ce rămâne după scăderea  taxelor, rabatului comercial acordat distribuitorilor şi a costurilor de producţie. Cu alte cuvinte, împărţim profitul. Dacă există! 😉

Numărul exemplarelor acordate autorului prin contract este de maximum 5. Este posibil să achiziţioneze mai multe exemplare la preţul de producţie.

În cazul autorilor minori, contractele de publicare vor fi semnate şi de părinţii sau de reprezentanţii oficiali ai minorilor.

Inspiraţie, spor, succes!  

12 comentarii

  1. […] Dacă în ediţiile precedente ale Atelierului Literar am citit şi comentat texte prezentate de autori deja publicaţi, ne dorim ca în această ediţie să ascultăm şi vocile celor ale căror creaţii nu au fost publicate încă. Iată o ocazie de a ne întâlni cu cei interesaţi de Concursul de creaţie literară “NOI în secolul XXI”. […]

Lasă un răspuns