Viaţă Adevăr Lumină -ediţia a II-a- Ioan Gyuri Pascu

Ilustraţia celei de-a doua ediţii a volumului Viaţă Adevăr Lumină este, ca şi prima ediţie, dedicată fotografiei, ca instrument artistic de percepere a vieţii. Fotografiile din această ediţie aparţin autorilor:

Aurora Images Copyright © Dave Parkhurst – Alaska Naturally®, Incorporated

Ana Cimpoca,  Daniela Marin, Mihaela Tolan, Maria Albu

Fotografia de pe copertă surprinde Marea Galilei într-o clipă în care soarele a strălucit aproape ca o inimă peste apa şi pietrele pământului.

Cartea debutează cu un motto:

Tot ceea ce există este.

Dar nu tot ceea ce este există.

Viaţa este.

Adevărul este.

Lumina este.

Şi, de aceea, toate celelalte există.

Cuvântul înainte al autorului explicitează precum modulul matematic atât motto-ul ales, cât şi conţinutul cărţii:

                            Cuvânt înainte

Am hotărât să scriu această carte mânat fiind de obsesia a două verbe care, în dicţionar, înseamnă cam acelaşi lucru: “a fi” şi “a exista”. Percepţia mea despre  ele, însă, e diferită“. Eu îl folosesc pe “a exista” legat de tot ceea ce poate fi perceput cu cele cinci simţuri, iar pe “a fi” legat de fiinţare, înţeleasă ca “fiind” şi dincolo de manifestare, înainte de manifestare şi cuprinzînd, bineînţeles, manifestarea, adică toate cele ce există. Aşadar, tot ceea ce există este, dar nu tot ceea ce este există deja.

Gândul şi forma-gând sunt, dar nu există încă pentru cele cinci simţuri. Ele, în stare latentă, au potenţialul de “a coborî” în existenţă, în măsurabil. Sunt energie nemanifestată. În plan manifestat  energia potenţială şi energia cinetică sunt egale, dar, în fapt, energia potenţială din planul nemanifestat este infinită şi nemăsurabilă, gata să devină o infinitate de infinituri măsurabile de energie  în planul manifestat. Am încercat, deci, în această carte să “traduc” în câteva enunţuri (fraze) un drum nesfârşit, având trei puncte de sprijin: Viaţă, Adevăr, Lumină.

A da citate din conţinutul cărţii pare a fi o asumare a responsabilităţii de a ciopârţi, cu bună ştiinţă, ceea ce fluxul gândului, al Cuvântului, al Fiirii conturează de la o pagină la alta, într-un întreg triunitar. Cele trei părţi, Viaţă, Adevăr, Lumină, se împletesc într-un singur fir filosofic şi poetic, un crez al autorului. Desigur, putem citi fragmente, putem medita asupra acestor ziceri, dar aceasta nu ne va reliefa întregul, nici atmosfera lui.

Lumea este cuşca in care puii adevărului plâng şi puţini oameni ii aud.

Acest album de imagini poetice, filosofice, de reflectări ale căutărilor personale se încheie astfel:

Cuvinte de încheiere

   (1)

Aşa cum becul cuprinde într-o formă oarecare crâmpeie de un anumit tip de Lumină, aşa cuvintele cuprind crâmpeie de un anumit tip de adevăr. Atâta lumină şi atât adevăr cât poate omul de rând suporta.

Gândiţi-vă ce s-ar întâmpla dac-am aprinde Lumina într-un corp fizic şi puterea Adevărului într-un cuvânt. Omenirea, aşa cum o ştim, ar dispărea şi ar exista doar nişte corpuri de lumină cu inimă de lumină, fără vorbire, cu al treilea ochi în perpetuă acţiune şi cu o vibraţie acordată perfect la muzica sferelor.

Cine ştie, poate, când vom afla adevărul şi vom fi iar Lumină, acolo vom ajunge!?

(2)

Acela care este văzut ca fiind mare prin lumina gândurilor şi a acţiunilor sale, acela este, în fapt, prin conştienţă, mic şi smerit în faţa măreţiei Vieţii, a Adevărului şi a Luminii!

De aceea, să nu ne lăsăm amăgiţi de ceea ce vedem a fi mic sau mare, ci să ne bucurăm de Lumina răspândită din mic şi mare. Dar să ne bucurăm depăşind limitarea impusă de cele cinci simţuri. Ele ne pot ajuta să avem emoţii, trăiri, sentimente, resentimente, să analizăm şi să procesăm tot ceea ce este manifestat, dar avem nevoie de ceva: activarea celui  de-al şaselea simţ ne va ajuta să găsim cheia de trecere de la vieţuiri, adevăruri şi lumini la Viaţă, Adevăr  şi Lumină.

 Această cheie este IUBIREA.

Ioan Gyuri Pascu

Prima ediţie a volumului a apărut în 2012. Tirajul de 2000 de exemplare s-a epuizat cândva pe la finalul anului 2016. Pentru că nu am dorit să retipăresc acea primă ediţie, ci să aduc o nouă ilustraţie, îmbogăţită cu imagini ale aurorei boreale pe care Gyuri îşi dorea să o vadă cândva, cât şi pentru alte motive a durat atât de mult să readuc şi această carte în Colecţia Cărţile lui Gyuri, colecţie pe care, iată, o dezvăluiesc acum, pentru prima oară. Încă nu am găsit rezolvare pentru ambalarea acestei colecţii, dar o voi pune în raftul virtual al Editurii cât de curând. (www.edituracarteadaath.ro)

Autorul fotografiilor ce surprind aurora boreală trăieşte în Alaska şi asta face de mai bine de 30 de ani, surprinde mirajul luminii ce-nconjoară nordul planetei. Dave Parkhurst nu face doar fotografii, ci şi spectacole media, proiectând zeci şi sute de imagini celor veniţi să se-ntâlnească cu aurora, împărtăşind din ştiinţa dar mai ales din trăirea directă a acestui fascinant fenomen denumit aurora boreală.

http://www.thealaskacollection.com/

Mulţumesc tipografiei Printco pentru că a tipărit frumos şi mai ales la timp această carte, precum şi Clovnul de caro. Dar despre aceasta din urmă, în alt articol.

interior deschis val205

VAL_interior_ dreptatea_900VAL-int-virtuozul-400

4 comentarii

Lasă un răspuns