Viaţa dintre vieţi – Hipnoterapie pentru regresie spirituală – de Michael Newton,Ph.D.

Viaţa dintre vieţi – Hipnoterapie pentru regresie spirituală – de Michael Newton,Ph.D.

Viata fata spate

 Deşi poate părea un manual pentru hipnoterapeuţii acreditaţi, cel de-al treilea volum publicat de Michael Newton oferă informaţii de folos oricărui cititor, indiferent de profesia sa. Aflând valoarea unei sugestii, a unei inducţii şi mai ales semnificaţia simbolisticii folosite, ne îmbogăţim conştienţa şi dobândim instrumente pentru o lucrare individuală de expandare a informaţiilor de tip intelectual, concomitent cu posibilitatea manifestării unor revelaţii de tip spiritual. Această simplă expunere a minţii la astfel de informaţii creează posibilitatea conectării informaţiilor pre-existente şi facilitează o înţelegere mai profundă şi în acelaşi timp mai complexă.

Un exemplu de asemenea informaţii generale se poate regăsi în acest pasaj extras din Partea a treia a cărţii – Adâncire şi vizualizare:

“După această pătrundere în interiorul pajiştii  (reprezentând intrarea în lumea spiritelor), voi introduce şi alte simboluri, cum ar fi razele aurii ale soarelui, care formează un scut protector de lumină caldă, din înaltul cerului (siguranţă), neuitând să menţionez culorile şi miresmele puternice ale florilor, precum şi păsările care cântă (farmec, vrajă).

Pot decide să îl poziţionez pe clientul meu într-o scenă pe malul oceanului, cu nesfârşiţii kilometri de nisip cald (linişte netulburată de nimic), pescăruşii ce se rotesc deasupra (libertate) şi spuma albă (puritate) a valurilor ce se rostogolesc (sunete reconfortante). În cazul în care clientul meu se simte confortabil în preajma apei, îl pot introduce într-o scenă în care se găseşte un lac cu apă proaspătă (purificare). Utilizarea timpului într-o scenă denotă infinitul.”

Dar iată ce explică însuşi autorul în Introducere:

“Viaţa dintre vieţi: hipnoterapie pentru regresie spirituală reprezintă rodul a peste trei decenii de cercetări îndreptate în direcţia dezvoltării metodei clinice de hipnoză şi menite ajutorării clienţilor să ajungă la amintirile din viaţa lor ca suflete. Un element cheie al cărţii de faţă constă în modalitatea de atingere a stării de transă supraconştientă pentru reamintirea existenţei nemuritoare a clienţilor. Graţie unei percepţii înălţate, oamenii obişnuiţi pot găsi propriile răspunsuri la întrebările imemoriale „Cine sunt?”, „De ce sunt aici?”, „De unde vin?”

Această carte este în primul rând un „ghid practic”, în care am reunit şi explicat pas cu pas procedurile pe care le-am considerat a fi cele mai eficiente pentru accesarea amintirilor clienţilor despre viaţa lor din lumea spiritelor. Iar dacă prezentul volum se doreşte a fi un text metodologic util ce se adresează profesioniştilor cu experienţă în domeniul hipnozei, el conţine şi noi studii de caz ce nu au fost cuprinse în precedentele mele lucrări Journey of Souls (Călătoria sufletelor) şi Destiny of Souls (Destinul sufletelor). Aceste noi studii de caz, precum şi întrebările pe care le-am folosit pentru a impulsiona procesul vizualizărilor spirituale, vor fi, poate, pe placul cititorilor care au apreciat celelalte două cărţi amintite. Cele trei volume laolaltă reprezintă o trilogie dedicată cercetării vieţii dintre vieţi.

Sper, totodată, că cititorii vor atinge o înţelegere mai profundă a procesului pe care l-am numit regresie spirituală şi vor fi încurajaţi să se îmbarce ei înşişi într-o călătorie în viaţa dintre vieţi, prin intermediul unei sesiuni de hipnoză alături de un profesionist talentat.

Mi-am început cariera ca terapeut tradiţional. În cele din urmă, după ce am început să practic regresia în vieţile anterioare, am descoperit şi metodele necesare pentru efectuarea cu succes a regresiei în viaţa dintre vieţi. Pe măsură ce se apropia momentul retragerii, după ce am condus mii de cazuri de regresie spirituală, am înţeles că venise timpul să împărtăşesc şi altor hipnoterapeuţi arta terapiei regresiei în viaţa dintre vieţi, care-şi dovedise aplicabilitatea în toţi aceşti ani.

În 1999 am început să lucrez cu diferite asociaţii profesionale acreditate ale hipnoterapeuţilor, care mi-au dat acceptul de a conduce un atelier de câteva ore dedicat regresiei în viaţa dintre vieţi. Am aflat foarte curând că, pentru a-i putea iniţia pe cei interesaţi în această lucrare dificilă, aveam nevoie de cel puţin trei sau patru zile. Apoi,  Asociaţia Naţională de Hipnoterapie Transpersonală (National Association of Transpersonal Hypnotherapy) s-a oferit să găzduiască o conferinţă dedicată în întregime metodei de regresie în viaţa dintre vieţi, dacă eu aveam să accept să co-prezidez evenimentul.

În septembrie 2001, la numai o săptămână de la atacurile teroriste din America, s-a ţinut în Virginia Beach prima conferinţă pe tema regresiei în viaţa dintre vieţi. S-a dovedit a fi o perioadă de bun augur pentru un nou program de hipnoză menit explorării spirituale. Acest curs intensiv a constat din aproximativ 40 de ore de seminar, demonstraţii şi sesiuni practice, care au aprofundat multe aspecte importante ale studierii regresiei în viaţa dintre vieţi. Datorez recunoştinţă Asociaţiei Naţionale de Hipnoterapie Transpersonală pentru previziunea şi ajutorul pe care mi l-a oferit atât în organizarea  acestei prime conferinţe pe tema regresiei în viaţa dintre vieţi, cât şi celor care au urmat.

În timp, am înţeles că exista nevoia unei organizaţii al cărei unic scop să fie dezvoltarea metodei regresiei hipnotice în viaţa dintre vieţi. În anul 2002 am fondat Societatea de Regresie Spirituală (Society for Spiritual Regression), având sprijinul unui grup de hipnoterapeuţi dedicaţi. Această asociaţie este compusă din terapeuţi atestaţi, dedicaţi perfecţionării studiilor şi practicii de regresionare a clienţilor în perioada petrecută în lumea spiritelor, între vieţile lor pământeşti. Unul dintre obiectivele principale ale organizaţiei este acela de a servi drept bază de referinţă pentru comunitatea naţională şi internaţională. Site-ul nostru pe internet este http://www.spiritualregression.org

[ in prezent: https://www.newtoninstitute.org/ ]

Dacă sunteţi interesat de anumite informaţii legate de propria dumneavoastră istorie spirituală, vă sugerez să cereţi recomandări, în sensul de a identifica un hipnotizator autorizat în tehnica regresiei spirituale în viaţa dintre vieţi. Dacă o astfel de persoană nu există în zona în care locuiţi, va fi probabil necesar să parcurgeţi o anumită distanţă. Credeţi-mă! Merită efortul. Este important să găsiţi un hipnotizator calificat şi experimentat în regresia în viaţa dintre vieţi, care să aibă o pasiune în a-i ajuta pe oameni să-şi dezvăluie amintirile din viaţa lor ca suflete – şi care, nu în ultimul rând, să fie sensibil la nevoile dumneavoastră specifice.

Regresia spirituală reuneşte deopotrivă terapiile vieţii anterioare şi a vieţii dintre vieţi. Astfel, hipnotizatorul ar trebui să fie foarte versat în domeniul metafizicii, pentru a putea analiza influnţele karmice din existenţa clientului atât din perspectivă psihologică, cât şi istorică. Vă sugerez, de asemenea, să stabiliţi un interviu preliminar înainte de a vă decide pentru un anumit hipnotizator.

Deşi textul de faţă este destinat prezentării sistematice a fundamentelor cercetării mele în domeniul vieţii dintre vieţi, intenţia mea nu este ca practicanţii regresiei spirituale să se conformeze unei proceduri rigide. De fapt, consider că materialul de faţă se poate dovedi util şi acelora care doresc să aplice metode alternative pentru atingerea lumii spiritelor. Stiu că fiecare facilitator aduce terapiei de regresie în viaţa dintre vieţi propriile sale idei, talente şi experienţe. Aplicarea diferitelor abordări nu poate decât să îmbunătăţească cunoştinţele şi perspectiva asupra vieţii noastre spirituale.

Voi oferi recomandări cu privire la anumite probleme în care cred cu tărie dar, departe de a fi prea teoretic, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă pentru a susţine respectivele informaţii la un nivel practic, şi pentru a simplifica, pe cât posibil, cadrul conceptual al metodelor de hipnoză pe care le folosesc cu clienţii mei. Speranţa mea este că ne aflăm la începutul unei mişcări care va deveni mondială în secolul 21, oferind o metodă ce ne va permite o nouă înţelegere spirituală asupra propriei noastre fiinţe. Multiplele aplicaţii ale regresiei spirituale ne pot ajuta să înţelegem scopul existenţei noastre şi, atingând această cunoaştere, vom deveni mai buni.”

Anul apariţiei în limba română: 2005

Traducător: Robert Malischitz

Număr pagini: 228

Lasă un răspuns