PUTERE VERSUS FORŢĂ – David R. Hawkins

PUTERE VERSUS FORŢĂ

Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman

David R. Hawkins M.D., Ph.D.

Dificil de selectat pasaje din această carte, întâia dintr-o serie de cărţi ce dezvăluie motivele pentru care  omenirea îşi duce suferinda existenţă de mii de ani.

O viaţă de cercetare analitică şi practică, de studiu individual şi colectiv preced apariţia acestei cărţi în anul 1995, în prima sa ediţie. Ulterior, o a doua ediţie revizuită de Dr. Hawkins a apărut în SUA în anul 1998 pentru ca în anul 2002 să apară cea de-a treia ediţie. În România Putere versus Forţă a apărut în 2005, în traducerea semnată de Robert Malischitz.

Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman ni se descoperă cu precădere în prima parte a cărţii odată cu prezentarea Nivelurilor conştiinţei umane (Partea I, cap.4) şi deja binecunoscuta Scală sau Hartă a Conştiinţei.

Motto-ul acestei cărţi este:

Cei înţelepţi nu ies în evidenţă.

Ei apar drept oameni simpli.

Cei care cunosc acest lucru, cunosc tiparele Absolutului.

Cunoaşterea tiparelor este Puterea Subtilă.

Puterea Subtilă pune totul în mişcare şi nu are un nume.

Din Prefaţă

“E foarte dificil de explicat ceva simplu. O mare parte a acestei cărţi e dedicată tocmai clarificării unui astfel de lucru extrem de simplu. Dacă vom reuşi să înţelegem pe de-a-ntregul măcar şi un singur lucru simplu, ne vom dezvolta mult capacitatea de a înţelege natura universului şi a vieţii înseşi.”

“Astăzi, kinesiologia este o ştiinţă bine determinată, bazată pe testarea răspunsului muşchilor la stimuli. Un stimul pozitiv provoacă un răspuns muscular puternic, unul negativ generează o slăbire a tonusului muscular. Ca tehnică de diagnoză, testarea kinesiologică şi-a dovedit în ultimii 25 de ani aplicabilitatea în nenumărate domenii. Cercetarea iniţiată de Goodheart a căpătat un câmp lărgit de aplicaţie atunci când dr. John Diamond a adus acest subiect la îndemâna publicului prin intermediul cărţilor sale. Diamond a stability că acest răspuns pozitiv sau negativ al corpului are loc atât în urma unor stimuli fizici, cât şi în urma unor stimuli mentali.

Cercetările care fac obiectul acestui volum au dus mai departe tehnica doctorului Diamond prin descoperirea faptului că răspunsul kinesiologic reflectă capacitatea organismului uman de a diferenţia nu numai stimulii pozitivi de cei negativi, ci şi pe cei anabolici (care sprijină şi înalţă viaţa) de cei catabolici (care consumă şi epuizează viaţa), dar mai ales prin faptul inedit că trupul uman are capacitatea de a deosebi adevărul de fals.

În sine, testul este simplu, rapid şi relativ lipsit de orice pericol. Ca răspuns la o afirmaţie adevărată, se petrece o reacţie musculară pozitivă, în timp ce o afirmaţie falsă va induce subiectului un răspuns negativ. Acest fenomen se petrece independent de opiniile subiectului testării sau de cunoştinţele acestuia cu privire la respectivul domeniu. De asemenea, răspunsurile s-au dovedit a fi valide indiferent de apartenenţa culturală a subiecţilor sau de momentul în care a avut loc testarea. Astfel, rezultatele testării îndeplinesc cerinţele ştiinţifice ale replicabilităţii, putând fi, prin urmare, verificate de către orice investigator. Pentru prima dată în istoria umană, această tehnică oferă o bază obiectivă pentru distingerea adevărului de falsitate.

Mai mult, am descoperit că acelaşi fenomen poate fi folosit pentru a calibra nivelele conştiinţei umane, generând o scală logaritmică de numere întregi (de la 1 la 1.000), care stratifică puterea relativă a nivelelor conştiinţei în toate domeniile experienţei umane şi calibrează toate nivelele posibile ale puterii.

Mai departe, milioanele de calibrări care au confirmat această descoperire au mai dezvăluit o stratificare a nivelelor puterii în afacerile umane, relevând o remarcabilă distincţie între putere şi forţă, ca şi între toate calităţile adiacente ale acestora. Acest lucru, la rândul său, a condus la reinterpretarea comprehensivă a comportamentului uman pentru a identifica câmpurile energetice invizibile care îl controlează. S-a descoperit că scala calibrată coincide cu subnivelele ierarhiei filosofiei perene, apărând imediat corelaţii cu fenomenele emoţionale şi intelectuale în sociologie, psihologie clinică şi spiritualitate tradiţională.

În volumul de faţă, scala conştiinţei a fost examinată în lumina descoperirilor actuale ale fizicii teoretice avansate, ale dinamicilor nonlineare şi teoriei haosului. Nivelele calibrate reprezintă câmpurile de atracţie puternice din domeniul conştiinţei însăşi, ce domină existenţa umană şi definesc, prin urmare, conţinutul, semnificaţia şi valoarea, servind ca energii organizatoare pentru nenumărate modele ale comportamentului uman.

Această stratificare a câmpurilor de atracţie în funcţie de nivelele corespunzătoare ale conştiinţei oferă o nouă paradigmă pentru recontextualizarea experienţei umane de-a lungul timpului. Practic, accesând informaţii spre care nu existase până acum nici o cale de apropiere, metoda noastră promite să fie atât de o mare valoare în cercetarea istorică, cât şi să aducă enorme beneficii posibile pentru viitorul omenirii. În încercarea de a sublinia valoarea acestei tehnici ca instrument de cercetare, am dat exemple ale folosirii sale potenţiale într-o gamă largă a activităţilor umane: (întro sferă speculativă) în artă, istorie, comerţ, politică, medicină, sociologie şi ştiinţele naturii; (într-o sferă mai pragmatică) în marketing, publicitate, cercetare şi dezvoltare; (într-o sferă empirică) în cercetarea psihologică, filosofică şi religioasă. Au fost sugerate şi anumite aplicaţii posibile în domeniul criminologiei, informaţiilor, dependenţei şi auto-îmbunătăţirii. Însă posibilităţile de folosire şi extrapolare ale metodei de cercetare descrise în această carte abia dacă au fost amintite. Deşi rezultatele descrise aici sunt produsul a douăzeci de ani ce cercetări şi a milioane de calibrări efectuate de echipe întregi de investigatori asupra a mii de subiecţi, această carte nu reprezintă decât un început.

Potenţialul acestei metode pentru a înălţa cunoaşterea noastră în toate ştiinţele şi artele este mult mai mare şi se impune explorat cu toată atenţia. Probabil că aspectul cel mai important constă în faptul că ea promite să vină în ajutorul dezvoltării şi maturizării noastre spirituale în cele mai avansate nivele ale conştiinţei şi, într-un final, chiar a iluminării. “

“De asemenea, putem să observăm şi faptul că, pe tot parcursul istoriei, societatea a încercat să „trateze” problemele sociale prin acţiuni legislative, strategii, manipulare comercială, legi sau interdicţii – toate manifestări ale forţei – numai pentru a ajunge la concluzia că aceste probleme – în ciuda faptului că au fost tratate – persistă sau revin. Deşi atât guvernele, cât şi indivizii, pornind de la diferite poziţii ale forţei sunt miopi în această privinţă, unui observator sensibil îi devine evident faptul că multiplele condiţii ale conflictului social nu vor dispărea până când nu va fi descoperită şi vindecată” etiologia fundamentală a acestora. Diferenţa dintre a trata şi a vindeca este aceea că în cazul primei noţiuni contextul rămâne acelaşi, în timp ce în cazul celei de-a doua răspunsul clinic este determinat tocmai de o schimbare a contextului. Cu alte cuvinte, ceea ce se urmăreşte este înlăturarea completă a cauzei problemei, şi nu doar o atenuare a simptomelor. Una e să prescrii un antihipertensiv pentru presiunea mare a sângelui şi cu totul altceva să extinzi contextul de viaţă al pacientului, pentru ca acesta să înceteze să mai fie furios şi represiv.

Să sperăm că empatia ce rezultă din contemplarea Hărţii Conştiinţei va micşora drumul spre Bucurie. Cheia bucuriei stă în blândeţea necondiţionată pentru toate formele vieţii (inclusiv pentru cea proprie) pe care o numim compasiune. Fără compasiune, strădania umană nu poate realiza nimic semnificativ. Putem generaliza acest aspect de la terapia individuală la un context social mai larg, în care pacientul nu poate fi cu adevărat însănătoşit şi total vindecat până când nu invocă puterea compasiunii pentru el şi pentru cei din jurul lui. Ajunsă în acest punct, persoana care a fost vindecată va începe să vindece la rândul ei.”

Cuprins

Cuvânt înainte ……………………………………………………………………. 7
Prefaţă ………………………………………………………………………………. 13
Introducere ………………………………………………………………………… 21
PARTEA I Uneltele ………………………………………………………….. 27
I: Descoperiri fundamentale pe drumul cunoaşterii ………………… 29
II: Istorie şi Metodologie …………………………………………………….. 38
III: Rezultatele testării şi interpretarea lor ……………………………… 47
IV: Nivelele conştiinţei umane …………………………………………….. 52
V: Distribuţia socială a nivelelor conştiinţei ………………………….. 67
VI: Noi orizonturi în cercetare ……………………………………………… 72
VII: Analiza punctelor critice din viaţa de zi cu zi ………………….. 80
VIII: Sursa puterii ………………………………………………………………. 91
PARTEA a II-a Lucrarea …………………………………………………… 99
IX: Modele de putere în atitudinile umane …………………………….. 101
X: Puterea în politică ………………………………………………………….. 107
XI: Puterea în economie ……………………………………………………… 114
XII: Puterea şi sportul …………………………………………………………. 121

XIII: Puterea socială şi spiritul uman ……………………………………. 127
XIV: Puterea în artă ……………………………………………………………. 134
XV: Geniul şi puterea creativităţii ………………………………………… 138
XVI: A supravieţui succesului ……………………………………………… 143
XVII: Sănătatea fizică şi puterea ………………………………………….. 146
XVIII: Sănătatea şi procesul îmbolnăvirii ……………………………… 150
PARTEA a III-a Înţelesul ………………………………………………….. 157
XIX. Baza de date a conştiinţei ……………………………………………. 159
XX: Evoluţia conştiinţei ……………………………………………………… 164
XXI: Studiul conştiinţei pure ……………………………………………….. 173
XXII: Lupta spirituală ………………………………………………………… 181
XXIII: În căutarea adevărului ………………………………………………. 188
XXIV: Concluzie ……………………………………………………………….. 198
Anexa A ……………………………………………………………………………. 204
Anexa B ……………………………………………………………………………. 205
Anexa C ……………………………………………………………………………. 209
Glosar ………………………………………………………………………………. 210
Note de subsol …………………………………………………………………… 217
Despre Autor …………………………………………………………………….. 229

 Numar pagini: 244

2 comentarii

Lasă un răspuns