Întâia Trilogie – David R. Hawkins

Întâia Trilogie – aşa am putea numi aceste prime trei cărţi publicate de Doctorul David R. Hawkins. Dedicate dezvăluirii nivelurilor conştiinţei, Hărţii Conştiinţei  aşa cum a fost denumită de autor (şi, în niciun caz “piramida conştiinţei”) aceste cărţi sunt fundamentale pentru orice om care caută adevărul, caută să înţeleagă ce este conştiinţa, ce înseamnă evoluţia intelectual-spirituală.

În aceste timpuri ale unui secol de început de schimbare, Putere versus Forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman prezintă esenţiala modificare în gândirea şi percepţia omului modern. Trecerea de la ignorarea câmpului la recunoaşterea existenţei lui, de la gândirea cauzală la cea complexă (am putea spune cuantică) atât de prezentă acum în toate domeniile, înţelegerea “determinanţilor” comportamentului uman, precum şi simpla expunere la informaţiile cuprinse în aceste cărţi facilitează nu doar înţelegerea, dar chiar un salt mare în conştiinţa cititorului.

Ochiul Sinelui – de care nu se poate ascunde nimic, precum şi Sinele: Realitate şi Subiectivitate sunt nu doar foarte înalt calibrate la 980, respectiv 999.8 – nivelul conştiinţei unui avatar precum Iisus, Buddha, Krishna – dar răspund multor întrebări despre calea evoluţiei către iluminare, acea stare umană si nivel de conştiinţă capabil să contrabalanseze negativitatea produsă de mai mult de 70 milioane de oameni aflaţi sub nivelul 200 (al Curajului), ţinând cont că un individ aflat doar la nivelul 700 (al Păcii-Iluminării) devine capabil a realiza acest lucru.

Ştiinţă şi spiritualitate – această corelaţie de o inestimabilă valoare – împreună, în reintrepretarea experienţei umane în termenii evoluţiei conştiinţei şi înţelegerea atât a minţii, cât si a spiritului ca expresii ale Divinităţii înnăscute ce reprezintă substratul şi permanenta sursă a vieţii. Claritatea nemaiîntâlnită şi luciditatea cu care este prezentată şi explicată esenţa conştiinţei, cum a evoluat aceasta de la prima apariţie ca viaţă pe Pământ şi până la formarea egoului uman şi, mai departe, transcenderea ego-ului către Realitatea Iluminării, facilitează o înţelegere directă şi experienţială. Mulţi cititori declară că după ce au parcurs Putere versus Forţă au suferit o schimbare de perspectivă ireversibilă – pur şi simplu au văzut şi au înţeles viaţa altfel.

Nu se pot “spune despre” aceste cărţi prea multe lucruri care să se apropie de înălţimea conţinutului lor. Ele trebuie parcurse, experientizate – revelaţiile sunt schimbări ireversibile şi individuale, care nu se pot transmite. Se pot doar trăi, individual, conştient şi deplin.

“Un individ situat la nivelul 700 contrabalansează 70 milioane de  indivizi care se află
sub nivelul 200
Un individ situat la nivelul 600 contrabalansează 10 milioane de  indivizi care se află
sub nivelul 200
Un individ situat la nivelul 500contrabalansează 750 000 de indivizi  care se află sub
nivelul 200
Dacă nu ar fi existat aceste echivalenţe, umanitatea s-ar fi autodistrus prin simpla greutate a negativităţii sale. Diferenţa de putere dintre un gând de iubire (10-35 milioane microwaţi) şi un gând de teamă (10-750 milioane microwaţi) este atât de mare, încât se află peste capacitatea imaginaţiei umane de a o înţelege. Din analiza de mai sus
putem observa că măcar şi numai câteva gânduri pozitive pe parcursul unei zile pot contrabalansa toate gândurile noastre negative.”

Extras din Putere versus Forţă – Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman
(Pag. 196), carte calibrata la 850.

Un comentariu

Lasă un răspuns