Hristos denotă starea de încarnare a Divinităţii sau conştiinţa hristică – David R. Hawkins

Adevăr versus falsitate – cum le putem diferenţia – David R. Hawkins

<<În general, termenul Hristos denotă starea de încarnare a Divinităţii sau conştiinţa hristică. Astfel Iisus Hristos, este încarnarea Divinităţii, aşa cum omul recunoaşte prin Creştinism Sfânta Treime: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh (cal 945).

Iisus Hristos este calibrat la 1000, nivelul maxim posibil în domeniul uman, iar apostolii săi se află la valoarea 900. Interesant este faptul că relicvele Sfântului Petru care se află sub altar în Bazilica din Roma sunt calibrate la mai mult de 900 (la fel ca şi relicvele lui Buddha care au fost calibrate în jurul valorii 900).

Demnă de luat în seamă în această calibrare este diferenţa majoră dintre Creştinismul Primului Secol, moment în care se afla în jurul valorii 800 – 900, şi calibrarea sa ulterioară de 485 după Conciliul de le Niceea din 325 d. Hr. Acest lucru a fost consecinţa includerii Vechiului Testament (cal 190) şi a Apocalipsei (cal 70) în Biblia oficială (vezi Capitolul 18).

În timp ce căderea omului este alegorică (povestea este calibrată la nivelul 60), partea întunecată a religiei constă în credinţa naivă şi în accentuarea consecventă a păcatului şi a ideii de vinovăţie. Prin studiu, „căderea omului” reprezintă manifestarea gândirii dualiste (de exemplu copacul binelui şi răului), care a fost capcana în care a căzut acesta din cauza seducţiei şi a curiozităţii. (Această explicaţie este calibrată la 975).

Papalitatea ca instituţie (similară cu instituţia Dalai Lama), este calibrată la 570.

(pag. 382)

Este important să recunoaştem că Iisus Hristos nu a scris Noul Testament, ci că acesta a fost scris de adepţi ai lui, care, pe cale orală, de-a lungul a multe generaţii, au repetat ceea ce au crezut ei că Hristos a spus sau a lăsat să se înţeleagă. Aşa cum orice învăţător spiritual ştie din experienţă, poate exista o diferenţă mare între ceea ce s-a spus cu adevărat şi ceea ce cred că au auzit ascultătorii.

Când se ia în considerare procesul istoric derulat de-a lungul secolelor prin care au fost, în final, asamblate Cărţile Bibliei, este cu adevărat impresionant faptul că aceasta este calibrate la un nivel atât de înalt. Acest lucru duce la convingerea că învăţaţii care au realizat versiunea ei finală aveau acces la inspiraţia Divină.>>

(pag.419)

Lasă un răspuns