Fragmentul de azi: Colectia Terapii pentru minte, inima si trup

Orice poate fi vindecat, Martin Brofman  (2004)

Capitolul 3 – Sistemul energetic al omului

Cea mai mică unitate biologică, celula, este compusă din molecule, alcătuite la rândul lor din atomi (sau ioni). Aceştia sunt constituiţi din particule (neutroni, protoni, electroni) care sunt formate din elemente şi mai mici (quarci, neutrino, gluoni etc.), iar acestea la rândul lor sunt alcătuite din mici găuri negre şi găuri albe, fiecare încărcată cu o încărcătură pozitivă sau negativă.

Ceea ce denumim particule în universul fizic rezultă din anumite aranjamente ale acestor găuri negre şi găuri albe, respectiv ale energiei lor. Prin organizarea acestor tipare se formează particule mai mari, iar prin structurarea lor într-un anumit model se formează atomii. Prin organizarea atomilor după un anumit model se formează moleculele, iar prin aranjamentul moleculelor se formează celulele. Modelul celular formează ţesutul, iar ţesuturile organizate într-un anumit model formează organele. Prin aranjarea organelor după un anumit model se formează organismul. Prin urmare, putem spune că întregul organism este compus doar din mici găuri negre şi găuri albe dispuse într-o anumită configuraţie.Este doar energie.

Dacă privim din spaţiu, vedem că pământul se învârte în jurul soarelui, ceea ce este foarte asemănător cu felul în care se roteşte electronul în jurul nucleului. Putem considera sistemul solar ca pe un atom, în care există aceleaşi proporţii între spaţiu şi substanţă ca şi în atom, care se află într-o moleculă mai mare pe care o denumim galaxie. Putem considera alte galaxii, ca fiind alte molecule şi ca făcând parte dintr-o structură mai mare. Si aşa mai departe.

Suntem, de asemenea, capabili să observăm în spaţiu găuri negre şi găuri albe (quasari). Putem observa astfel aceleaşi lucruri „ acolo, în afară“ şi „aici, înăuntru“ şi privind dintr-o perspectivă particulară, am fost de acord să denumim ceea ce vedem drept „planul fizic“. Este la fel de simplu să privim totul ca fiind numai energie şi ar exista şi anumite beneficii dacă am face-o.

Dacă am privi lucrurile astfel, nu am mai fi limitaţi de „legile fizice“. Cuvintele pe care le folosim pentru a descrie experienţa noastră ne crează propria realitate, astfel încât suntem capabili să determinăm vindecări, efecte care par să sfideze „legile“ fizice,  deoarece energia se comportă diferit comparativ cu structurile materiale. Ea ascultă de „legi“ diferite.

Dacă am privi structurile materiale doar ca manifestări mai dense ale energiei faţă de aurele care le înconjoară, atunci ne-am putea considera şi pe noi ca sisteme energetice, alcătuite din energii cu densităţi diferite.

La o persoană sănătoasă, echilibrată, energia curge uşor. Conştiinţa poate face faţă cu succes oricărei situaţii cu care se confruntă. Dacă o persoană îşi blochează curgerea energiei prin anumite decizii sau ca reacţie la anumite situaţii, iar blocajul are o intensitate suficientă, efectul va fi apariţia anumitor simptome în planul fizic.

Conştiinţă – Câmp energetic – Corp fizic

Decizie – Blocaj – Simptom

Putem afirma, deci, că toate simptomele sunt doar manifestarea unor energii blocate. Atunci când ne deblocăm energia, fie prin schimbarea deciziei, fie prin participarea la un proces de vindecare, simptomele pot fi înlăturate.

Dacă ne uităm la modelul nostru de conştiinţă, la câmpul de energie şi la corpul fizic, suntem capabili să vedem corpul ca fiind produsul final al unui proces care începe în conştiinţa noastră şi trece în câmpul energetic. Dacă ne schimbăm decizia care a dus la blocarea curgerii energiei, câmpul energetic se reechilibrează şi simptomul poate fi înlăturat, în măsura în care ne permitem noi să credem că este posibil.

Conştiinţă – Câmp energetic  – Corp fizic

Schimbarea  – Deblocare – Înlăturarea deciziei simptomelor

Dacă vindecăm câmpul energetic, efectul se propagă în ambele direcţii, către planul conştiinţei şi către planul fizic, astfel încât are loc o modificare a stării de conştiinţă (se eliberează stresul de pe acel nivel) şi de asemenea o eliberare a tensiunilor şi simptomelor din planul fizic. Micile găuri negre şi micile găuri albe se rearanjează de la sine. Structura biologică se rearanjează de asemenea, iar simptomele sunt înlăturate. Acest proces are loc fie repede, fie lent, din nou în raport cu tot ceea ce ne permitem noi să credem că este posibil

Conştiinţă  – Câmp energetic  – Corp fizic

Eliberarea – Vindecare (Deblocare)  – Eliberarea tensiunilor simptomelor

Simptomul ne-a servit doar la comunicarea unei anumite situaţii. Atunci când cauza generatoare din planul conştiinţei nu mai există, simptomul nu mai are motive să se manifeste.

Tensiunea dintr-o regiune particulară a corpului vostru reflectă o tensiune dintr-o zonă particulară a conştiintei voastre legată de un anumit aspect al vieţii voastre. Părţile din corpul vostru care nu funcţionează bine reflectă aspecte ale vieţii voastre care nu sunt bune. Dacă înlăturăm tensiunea acumulată în acea parte a vieţii, ea poate fi eliberată şi din partea corespondentă din planul conştiinţei şi, respectiv, din planul trupului fizic. Corpul vostru, conştiinţa voastră şi acel aspect problematic al vieţii voastre sunt atunci capabile să revină la starea lor naturală de armonie. Reveniţi, deci, la modul vostru obişnuit de a fi, care este şi cel mai bun pentru voi.

Orice boală, orice traumatism este rezultatul unei energii blocate.

Întrucât noi direcţionăm conştiinţa, sau energia, prin intermediul gândurilor noastre, noi avem şi capacitatea să deblocăm energia, oriunde ar fi ea blocată, atât pentru noi cât şi pentru ceilalţi. Atunci când facem aceasta vom trăi experienţa de plenitudine a fiinţei. Are loc vindecarea.

Devine atunci evident că orice poate fi vindecat.