Fiecare rugăciune este îndeplinită – Fluxul – Tara Meyer-Robson

Când spuneţi „sunt”, vă utilizaţi forţa co-creatoare pentru a declara care este expresia Sursei pe care aţi adoptat-o în acel moment. Dacă spuneţi „sunt sărac”, alegeţi să exprimaţi Sursa în calitate de om sărac. Când spuneţi „sunt bolnav”, creaţi experienţa bolii. Dacă spuneţi „sunt puternic, sunt bun, sunt iubire”, alegeţi să vă exprimaţi forţa-Sursă în conformitate cu aceste calităţi.

Deveniţi conştienţi de Sursa din voi înşivă şi din ceilalţi. Priviţi pe oricine şi orice ca Sursa care vi se înfăţişează sub acest aspect. Priviţi întreaga viaţă cu încântare, minunaţi-vă şi înclinaţi-vă cu respect faţă de creaţia-Sursă pe care o co-creaţi.

Încă şi mai important, alegeţi să vă vedeţi aşa cum sunteţi în realitate: un Creator al vieţii care co-creează viaţa împreună cu Sursa însăşi şi care este inundat de lumina Sursei. Folosiţi această putere cu responsabilitate conştientă; faceţi din momentul acesta şi din oricare alt moment o creaţie care să fie cea mai bună cu putinţă pentru voi şi pentru tot ce înseamnă viaţă. În definitiv, nu asta ar face şi Sursa?

Ca urmare a forţei gândului colectiv şi a tendinţelor zilei, trebuie să fiţi foarte atenţi când alegeţi să credeţi ceva. Puteţi lua decizia de a lăsa baltă standardele şi de a alege orice doriţi, oricât de diferit ar fi ceea ce vă doriţi de gândirea obişnuită. Nu trebuie să fiţi la remorca nimănui sau să vă alăturaţi altora din teama de a nu fi considerat corespunzător, ori ca urmare a lipsei de stimă de sine. Orice credeţi, creaţi, şi vă revine responsabilitatea de a vă asigura că tot ceea ce credeţi se armonizează perfect cu frecvenţele iubirii, credinţei şi abundenţei, indiferent dacă asta este sau nu la modă printre oamenii pe care-i cunoaşteţi sau chiar cu societatea în ansamblu.

Forţa Sursei din voi vă permite să creaţi noi evenimente, în timp ce mintea emite în exterior alte informaţii ondulatorii sub forma gândurilor, cuvintelor şi acţiunilor. Undele acestea conlucrează cu Sursa pentru a crea o viaţă aflată în aliniament cu aşteptările voastre. Gândiţi gânduri pozitive, neîngrădite de nimic, acţionaţi în conformitate cu aceste gânduri şi veţi avea parte de o existenţă pozitivă, lipsită de îngrădiri. Gândiţi gânduri negative, limitate şi veţi avea o existenţă negativă, limitată. Acest parteneriat puternic vă permite să vă făuriţi existenţa în modul pe care îl alegeţi chiar voi.

Şi fiecare rugăciune este îndeplinită.

În modelul holografic al vieţii, fiecare clipă din viaţa voastră este o rugăciune instantaneu îndeplinită deoarece creaţia capătă formă în jurul vostru în acord cu aşteptările pe care le aveţi.

Fiecare gând îşi suprapune undele peste acelea ale hologramei-Sursă şi, astfel, creşte sau descreşte frecvenţa vieţii voastre (ca şi a întregii vieţi din univers) din momentul respectiv. Acelaşi lucru este valabil pentru orice cuvânt şi orice acţiune. Viaţa pe care o trăiţi ca rezultat al tuturor acestor „rugăciuni” este exact viaţa pe care aţi cerut-o – prin gândurile, cuvintele şi faptele voastre.

fragmente din cartea Fluxul – 40 de zile pentru o transformare totală a vieţii de Tara Meyer-Robson

Lasă un răspuns