„Este o carte ce nu lasă nimic să se întrevadă” recenzie #lacapatulsoaptelor

“Pornind de la un subiect ce aparține cercetării din lumea științifică, Mihai construiește un conflict – fără a-l priva de armonie – între văzut și nevăzut, între material și spiritual, între unicitate și dualitate/pluralitate. Textul, cu intervenții de punere în scenă aproape palpabile, sonore, apelând la toate simțurile, s-ar preta și ecranizării.” spune Anica Andrei-Fraschini despre romanul La capatul soaptelor – material preluat din blogul autorului Mihai Cotea