Codependenţa – Relaţii dinamice #CaleaEnergiei

Codependenţa apare atunci când două persoane sunt atrase una către cealaltă pentru a-şi compensa dezechilibrele. Una dintre ele acţionează intens asupra punctului slab al celeilalte şi viceversa.

La început, acest lucru îi favoriza pe ambii parteneri, din moment ce fiecare „împrumuta“ ceva de la celălalt simţindu-se, astfel, mai puternic, şi, în acelaşi timp, fiecare din ei cedând ceva dintr-o zonă în care exista un exces de energie. În ultimă instanţă, dacă niciunul din parteneri nu-şi dezvoltă punctele slabe, această relaţie devine extenuantă pentru că ambii îşi pierd demarcările şi energiile celor doi se amestecă.

Un dezechilibru obişnuit în cazul codependenţei îşi face apariţia în cazul persoanelor conectate la nivelul primei chakre, a siguranţei fizice, şi la nivelul celei de-a treia chakre, a puterii personale. Acest dezechilibru se poate manifesta ca parte a relaţiei părinte-copil sau angajator-angajat, dar şi într-o relaţie conjugală în care rolurile dintre soţi sunt cele tradiţionale. În aceste situaţii, una dintre persoane renunţă la dezvoltarea puterii sale personale (a treia chakră), în schimbul siguranţei (prima chakră). Cealaltă îi oferă bucuroasă această siguranţă, în schimbul sentimentului de putere. În final, una dintre ele se simte neapreciată, cealaltă – folosită, şi ambele se victimizează. În acest caz, orice încercare a unuia dintre parteneri de a se dezvolta, are loc în detrimentul celuilalt.

Un alt şablon de codependenţă des întâlnit în relaţiile sentimentale este dezechilibrul chakrelor a doua şi a patra, în care unul din parteneri (de obicei femeia) îi oferă celuilalt energia sexuală a celei de-a doua chakre. La început, fiecare se simte complet pentru că golul din chakra sa este suplinit de partener, dar în final amândoi se vor simţi epuizaţi. Femeia se va plânge că bărbatul este „impasibil şi insensibil“, iar ea este singura care nutreşte afecţiune faţă de el. Bărbatul va considera că femeia „nu manifestă interes sexual“ şi că „de el depinde totul“. Fiecare partener este epuizat ca urmare a energiei sustrase de celălalt, deşi, la început, acelaşi schimb fusese împlinitor.

Relaţiile codependente se bazează pe evitare. Incapabilă să facă faţă vindecării şi creşterii spirituale care trebuie să aibă loc în vederea evoluţiei, persoana respectivă evită problema combinându-se cu cineva care-i poate oferi elementul lipsă. Deşi fiecare dintre parteneri vine în ajutorul celuilalt, lipsesc echitatea şi graniţele bine delimitate, această legătură nefiind, prin urmare, de o reală profunzime.

Dacă trăiţi într-o relaţie de codependenţă, puteţi iniţia schimbarea prin dezvoltarea întregului sistem de chakre. Pentru a stabili ce chakre sunt prinse în tipare dominante sau lipsite de vigoare, folosiţi Exerciţiul pentru echilibrarea fibrelor de energie. Apoi recurgeţi la meditaţia Claritatea chakrei pentru a lucra cu fiecare chakră în parte, dezvoltându-vă puterea interioară şi forţa.

În cazul în care aveţi o legătură veritabilă cu partenerul vostru, legătura dintre voi va deveni mai puternică atunci când deveniţi mai independenţi. Puteţi, apoi, să rămâneţi împreună şi să vă construiţi relaţia pe bucuria de a vă fi alături, mai degrabă decât pe nevoie. Pe de altă parte, dacă parteneriatul vostru se bazează numai pe nevoia de a fi împreună, pe măsură ce vă dezvoltaţi este posibil să vă daţi seama că a sosit timpul să vă despărţiţi. Încercaţi să o faceţi cu multă grijă faţă de partener, ştiind că acesta v-a servit unui scop, aşa cum a fost şi cazul vostru. Se mai poate şi ca voi să vă dezvoltaţi spiritual, iar partenerul să stagneze. În acest caz, relaţia va deveni din ce în ce mai greu de suportat pentru voi şi va trebui să faceţi alegerea dificilă de a rămâne alături de celălalt şi de a stagna din evoluţie, sau de a pleca.

Extras din Capitolul 16: Relaţii dinamiceCalea Energiei, Synthia Andrews, N.D.

Lasă un răspuns