Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

david“Calea este simplă şi rapidă: eşti ceea ce eşti precum calitatea pe care o zeifici. Prin urmare, dacă ceea ce consideri sacru este adevărat, ai deschiderea pentru a vedea sacralitatea şi frumuseţea în orice este viaţă. Cheia care deschide lăcaşul sacralităţii vieţii este concentrarea asupra frumuseţii tuturor celor ce există. Tot ceea ce există conţine frumuseţea intrinsec. Tot ceea ce există are propria frumuseţe deoarece izvorăşte din nemanifestatul dinăuntrul manifestatului.” – din The Open Lectures Identification & Illusion Disc 2

Câteva fragmente din şi despre impresionanta activitate a doctorului David R. Hawkins:

Sir David R. Hawkins este cunoscut pe plan internaţional ca învăţător spiritual, autor şi conferenţiar pe tema stărilor spirituale avansate, cercetarea conştiinţei şi Realizarea Prezenţei lui Dumnezeu ca Sine.

Lucrările care i-au fost publicate, precum şi înregistrările conferinţelor sale au fost recunoscute pe scară largă drept unice prin aceea că o stare foarte avansată de conştientizare spirituală a avut loc într-o persoană cu pregătire ştiinţifică şi clinică ce a fost ulterior capabilă să exprime şi să explice fenomenele neobişnuite într-o manieră limpede şi inteligibilă.

Tranziţia de la starea de ego obişnuită a minţii până la eliminarea acesteia de către Prezenţă apare descrisă în trilogia Putere versus Forţă (1995 şi Ed. Cartea Daath, 2005) – carte care a primit aprecieri chiar şi din partea Maicii Tereza – Ochiul Sinelui (2001 şi Ed. Cartea Daath, 2005) şi Sinele: Realitate şi subiectivitate (2003 şi Ed. Cartea Daath, 2006), care au fost traduse în principalele limbi ale lumii. A doua trilogie – Adevăr versus falsitate: Cum le putem diferenţia (2005 şi Ed. Cartea Daath, 2009), Transcenderea nivelurilor conştiinţei (2006 şi Ed. Cartea Daath, 2008), Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu: Non-dualitatea devoţională (2007 şi Ed. Cartea Daath, 2009) – precum şi Realitate, spiritualitate şi omul modern (2008, publicată de Editura For You) continuă explorarea manifestărilor ego-ului, a limitărilor sale inerente şi a modului în care acestea pot fi depăşite.

Prima trilogie a fost precedată de studiul Naturii Conştiinţei şi a fost publicată ca disertaţie de doctorat cu titlul Analiza cantitativă şi calitativă şi calibrarea nivelurilor conştiinţei umane (1995), care stabilea o corelaţie între domeniile, aparent separate, ale ştiinţei şi spiritualităţii. Acest lucru a fost posibil prin descoperirea esenţială a unei tehnici care, pentru prima dată în istoria umanităţii, oferea un mijloc de a deosebi adevărul de falsitate.
Importanţa dizertaţiei iniţiale a fost recunoscută prin recenzia foarte favorabilă şi de dimensiuni generoase apărută în Brain/Mind Bulletin şi cu ocazia unor prezentări ulterioare precum Conferinţa internaţională despre ştiinţă şi conştiinţă. Numeroase alte prezentări au fost susţinute în diverse organizaţii, conferinţe despre spiritualitate, grupuri bisericeşti, de călugăriţe şi călugări, atât pe plan naţional, cât şi în străinătate, inclusiv la Forumul Oxford, în Anglia. În Orientul îndepărtat, dr. Hawkins este un „Învăţător al Căii către Iluminare” recunoscut cu titlul „Tae Ryoung Sun Kak Dosa”.
Ca răspuns la observaţia sa că o mare parte a adevărului spiritual a fost greşit înţeleasă de-a lungul timpului din cauza lipsei explicaţiilor, dr. Hawkins a susţinut seminarii lunare care au oferit lămuriri detaliate ce ar ocupa prea mult spaţiu pentru a fi incluse într-un format de carte. Sunt, însă, disponibile  înregistrările seminariilor, cărora li  s-au adăugat întrebări şi răspunsuri care aduc lămuriri suplimentare.
Scopul general al acestei lucrări de o viaţă este acela de a reinterpreta experienţa umană în termenii evoluţiei conştiinţei şi de a integra o înţelegere atât a minţii, cât şi a spiritului ca expresii ale Divinităţii înnăscute, care reprezintă substratul şi sursa permanentă a vieţii şi a Existenţei. Această dedicare este exprimată prin declaraţia „Gloria in Excelsis Deo!” cu care încep şi se încheie toate lucrările sale.

Rezumat biografic

3 iunie 1927 –  19 septembrie 2012

Dr. Hawkins a practicat psihiatria din 1952 şi a fost membru pe viaţă al Asociaţiei Americane de Psihiatrie şi a multor altor organizaţii profesionale.

A fondat următoarele organizaţii, institute, programe:

  • North Nassau Mental Health Center, Inc., 1985
  • Federation of Mental Health, 1963
  • North Nassau Clinical Laboratories, 1971
  • North Nassau Research Division and Laboratories, 1971
  • An Integrated System for the Care of Schizophrenics, 1971
  • Institute for Applied Spiritual Studies, 1980

Şi a fost co-fondator pentru numeroase alte institute, deţinând şi funcţii importante în consiliile de conducere, ştiinţifice şi medicale.

La televiziunea naţională americană a apărut în programe precum The McNeil/Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show, în documentare ştiinţifice şi numeroase alte emisiuni.

Este autorul unei multitudini de publicaţii ştiinţifice şi spirituale, cărţi, materiale video şi serii de conferinţe. Este co-autor, alături de laureatul premiului Nobel, Linus Pauling, al studiului novator Orthomolecular Psychiatry („Psihiatrie ortomoleculară”). Vreme de mulţi ani a fost consultant al Diocezelor Episcopale şi Catolice, ordinelor monastice şi al altor ordine religioase.
Dr. Hawkins a susţinut conferinţe în lumea întreagă, inclusiv la Westminster Abbey, universităţile din Argentina, Notre Dame şi Michigan, la universităţile Fordham şi Harvard, precum şi la Forumul Oxford – în Anglia. A susţinut Seminarul Anual Landsberg la Universitatea California şi la Şcoala Medicală din San Francisco. El este, de asemenea, consultant al guvernelor străine pe probleme de diplomaţie internaţională şi şi-a adus contribuţia la soluţionarea unor vechi conflicte care constituiau ameninţări majore la adresa păcii mondiale.
În semn de recunoaştere a contribuţiei sale la bunul mers al umanităţii, în 1995 dr. Hawkins a fost numit Cavaler al Ordinului Suveran, Militar şi Ospitalier al „Sf. Ioan Botezătorul” de Ierusalim, ordin întemeiat în anul 1077.

Sursa fotografiei si a materialului biografic:  veritaspub.com/dr-hawkins/

Cărţile publicate de Editura Cartea Daath în Seria David R. Hawkins, M.D., Ph.D.:

Putere vesus forță – Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman

Ochiul Sinelui – de care nimic nu se poate ascunde

Sinele: Realitate și Subiectivitate

Transcenderea nivelurilor de conștiință – Scara către Iluminare

Descoperirea Prezenței lui Dumnezeu

Adevăr versus falsitate

Vindecare și recuperare

Letting Go – Calea renunțării