Semne – un album de Florina Marin

Semne este o carte-album, un volum în care poemele şi picturile Florinei Marin se acompaniază cu delicateţe.  

Pictor, psiholog şi astrolog, Florina Marin imprimă semnelor sale trăsături fundamentale ale experienţei  umane –  timpul şi trăirea împletindu-se în parcursul căutării acelui sens al luminii, al conştiinţei ce înregistrează frumuseţile pline ale clipelor.

O aproape retrospectivă a creaţiei sale, volumul-album adună lucrări din diferite etape ale creaţiei plastice, precum şi poemele născute din culorile trăirilor pictoriţei. Instantanee ale vieţii sunt săpate cu delicateţe prin cuvinte, forme şi culoare în cele două albume ce se împletesc în acest volum: “Scrisori rătăcite”, albumul de poezii şi “Semnele timpului”, albumul de picturi şi desene.

Imagini transpuse în versuri, gânduri transpuse în forme şi culori, poemele şi picturile Florinei Marin sculptează o filosofie a sensului, a căutării acelor semne ce ne marchează existenţa. “Scrisori rătăcite”, albumul de poezii şi ritmuri ce acompaniază picturile şi desenele din “Semnele timpului”, albumul de tablouri,  se întrepătrund armonios, uneori chiar contrapunctic, în pânza unei căutări perpetue a frumosului. O căutare a vieţii şi a întâmplărilor sale, a sensurilor unor trăiri de dinaintea gândului, o expunere a intimităţii acestor experienţe observate de sensibila privire pe care artistul, psihologul şi astrologul Florina Marin ne invită să o descoperim.

Motto-ul volumului deschide această perspectivă a curgerii vieţii, reamintindu-ne că oricât de multe trăiri ar părea că opresc timpul într-un loc al intersectării,  panta rhei – totul curge fără întrerupere, împreună cuvântul şi culoarea, sub astrele şi ele lin curgătoare. 

Motto:

Sunt locuri unde apele ajung şi se despart,

sunt locuri unde apele ajung şi se adună

spre a curge mai departe împreună…

Curgem odată cu paginile albumului descoperind poemul Apele mele. Iată-l în lectura autoarei:

Elemente fundamentale ale vieţii, aerul, focul, apa, pământul şi acel eter în care “risipite-au rămas” toate cele ce nu se adună, sclipesc în lumina ploii ori a lacrimilor omului aflat mereu în căutarea iubirii neîngrădite de timp.

O minune pe zi

o minune azi

o minune mâine

Cel darnic îşi risipeşte iubirea

întocmai omului ce nu păstrează nimic pentru sine

ţi-e frică să nu pierzi clipa

minunile mici se înşiră mărgele la gâtul tău

n-ai cum să fii singur

uite ce sclipiri au…

şi cine mai vrea să fie credincios în ziua de azi

când apele mătură totul în calea lor

sau când lacrima ploii se lasă aşteptată?

atâta doar că

Dumnezeu se scrie cu literă mare

de câte ori scoatem la lumină

neputinţa de a nu putea

şi gândul înţeles înainte de-a fi rostit

Semne lasă cu siguranţă în inima cititorului acest volum. O suavă melancolie, o reamintire a dorului de frumuseţe, de o deplinătate aflată dincolo de lume. În această oază a frumuseţii ne invită Florina Marin.

Cu toate că în Biografia inclusă în volum, nu vom găsi cuvântul “poetă”, eu vă invit să o citiţi, să o descoperiţi în această împreunare a semnelor sale poetice care încântă spiritul.

https://www.edituracarteadaath.ro/semne-florina-marin

Format 205×240

88 de pagini

Un comentariu

Lasă un răspuns