Purificarea spirituală-1 #sinele

Esenţa celor trei mari căi, a „inimii“, a „minţii“ şi a „acţiunii“, este procesul de abandonare. Acesta este activat prin intenţie şi printr-o atitudine de disponibilitate. În mod progresiv, fiecare gând, simţire, impuls, idee sau credinţă, sunt recunoscute şi apoi eliberate şi abandonate lui Dumnezeu. Fiecare dintre acestea este o iluzie, un program, un simbol şi un impediment în calea clarităţii conştienţei neobstrucţionate a Sinelui.

Fiecare concept, idee, imagine, amintire sau fantezie reprezintă produsul percepţiei. Toate aceste impedimente au etichete ce indică o tendinţă de a judeca şi o poziţionalitate (acceptabil versus inacceptabil, adevărat versus fals, dorit versus nedorit sau bun versus rău). Acestea reprezintă serii nesfârşite de înţelesuri şi nuanţe interconectate, de o infinită complexitate, pentru că dau naştere unei alte serii de poziţionalităţi interconectate, pe care apoi le propagă.

Acest nesfârşit curent al conţinutului mental este propagat dintr-o sursă de bază ce poate fi localizată şi identificată. Până ce acest nucleu dur nu este dezenergizat, funcţia sa este de a prolifera la nesfârşit informaţiile, consolidându-şi totodată sursa şi obiectivele. Căutătorul spiritual este inundat de un sentiment de copleşire şi spaimă în faţa acestui nesfârşit caleidoscop al conţinutului.

Examinând conţinutul general al conştiinţei, devine evident faptul că este imposibilă purificarea spirituală a acestei fantasmagorii a conţinutului, voluminos şi în perpetuă dezvoltare. Pe ecranul conştiinţei apare un infinit alai de producţii emoţionale şi mentale ce sunt înfrumuseţate cu amintiri şi imaginaţii. Toate acestea constituie productele lineare şi dualistice ale percepţiei şi ale poziţionalităţilor.

Este clar că abordarea conţinutului gândirii nu va conduce decât la o confuzie şi mai mare, iar însuşi procesul de a face acest lucru va crea, în mod automat, un alt conţinut. Din fericire, mai există o soluţie pentru eliberarea de sub dominaţia eului/minţii/sinelui, şi anume identificarea mai degrabă cu contextul decât cu conţinutul.

Din Cap.3 Purificarea spirituală

Sinele: Realitate şi subiectivitate – David R. Hawkins, M.D. Ph.D

Lasă un răspuns