Homo noeticus: Omul conştient – fragment din “La marginea realităţii”

Colin şi Synthia Andrews, parteneri de viaţă şi de drum spiritual, cercetători ai tainelor realităţii umane şi autori ai cărţii “La marginea realităţii” prezintă o perspectivă a bunului simţ şi a unei raţiuni spirituale.

A ignora evenimentele extraordinare ca fiind nişte excepţii (precum geniile şi nebunii care sunt băgaţi ȋn aceeaşi categorie socială considerată ȋn afara societăţii  sau la marginea celor ce pot fi normate) nu are un efect asupra evenimentelor ȋn sine. Tot ceea ce există există chiar dacă noi alegem să ignorăm sau să judecăm a fi nepotrivit confortului mental, psihic şi emoţional personal. (Mai mult, ȋn ultimii 20 de ani apar din ce ȋn ce mai des copii geniali, mulţi dintre ei refuzând să accepte o relaţie cu această societate care ȋi respinge prin ȋnsăşi legile ei.)

Secolul XXI nu aduce schimbarea. Secolul XXI este schimbarea. Este timpul omului cu adevărat conştient, aşa cum reiese şi din pasajul de mai jos, extras din capitolul scris de Synthia Andrews.

“La marginea realitatii”, Capitolul 18 – Homo noeticus: Omul conştient

(scris de Synthia Andrews)
“Treapta gândirii (mindstep) pe care o parcurgem înseamnã mai mult decât schimbarea modului actual de a gândi; ea presupune utilizarea unor noi instrumente de percepere. Dacã motivaţia din spatele forţei inteligente care ne someazã este evoluţia propriei noastre conştiinţe, atunci abilitãţile şi capacitãţile noastre trebuie sã se dezvolte pentru a stabili o legãturã cu aceastã forţã. Astfel vom deveni Noii Oameni.

Noile niveluri ale realitãţii sunt, de fapt, noi frecvenţe; dimensiuni diferite vibreazã la intensitãţi diferite. Când suntem implicaţi în evenimente de înaltã stranietate, cãile de percepţie ale trupului şi minţii sunt determinate sã se deschidã, ceea ce duce la manifestarea schimbãrii. Aceste portaluri şi abilitãţile pe care le potenţeazã sunt deja prezente în noi şi funcţioneazã. Suntem dotaţi cu tot ceea ce este necesar pentru accesarea nivelurilor superioare ale realitãţii; aceastã dotare nu aştepta decât trezirea conştiinţei noastre.

Cuvintele sunt purtãtoarele ideilor preconcepute, iar subiectele abordate în aceastã carte ne-ar putea stârni prejudecãţile. Este necesar sã pãtrundem dincolo de semanticã, pânã la experienţele mai profunde cãrora cuvintele nu fac decât sã le dea o expresie verbalã. Pentru unii, discuţiile despre spiritualitate sunã prea New Age sau par chiar sã se apropie de religie. Cei cu o astfel de sensibilitate sunt mai adesea interesaţi de fenomenologie şi nu de discuţiile despre imanenţa conştiinţei. Alţii simt cã fenomenele inexplicabile le distrag atenţia de la partea spiritualã. Poate vom reuşi sã le privim pe cele douã ca feţe ale aceleiaşi monede.

Spiritualitate înseamnã infiltrare de cãtre spirit. Totul este pãtruns de spirit; întreg universul este un experiment spiritual. Fenomenele apar ca o consecinţã a acţiunii spiritului învãluit în formã. Spirit şi formã, cele douã se reflectã una pe cealaltã.”

 

 

Lasă un răspuns