“Toţi marii învăţători spirituali au afirmat că această stare de bucurie, pace şi împlinire constituie adevărata noastră esenţă.” (David R. Hawkins)

David R. Hawkins – Putere versus Forţă – Capitolul 6 – Noi orizonturi în cercetare

Starea superioară pe care o caută oamenii – prin orice mijloace – este de fapt câmpul experienţei propriei lor conştiinţe (Sine).

Dacă nu sunt prea sofisticaţi din punct de vedere spiritual şi le lipseşte contextul prin care să înţeleagă această experienţă, atunci ei cred că amintita experienţă este creată de undeva “din afară” (de exemplu, de un guru, de muzică, de un drog, de iubit/iubită). În realitate, tot ceea ce s-a întâmplat este că ei au experimentat – în circumstanţe deosebite – ceea ce se află “înăuntrul lor”.

Majoritatea oamenilor sunt atât de străini de propriile lor stări ale conştiinţei pure, încât nu le recunosc atunci când le experimentează, pentru că le indentifică cu stările inferioare ale eului. O imagine de sine negativă estompează claritatea plină de bucurie care constituie în realitate adevărata esenţă a identităţii lor şi care, prin urmare, le rămâne necunoscută.

Toţi marii învăţători spirituali au afirmat că această stare de bucurie, pace şi împlinire constituie adevărata noastră esenţă. (Vezi “împărăţia lui Dumnezeu e în voi”).

Lasă un răspuns