“Energiile diferite alcătuiesc „tipare atractoare” sau „niveluri de conştiinţă”.” #lettinggo

Colecţia Ştiinţă şi Spiritualitate

Letting Go – Calea renunţării – David R. Hawkins

Din Capitolul 3 – Anatomia emoţiilor

Scala emoţiilor

Prezentarea detaliată a nivelurilor de conştiinţă, a fundamentării lor ştiinţifice şi a aplicaţiilor practice se regăseşte în cartea Putere versus Forţă – Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman (Hawkins, [1995], 2012 şi Cartea Daath, 2005).

Pe scurt, totul emite energie – fie pozitivă, fie negativă.

Intuitiv, putem face diferenţa între o persoană pozitivă (prietenoasă, sinceră, politicoasă) şi una negativă (lacomă, necinstită, odioasă). Energia Maicii Tereza era evident diferită de energia lui Adolf Hitler; energia celor mai mulţi oameni se situează undeva între cele două. Muzica, locurile, cărţile, animalele, intenţiile şi tot ce este viu emit o energie care poate fi „calibrată” în funcţie de esenţă şi nivelul ei de adevăr.

„Ceea ce se aseamănă, se adună.” Energiile diferite alcătuiesc „tipare atractoare” sau „niveluri de conştiinţă”. Harta Conştiinţei oferă o imagine liniară, logaritmică, a acestui univers energetic neliniar. Fiecare nivel de conştiinţă (sau tipar atractor) este calibrat pe o scală logaritmică a puterii energetice, de la 1 la 1000. Nivelul Deplinei Iluminări (1000), din partea superioară a hărţii, reprezintă cel mai înalt nivel care poate fi atins în regnul uman; este energia lui Iisus, a lui Buddha şi a lui Krishna. Nivelul Ruşinii (20) se află în partea inferioară a hărţii, în apropierea morţii, reprezentând treapta cea mai de jos a supravieţuirii.

Nivelul Curajului (200) este valoarea critică ce marchează trecerea de la energia negativă la energia pozitivă. Este energia corespunzătoare integrităţii, onestităţii, puterii interioare şi capacităţii de a face faţă situaţiilor. Nivelurile amplasate sub cel al Curajului sunt distructive, pe când cele amplasate deasupra Curajului stimulează viaţa.