Disponibilitatea – nivel calibrat la 310

Fragment din Transcenderea nivelurilor conştiinţei - Scara spre Iluminare - David R. Hawkins

Energia Disponibilităţii este, de asemenea, şi nivelul Regulii de Aur: “ Faceţi altora ceea ce aţi vrea să vi se facă vouă”.

Disponibiltatea este deci armonioasă şi se exprimă mai degrabă printr-o atitudine de tip “câştig-câştig” decât prin cea caracteristică nivelurilor mai joase, în care viaţa este percepută ca o dihotomie “câştig-pierdere”.

Disponibilitatea atrage abundenţă şi reacţii de sprijin, care nu apar ca urmare a căutării, ci a unui răspuns de tipul “cine se aseamănă se adună”. Recunoştinţa este consecinţa unei atitudini generoase care contribuie la atracţie.

Limita acestui nivel este dată de concentrarea asupra personalităţii şi de identificarea cu aceasta, în timp ce, în realitate, dezvoltarea se datorează radianţei Sinelui. Disponibilitatea de abandonare a limitei este susţinută în virtutea iluminării progresive a Sinelui. Iluzia constă în faptul că “eul” personal ar reprezenta realitatea fundamentală – şi trebuie depăşită, lucru posibil datorită elanului pozitiv al Disponibilităţii. Totuşi, Disponibilitatea îşi consideră principiile şi convingerile ca pe o forţă de propulsare ca şi când sursa s-ar afla în interior. Astfel, apare convingerea că sinele personal stă la baza succesului.

Featured image from Pixabay – geralt

Lasă un răspuns