Din Capitolul 7 #putereversusforta

Având în vedere faptul că puterea calibrată a unui model de atracţie identificat este legată direct de gradul de veridicitate sau de nivelul de adevăr al acestuia, este posibilă distingerea clară a adevărului de fals, a constructivului de destructiv, a ceea ce e practic şi eficient de ceea ce e nelucrativ şi cauzator de pierderi. Putem identifica motivele, programul şi obiectivele oricărui proiect şi chiar al indiviziilor înşişi. Aşadar, lupul nu mai poate să se ascundă într-o blană de oaie.

După cum am văzut deja, conştiinţa reacţionează decisiv la diferenţa dintre adevăr şi falsitate.

Asemeni unui computer, conştiinţa răspunde pur şi simplu cu 0 sau 1, adevărat sau fals (orice ambiguitate a acestui proces se datorează modului în care se pun întrebările şi nu mecanismului de răspuns.).

Putem identifica nivelul de adevăr al oricărei afirmaţii, credinţe, sistem sau cunoştinţe. Putem măsura exact adevărul oricărei propoziţii, paragraf, capitol sau chiar al unei cărţi întregi (inclusiv a celei de faţă -740). Putem identifica bonitatea propriului nostru nivel al conştiinţei sau motivele oricărei întreprinderi. Avem acum la dispoziţie o perspectivă asupra mişcărilor sociale şi istoriei ce n-a fost nicicând posibilă înainte.

În toate aceste cazuri, kinesiologia revelează ordinea implicită ascunsă, făcând-o explicită, dând la iveală adevărata ei natură. Folosirea acestui sistem este auto-educativă şi auto-directoare. După cum veţi vedea, fiecare răspuns conduce la întrebarea următoare – din fericire, într-o direcţie ascendentă şi benefică. Descoperim adevărul despre noi înşine pentru că întrebările pe care le punem sunt mai mult reflecţiile propriilor noastre motivaţii, obiective şi niveluri de conştiinţă. Întotdeauna este instructiv să calibrăm întrebarea şi nu răspunsul.

Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman, David R. Hawkins, M.D., Ph.D

Lasă un răspuns