David R. Hawkins – Letting Go – Calea renunţării

d2d145c028620ac1d1886e.L._V135872103_SY470_Doctorul David R. Hawkins a avut o viaţă impresionantă. Dacă privim numai profesia pe care a împlinit-o şi cercetările neîntrerupte, întinse pe zeci de ani,  ne este evident că devotamentul său urma chemarea de a elimina sau măcar de a uşura suferinţa omului. Medic psihiatru de renume mondial, David R. Hawkins nu s-a oprit la a-şi face studiile ştiinţifice din aria psihiatriei, ci a căutat şi dincolo de acestea, în câmpul conştiinţei şi al conştienţei umane. Un Maestru Spiritual autentic, Doc a luminat calea pentru milioane de oameni aflaţi în căutarea Adevărului şi continuă s-o facă si in prezent prin lucrările domniei sale.

Corelaţia între domeniile aparent separate ale ştiinţei şi spiritualităţii a fost prezentată public în studiul despre natura conştiinţei, publicat în 1995 ca dizertaţie de doctorat, Analiza cantitativă şi calitativă şi calibrarea nivelurilor conştiinţei. Acest lucru a fost posibil pentru prima dată în istoria omenirii graţie descoperirii unei tehnici care oferă un mijloc de a deosebi adevărul de falsitate. Au urmat  trei cărţi care prezintă tranziţia de la starea de ego a minţii (cea obişnuită, comună) până la eliminarea acesteia de către Prezenţă. Putere versus ForţăOchiul sinelui – de care nimic nu se poate ascunde şi Sinele: realitate şi subiectivitate alcătuiesc o trilogie menită a reliefa tranziţia de la liniaritatea minţii umane la înţelepciunea nonliniară, spirituală.

Reinterpretarea experienţei umane în termenii evoluţiei conştiinţei şi înţelegerea atât a minţii, cât şi a spiritului ca expresii ale Divinităţii înnăscute reflectă scopul general al lucrării de-o viaţă a dr. Hawkins. Această Divinitate înnăscută reprezintă substratul şi sursa permanentă a vieţii şi a Existenţei. Fiecare lucrare începe şi se încheie prin declaraţia Gloria in Excelsis Deo!

Binecuvântat cu experienţa revelatorie a adevărului încă de la vârsta de trei ani, David R. Hawkins a parcurs experienţele specifice ale trezirii conştienţei şi conştientizării naturii conştiinţei prin experienţă directă şi personală. Subiectivitatea a fost transformată în obiectivitate prin realitatea existenţei însăşi. Toate adevărurile prezentate în cărţile sale au fost obţinute pe cale ştiinţifică, acestea fiind anterior experimentate personal. Cu alte cuvinte, ceea ce a trăit şi experientizat personal a fost verificat prin metodele ştiinţei şi ulterior transmis oamenilor.

În istoria omenirii au rămas multe lucrări dedicate evoluţiei spirituale, însă combinarea dintre observaţia şi trăirea personală, înţelegerea individuală a unor fenomene şi adevărul general şi obiectiv a produs multe devieri  şi eronate înţelegeri ce au fost transmise omenirii. “Un adevăr este Adevăr oricând, în orice timp, în orice context, în orice condiţii” , spune dr. Hawkins astfel reflectând principiul după care s-a călăuzit în cercetările sale. Calibrarea nivelurilor conştiinţei respectă Adevărul absolut, etern, independent de condiţiile de mediu, de timp sau spaţiu, independent de context. Harta nivelurilor conştiinţei este produsul acestui scop, realizarea menirii spiritului iluminat ce a trăit sub numele de David R. Hawkins până în anul 2012, .

Letting Go – Calea renunţării este ultima carte a autorului şi învăţătorului spiritual, David R. Hawkins. Apărută chiar în anul 2012, an în care spiritul s-a desprins de trupul lui David R.Hawkins in 19 Septembrie, aceasta carte de aur a primit binecuvântarea  autorului,  cu toate că trupul său fizic se menţinea cu greu în funcţiune datorită înaltelor frecvenţe ale spiritului. Energia foarte înaltă manifestată prin corpul său avea puterea de a facilita schimbări şi salturi în conştiinţa celor prezenţi. Întâlnirea cu Doc, aşa cum îi spuneau cei care nu ratau niciun seminar, nicio ocazie de a fi în prezenţa lui, era suficientă pentru revelarea adevărului în fiecare persoană. Pentru o clipă, într-o scânteie ivită poate printr-o simplă privire, persoana primea ceea ce îi era necesar pentru a fi în frecvenţa adevărului. Toţi cei care au avut şansa de a-l întâlni personal, de a-i adresa o întrebare, au primit un plus de energie, suficientă şi necesară pentru a-i sălta o treaptă mai sus, sau măcar pe treapta adevărului şi a curajului. Fie că acest dar era conştientizat sau nu, fie că era ignorat datorită iluziilor lumii înconjurătoare, alegerea persoanei este întotdeauna afectată de natura karmică şi de mediul personal. În funcţie de nivelul spiritual de la naştere, fiecare om poate să parcurgă drumul obişnuit al evoluţiei, adică să crească câteva trepte ori să deschidă drumul către eliberarea totală. Prezenţa doctorului Hawkins facilita manifestarea Prezenţei lui Dumnezeu care, însă, nu a fost şi nu este niciodată limitată de prezenţa corpului fizic. Astfel  Prezenţa transpare prin cuvintele şi ideile transmise prin cărţile autorului, de aceea şi calibrarea acestor cărţi dovedeşte numere dintre cele mai mari în Harta Conştiinţei. Persoanele atrase de aceste cărţi dovedesc un minim nivel 200, nivelul de la care Adevărul poate fi recunoscut şi trăit.

Nu am reuşit a găsi un echivalent în limba română pentru cele numai două cuvinte (în engleză) prin care se exprimă: a vedea, a înţelege, a accepta, a nu opune rezistenţă, a nu reacţiona, a te încredinţa total, a renunţa la micimea minţii, la meschinul ego, la iluzia mândriei de a fi om pentru a trăi infinita iubire şi înţelepciune a Omului din Dumnezeu-Prezenţă. Acţiunea substanţială şi substantivizată desfăşoară verbele ce permit fluxului să curgă în continuare, fără de a fi împiedicat de ataşamentele minţii umane. A permite acest lucru înseamnă a fi liber de orice limitare.

Mi s-a părut că şi cuvântul “renunţare” s-ar putea să întâmpine oarece obiecţiuni datorate psihologiei şi trendurilor generale. În final, mi-am spus că cei care sunt pregătiţi nu vor avea absolut deloc vreo problemă în a se bucura de renunţare, a se bucura de încă un ajutor primit pe calea spre eliberare-iluminare.

Letting Go descrie un instrument simplu şi eficient cu ajutorul căruia să ne putem  desprinde de toată negativitatea şi să scăpăm de blocajele din calea Iluminării. În practica clinică psihiatrică pe care autorul a desfăşurat-o pe parcursul a zeci de ani a avut ca principal obiectiv descoperirea celei mai eficiente modalităţi de a vindeca suferinţa umană în toate formele sale. Mecanismul interior al renunţării a fost recunoscut a fi de foarte mult folos în acest sens şi este descris în această carte.

Mecanismul renunţării pe care îl descrie dr. Hawkins poate fi aplicat oricând în viaţa cotidiană.  Cartea este la fel de folositoare pentru toate dimensiunile vieţii umane:  sănătate fizică, creativitate, succes financiar, vindecare emoţională, împlinire vocaţională, relaţii, sexualitate şi evoluţie spirituală. Este o inestimabilă resursă pentru toţi profesioniştii care lucrează în domeniile sănătăţii mentale, psihologiei, medicinii, în recuperarea din dependenţă şi în dezvoltare spirituală.  

“Mecanismul renunţării este doar un instrument. Îl puteţi folosi pentru a îndepărta obstacolele din calea realizării unui milion de dolari sau îl puteţi folosi pentru a elimina blocajele din calea dezvoltării conştienţei spirituale. Cei mai mulţi oameni care renunţă conştient declară că au descoperit ceva înăuntrul lor, asemănător cu iubirea, care este independent de corp, emoţii, gânduri şi de evenimentele lumii. Aţi auzit pe cineva care să fie nemulţumit de o asemenea descoperire?” – David R. Hawkins

LGfatasp-latdr

Un comentariu

Lasă un răspuns