Calea Energiei – Dr. Synthia Andrews N.D.

Printre atâtea perspective filosofice, religioase şi spirituale vechi de cel puţin câteva mii de ani şi despre care avem oarece ştiinţă, există vreuna care să aducă pacea între oameni? Observăm că există diferenţieri, există diferenţe, există cuvinte şi definiţii diferite care, de fapt, exprimă acelaşi lucru: dincolo de cuvânt, de vorbe şi percepţii, pentru a fi şi pentru a trăi o experienţă umană, ai nevoie de energie.

Energia cu care se hrănesc celulele noastre, energia de care avem nevoie pentru a ne mişca, pentru a gândi, energia pe care o punem în mişcare cu fiecare gest, gând, emoţie este ceea ce este comun tuturor oamenilor indiferent de sex, naţionalitate, rasă, religie.

Ceea ce transcende corpul uman şi viaţa terestră este tot energie. Este un corp subtil, invizibil ochiului uman obişnuit, este un câmp de energie şi informaţie care părăseşte corpul, se desprinde de el şi continuă să existe. În toate religiile şi credinţele lumii acea energie a fost denumită suflet sau spirit. În din ce în ce mai multele relatări despre experienţele din apropierea morţii sau în regresiile hipnotice, oamenii relatează existenţa acestei senzaţii de plutire, senzaţia şi conştienţa existenţei unui corp ca de aer, o particulă, poate un atom, care deţine, însă, comprimată şi in acelaşi timp mult extinsă, întreaga conştienţă, acea conştienţă care parcurge visul universal.

Descriem energia în multe feluri, îi dăm nuanţe, trăsături, funcţii şi capacităţi după măsurările şi observaţiile accesibile ştiinţei umane. Energie electrică, energie termică, energie magnetică, energia eoliană, solară, termală şamd. Ştim că acest pământ continuă să susţină viaţa deoarece dezvoltă constant un câmp electromagnetic. Uităm că orice alt corp care există pe această planetă trebuie să fie în deplină rezonanţă cu ea pentru a exista. Nu putem schimba polarizarea noastră fără a intra in conflict cu planeta. La nivelul fiecărei celule se manifestă cele două margini magnetice, un nord şi un sud. La nivelul fiecărui gând ne-ntâlnim cu aceeaşi lege a existenţei. Câmpul în care se formează gândul este tot un câmp electromagnetic. Şi-atunci? De ce să nu devenim conştienţi de nesfărşitele resurse de energie din jurul nostru, de sfera sau oceanul de energie în care existăm?

A fi conştient nu este totuna cu a-ţi asuma responsabilitatea propriei experienţe. Nu este totuna cu a fi sursa şi în acelaşi timp şi instrumentul prin care conştienţa îşi parcurge călătoria. Expansiunea conştiinţei umane către şi în zona energiei, în descifrarea limbajului şi a informaţiilor conţinute în energie conduce la eliberarea din limitele stabilite a fi posibilul şi imposibilul pentru conştiinta umană, conduce la accestul total la cunoaşterea universală, la accesul la energia primordială.

Dr. Synthia Andrews începe cartea “Calea Energiei” printr-o scurtă introducere ce are menirea de a lămuri cititorul că nu urmăreşte a dovedi nimic, nu urmăreşte decât a pune la dispoziţia tuturor celor ce au fost atraşi să cumpere această carte câteva tehnici care le-ar putea sprijini procesul individual de trezire a puterii interioare, de lărgire a conştienţei individuale, tehnici şi exerciţii pe care le poate face oricine, fără a fi parcurs vreo şcoală spirituală în prealabil.

<< Lumea în care trăim este alcătuită din mult mai mult decât din ceea ce vedem, simţim şi auzim cu cele cinci simţuri ale noastre; ea cuprinde un ocean de energie din care iau naştere circumstanţele şi evenimentele vieţii. În momentul de faţă este în curs de desfăşurare o schimbare a paradigmei: are loc conştientizarea faptului că energia subtilă este substanţa care alcătuieşte realitatea şi care constituie vehiculul conştienţei. Trupul vostru este special conceput pentru a naviga prin acest ocean al forţei vitale, iar voi dispuneţi de tot ce aveţi nevoie pentru a vă avânta în el şi a vă schimba viaţa.

Chiar în acest moment, simţurile voastre interioare vibrează pe măsură ce tot mai mulţi oameni devin conştienţi de energia primordială a vieţii. Mulţi dintre ei experimentează niveluri ale conştiinţei care, înainte, erau accesibile doar iniţiaţilor. Poate că şi voi trăiţi experienţe pe care nu le-aţi mai avut până acum şi pe care nu le înţelegeţi pe deplin. Simţiţi, cumva, energia deplasându-se prin corp? Ştiţi instinctiv cine este la capătul celălalt al firului când sună telefonul? Vă gândiţi la anumite persoane iar acestea vă ies în cale pe neaşteptate? Vedeţi lumini pe cer şi aure în jurul oamenilor?

Cartea de faţă îşi propune să vă sprijine în înţelegerea, dezvoltarea şi utilizarea energiei pe care o conştientizaţi, pentru descoperirea de soluţii inedite la probleme personale şi globale. În ultimă instanţă, această schimbare reprezintă trezirea la o legătură mai profundă cu esenţa voastră spirituală. Această carte nu este, însă, nicidecum o încercare de definire a acestei legături; îi revine fiecăruia sarcina de a decide asupra sursei şi legăturii sale spirituale. Conţinutul cărţii poate fi adaptat la diferite sisteme de convingeri şi fiecare sugestie sau exerciţiu din cuprinsul său au fost mai întâi verificate personal şi şi-au dovedit eficienţa. Prin conştientizare, puteţi străbate universul energiei subtile, vă puteţi extinde conştienţa şi puteţi genera în mod creator evenimentele din viaţa voastră. “

Partea I (Capitolele 1–4) conţine 13 meditaţii pentru activarea şi deplasarea energiei. Aceste capitole sunt elementul esenţial al cărţii şi includ instrucţiuni cu descrieri simple, precum şi precizări despre beneficiile şi utilitatea acestor meditaţii. Instrucţiunile nu depăşesc nivelul de bază, sunt uşor de urmat şi de înţeles şi oferă tuturor libertatea descoperirii individuale. Partea I explorează şi principiile energiei subtile, descrie resursele şi instrumentele pe care le veţi întrebuinţa pentru activarea tiparelor energetice, furnizează îndrumări uşor de urmat şi oferă un ghid de soluţionare a problemelor pentru depăşirea dificultăţilor.

Partea a II-a (Capitolele 5–9) a acestei cărţi este o explorare a conştiinţei, care situează experienţa personală într-un context mai larg. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în înţelegerea uneia sau alteia dintre meditaţii, ar putea fi util să parcurgeţi mai întâi această parte. Pentru mulţi, însă, acestea ar putea fi informaţii demult cunoscute şi este perfect în regulă ca aceştia să sară peste partea a II-a. În secţiunea aceasta, se discută despre ce este conştienţa, găsim o descriere a anatomiei energetice, este explorată relaţia dintre energie şi emoţii, se acordă sprijin în interpretarea informaţiei transmise de energie, suntem ajutaţi să ne dezvoltăm intuiţia şi se studiază rolul atitudinilor şi convingerilor personale în crearea experienţei umane.

Partea a III-a (Capitolele 10–20 şi Încheierea) oferă exerciţii practice de uz cotidian. Cu cât exersaţi mai mult şi practicaţi deplasarea energiei, cu atât se va dovedi mai utilă această secţiune. Ea se ocupă de noţiuni de bază de genul: cum să vă „împământaţi” şi să vă centraţi, să vă protejaţi, să vă purificaţi spaţiul, să vă manifestaţi visele, să vă creaţi o viziune a propriei vieţi şi cum să vă construiţi relaţiile intime. Tot această secţiune ajută la obţinerea unei conştientizări superioare prin extinderea percepţiei, teledetecţie, comunicarea cu sinele mai înalt şi multe altele. În situaţia în care multitudinea posibilităţilor vi se pare copleşitoare, aici vi se va oferi şi un mod particularizat de lucru cu energia. Indicaţiile pentru inducerea schimbării sunt date doar cu titlu informativ – sunt exemple a ceea ce se poate realiza. Pot fi folosite ca atare, pot fi modificate sau pot servi drept confirmări pentru practica voastră personală.

Anexa A oferă o descriere sumară a începutului practicii meditaţiei, despre cum a apărut şi cum a fost utilizată iniţial. Cele mai multe exerciţii de meditaţie din această carte sunt originale sau mi-au fost predate personal de mentorii mei. Unele dintre acestea sunt variante ale meditaţiilor tradiţionale, cum este cazul meditaţiilor care implică chakrele sau Marele Canal Central, regăsit în sistemul meridianelor din medicina tradiţională chineză.

Anexa B oferă surse de informaţie: o listă de cărţi, website-uri şi alte resurse pentru aprofundarea studierii realităţilor din universul energiilor.

Anexa C conţine un glosar comprehensiv de cuvinte şi expresii utilizate pe  parcursul cărţii.>>

<< Cum funcţionează meditaţiile

Căile energetice din aura voastră alcătuiesc geometrii elaborate de lumină şi reprezintă amprenta voastră energetică în această lume. Aceste geometrii fac legătura între diferitele elemente ale anatomiei voastre energetice, fiind totodată reţeaua de interacţiune cu lumea din jurul vostru, ataşându-vă în felul acesta la „tabloul mai mare”. Astfel, sunteţi conectaţi cu restul lumii vii printr-un flux de energie: cu anumiţi oameni, cu anumite locuri, cu ghizi spirituali, cu planeta în sine ş.a.m.d.

Căile din structurile voastre energetice sunt asemănătoare căilor neuronale. Neurofiziologul Karl Pribram de la Universitatea Stanford şi-a adus contribuţia la studiul creierului prin modelele sale holografice. Autorul Michael Talbot ne informează:

Pribram este de părere că amintirile nu sunt codificate în neuroni sau în grupurile mici de neuroni, ci în patternuri de impulsuri nervoase care zigzaghează prin creier, cam în acelaşi fel în care interferenţa fasciculelor de raze laser străbate întreaga suprafaţă a unei porţiuni dintr-un film ce conţine o imagine holografică. Altfel spus, Pribram consideră că însuşi creierul este o hologramă. (“Universul holografic” – Michael Talbot, Ed. Cartea Daath, 2005)

În această analogie, stocarea informaţiei în creier se realizează sub forma unor modele de activitate neuronală, în acelaşi fel în care modelele de percepţie există, în aura voastră, sub forma unor fluxuri de energie care se încrucişează. Convingerile şi percepţiile voastre sunt descărcări în câmpul energetic care influenţează sensul şi configuraţia fluxului vostru de energie. Atunci când vă comportaţi ca de obicei, energia voastră se aşează în tipare predeterminate. Meditaţiile din această carte activează noi căi ale energiei, dând naştere la noi legături în această lume şi deschizând noi arii de percepţie şi de conştientizare.  >>

 

Deschiderea minţii către cunoaşterea şi experientizarea energiei este o chestiune de bunăvoinţă. Nu este necesară nicio abilitate specială prealabilă, în schimb multe din abilităţile mult râvnite de mulţi oameni se pot activa, se pot trezi din adormire dacă măcar încercăm a ne deschide orizontul personal în această direcţie. Întotdeauna adevărul este simplu şi la vedere. Atât de simplu şi atât de la vedere încât trecem pe lângă el fără să-l băgăm în seamă. Nu strigă neapărat, nu trâmbiţează, nu jonglează. Iar acest adevăr al energiei a devenit recunoscut chiar şi de ştiinţele acceptate, ba chiar şi de religii. Aceasta ar putea fi calea prin care cele două “tabere” s-ar putea reuni pentru binele şi prosperitatea omenirii şi planetei.

O carte de folos oricui, cu atât mai mult căutătorului spiritual, o carte-manual ce poate fi înţeleasă cu uşurinţă, o carte ce dezvăluie limbajul subtil al energiei ce suntem şi al dinamicilor ei.

Daniela Marin – editor

Lasă un răspuns