Relaţiile internaţionale #adevarversusfalsitate

Lumea occidentală civilizată a reprezentat, în general, un câmp fertil, care a primit cu braţele deschise descoperirile ştiinţifice, iar aplicaţiile lor în rezolvarea problemelor umane au fost uimitor de reuşite. Ştiinţa, precum şi tehnologia aferentă, au reuşit să învingă majoritatea bolilor, au dublat speranţa de viaţă şi au ridicat educaţia la rangul de cheie de boltă a progresului. Totuşi, cele mai impresionante dintre succese s-au înregistrat în ultima sută de ani, ceea ce, dacă privim din perspectiva evoluţiei timpului, durează cât o clipire din ochi. Aceste câştiguri enorme realizate într-un timp atât de scurt, ne îndreptăţesc să ne aşteptăm ca viitorul să aibă încă şi mai multe promisiuni pentru umanitate – cu excepţia călcâiului lui Ahile, relaţiile internaţionale.

Din lipsă de date temeinice, diplomaţia internaţională este adeseori nu numai incapabilă, dar şi prea puţin cooperantă cu scopurile sale. (Naţiunile Unite actuale calibrează doar la nivelul 185-190). Acest lucru este inevitabil pentru că, în lipsa unor date verificabile sau a unui corp de cunoştinţe fundamentate ştiinţific, diplomaţia este asemănătoare explorărilor primitive, care se desfăşurau fără hartă, busolă sau GPS (sistem global de poziţionare).

În lipsa informaţiilor fundamentate, apare o întreagă gamă de măsuri temporare, însoţite de emoţionalism, de presiunea protestului public şi de expediente politice. Toate acestea sunt consolidate de afacerile clandestine acompaniate de retorica interminabilă, intelectualizarea sterilă, precum şi de poziţiile politice de tipul „o măsură comună pentru toţi”. Ele se dovedesc a fi tehnici nefundamentate suficient pentru a constitui temelia siguranţei şi securităţii tuturor ţărilor şi societăţilor.

Chiar şi dintr-un sondaj foarte succint, apare evident că nevoia cea mai presantă a lumii actuale rezidă în existenţa unei ştiinţe fundamentate pe care să se poată baza diplomaţia internaţională. În acest scop, o recapitulare istorică poate oferi orientarea şi informarea pe baza cărora să se construiască o ştiinţă a relaţiilor internaţionale şi diplomatice ancorată în realitate.

Cap.14, Ţări şi politici

Adevăr versus falsitate – cum le putem diferenţia, David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

Lasă un răspuns