Recuperarea sufletului – atelier special

Acest atelier a apărut ca o concluzie. Situaţii de viaţă incredibil de asemănătoare, rostogolite ca de un val puternic, mi s-au înfăţişat într-un interval de timp care nu depăşeşte trei săptămâni. Nu este o coincidenţă, bineînţeles, ci un semnal insistent. Ne atrage atenţia că ne aflăm într-un context care oferă cele mai potrivite şanse pentru avansarea cu măcar încă un pas pe calea evoluţiei spirituale.

În mijlocul unei situaţii ce necesită rezolvare şi care consumă foarte mult din energia omului, apare o reacţie, un tipar care se exprimă prin gândul că trebuie să alegi între două variante. Ca şi cum ar exista numai două uşi de ieşire dintr-o încăpere prea strâmtă şi fără aerisire, omul se simte forţat să iasă de-acolo, să aleagă oricare dintre uşi, numai să iasă odată din închisoarea problemei. Dar nicio problemă nu se poate rezolva cu adevărat rămânănd în palierul ei de vibraţie, ci de mai sus.

Acestea sunt noduri karmice, intersecţii care schimbă traseul şi povestea vieţii. Oricum s-ar schimba scenariul, în detalii şi în şansele de a trăi noi experienţe,  lucru valabil în ambele variante, ceea ce nu se schimbă este tema principală, sensul existenţei. Tema generală, comună tuturor sufletelor – atingerea celui mai înalt nivel spiritual cu putinţă,  trăirea şi manifestarea IUBIRII în corp uman – se combină cu tema individuală. Iar momentele de răscruce, acele momente în care ne simţim încorsetaţi, incapabili de a decide încotro să mergem reflectă “distanţa” dintre suflet şi minte. Nefiind “întregi”, nefiind “una”, oamenii înclină într-o parte sau în alta; de partea minţii, şi atunci consideră că fac alegeri raţionale sau de partea inimii, şi atunci consideră că au ales după cum le-a “spus” sufletul. Astfel, sufletul este redus la nivelul reacţiilor chimice ale corpului, la nivelul biologiei. E drept că biologia are şi ea nişte cicluri care se intersectează cu cele spirituale, acestea fiind chiar nodurile în care apare situaţia/necesitatea de a face alegeri. Iar acestea pot fi determinate cu uşurinţă, astfel încât să fim puţin mai pregătiţi înainte de grelele confruntări.

Aş putea numi acest val de situaţii atât de asemănătoare  Iubire versus dragoste. Şansa de a se înălţa în acel palier de vibraţie al Iubirii se etalează acum tuturor. Importanţa acestui context la scara largă, la nivelul conştiinţei colective, este uriaşă.

Ceea ce pot împărtăşi, împărtăşesc. Compasiunea şi logica, dimpreună, m-au împins să stabilesc acest foarte special atelier pe care l-am numit: Recuperarea sufletului.

De data aceasta, este nevoie de natură. Prin urmare, atelierul nu se va desfăşura într-o sală, şi nu se va desfăşura în Bucureşti.

Fiind o decizie rapidă, singurul weekend în care am reuşit să găsim o cazare este cel de la finalul acestei luni, 28-30 iunie. Aştept finalizarea rezervării pentru a crea produsul in site-ul editurii. Până atunci, cei interesaţi pot trimite un email la adresa: atelierspiritual@gmail.com.

Să fie cu folos!

Daniela Marin

Inside Of Inside
Geometry of the Soul series two. Background design of human profile and abstract elements on the subject of spirituality science creativity and the mind

image “soul evolution”: pixabay

Lasă un răspuns