Corpurile eterice de energie spirituală #transcendereanivelurilorconstiintei

Fragment din Transcenderea nivelurilor conştiinţei – Scara spre Iluminare – David R. Hawkins

În timp ce percepţia se axează pe linearitate, viziunea spirituală reprezintă capacitatea de a discerne realitatea interioară, ce reflectă câmpul general. Cea mai apropiată experienţă de acest gen din viaţa obişnuită, la care se face referire frecvent, este intuiţia, ce implică tocmai faptul că nu este vorba de o procesare lineară şi logică.

Corpurile eterice de energie spirituală apar în mod progresiv şi concomitent cu avansul nivelurilor de conştiinţă, pornind de la corpul mental inferior spre cel mental superior, apoi spre corpul cauzal, şi în mod progresiv, spre corpurile Buddhice, Christice şi Atmice. În cadrul fiecărui corp, concentraţia energetică este analoagă cu sistemul chakrelor. La cele mai înalte niveluri, ele se corelează cu conştiinţa Christică, şi, în cele din urmă, la chakra coroană a corpului Atmic, cu dominanţa nerestricţionată a conştiinţei Divine a Iluminării, prin intermediul identificării cu Divinitatea înnăscută a Sinelui. La acest nivel de conştiinţă, Dumnezeu Transcendent şi Imanent e recunoscut ca o Unitate din care apare toată Existenţa/Conştienţa/Creaţia, precum şi în forma conştienţei pure din care apar conştiinţa şi subiectivitatea.

 

Lasă un răspuns