Calea Omului în secolul XXI

Un webinar dedicat autocunoaşterii şi evoluţiei individuale.

Cui se adresează acest webinar?

Celor care doresc:

 • eliberarea de stres, mental şi emoţional,
 • să descopere şi să schimbe/transforme tiparele subtile care le influenţează gândirea, convingerile, atitudinea şi comportamentul,
 • să-şi îmbunătăţească capacitatea de concentrare şi procesare a informaţiilor,
 • să cerceteze dincolo de aparenţe în căutarea adevărului, a Sinelui,
 • să identifice programele sub-sau/şi-inconştiente,
 • să descopere potenţialul infinit aflat la dispoziţia omului,
 • să pătrundă în tainele energiei (corpului şi universului),
 • să avanseze spiritual – activarea voinţei spirituale.

Care sunt subiectele?

 • Percepţia, atenţia, intenţia şi energia omului – cum ascultăm, cum vedem, cum trăim, ce manifestăm în viaţa noastră.
 • Puterea unei convingeri, puterea unei credinţe – alinierea, rezonanţa.
 • Sistemul energetic al corpului uman; fluxul energiei şi echilibrul – aplicaţii practice.
 • Conştientizarea şi activarea chakrelor principale (tehnici).                                     
 • Meditaţia – cunoaştere şi evoluţie  (tehnici).

Nu sunt necesare cunoştinţe sau experienţe anterioare în meditaţie.

Singurele cerinţe sunt onestitatea faţă de voi înşivă şi disponibilitatea de a (vă) cunoaşte şi  de a acţiona în sensul propriei dezvoltări, propriului bine.

Programul webinarului 20-22 Ianuarie:

Joi, 20 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21.30

Vineri, 21 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21:30

Sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 10:30 la ora 17:30 – cu două pauze: 12:30 – 12:50 şi 14:30 – 14:50

Pentru a veni în sprijinul începătorilor, sunt incluse şi 8 şedinţe de meditaţie, de duminică, 23 ianuarie până sâmbătă, 30 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21:00, din care 20 de minute sunt alocate întrebărilor.

Link-ul pentru conectarea în platforma zoom va fi transmis prin e-mail celor înscrişi.

Pot participa persoane care au împlinit 18 ani.

Deoarece este anunţat cu atât de puţin timp înainte, acest webinar are o reducere de 50%.

Webinar creat şi susţinut de Daniela Marin.

https://www.edituracarteadaath.ro/atelier/calea-omului-in-secolul-xxi

Voinţa Spirituală #descoperireaprezenteiluidumnezeu

Voinţa Spirituală nu este ceea ce egoul înţelege prin voinţă ca „putere de voinţă”, care înseamnă forţă emoţională, cu dinţii strânşi de efort şi emotivitate crescută. Voinţa acţionată de ego este consumatoare de energie şi împovărătoare. Ea ar putea fi chiar percepută ca o formă de agresiune. Dimpotrivă, invocarea Voinţei Spirituale este ca şi când s-ar deschide stăvilarele şi apoi ne-am da la o parte. Egoul/voinţa interpretează evenimentele în termeni de cauză şi efect, în care voinţa individuală pretinde să i se recunoască meritul sau să fie învinovăţită fiindcă se vede pe sine ca agent cauzal. Prin contrast, Voinţa Spirituală nu este individuală, ci o însuşire a conştiinţei care schimbă contextul prin cedarea în faţa invitaţiei puterii Sinelui. Voinţa Spirituală calibrează la 850, pe când voinţa individuală calibrează doar la nivelul curent al conştiinţei individului.

Voinţa Spirituală, încurajată de renunţarea absolută, devine în felul acesta capabilă să înfăptuiască aparent „miraculosul”, în timp ce voinţa individuală, în mod paradoxal, declanşează automat opoziţia, aşa cum ştie oricine a încercat să se folosească de „puterea voinţei” pentru a depăşi diverse obişnuinţe, chiar şi minore.

Abandonarea voinţei individuale în favoarea Voinţei (Înţelepciunii) lui Dumnezeu (sau a Providenţei, a Puterii Superioare) înseamnă renunţarea la control. Este de aşteptat ca egoul să se opună acestui lucru şi să inventeze scuze, contraargumente şi temeri numeroase pentru a păstra iluzia deţinerii controlului. Poziţiile egoului sunt întărite de mândrie, ca şi de dorinţa obţinerii unor rezultate anume. Astfel, a se da la o parte şi a lăsa locul intervenţiei Divinităţii apare egoului ca o înfrângere, în timp ce pentru Spirit aceasta este, în mod cert, o victorie.

O altă limitare a voinţei individuale este faptul că aceasta nu are niciun fel de informaţii despre predispoziţiile karmice sau despre momentul favorabil, neavând nici înţelepciunea (omnipotenţa) de a înţelege o succesiune favorabilă de evenimente. Sinele orchestrează totul cu o cunoaştere interioară a sarcinii. De exemplu, a încerca să faci faţă unui conflict oarecare în mod prematur ar putea fi o acţiune supusă eşecului, însă aceeaşi acţiune ar putea fi încununată de succes după rezolvarea altor câtorva niveluri ale aceluiaşi conflict.

Fragment din Cap.3, Orientarea – Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu – non-dualitate devoţională, David R. Hawkins M.D., Ph.D.

Dualităţi conflictuale comune

Dualităţile de mai sus sunt familiare oricui, dat fiind că se aplică, în general, oricărei încercări de creştere şi evoluţie spirituală.

Voinţa personală operează doar la nivelul calibrat al conştiinţei ce caracterizează respectiva persoană în acel moment din evoluţia sa, fiind adesea prea slabă pentru a efectua schimbarea dorită. Eforturile din trecut, efectuate prin intermediul mecanismelor eului pot genera îndoială, lipsa încrederii în sine şi refuzul de a privi în faţă problemele. Acest lucru este exprimat adesea de sintagma “am încercat”, care înseamnă, de fapt, că cel care a încercat este sinele mic, acţiunea lui fiind mai curând o dorinţă decât o întreprindere decisivă. În ciuda intenţiilor bune, puterea voinţei personale nu este suficientă şi, recurgând la ea, există riscul apariţiei vinovăţiei.

Adevărata abandonare în mâinile lui Dumnezeu nu poate avea loc fără eliminarea iluziilor privitoare la puterea voinţei personale şi fără înlocuirea acestora cu o decizie declarativă. În viaţa de zi cu zi, succesul e consecinţa dedicaţiei şi perseverenţei. Acestea pot părea să reprezinte un sacrificiu personal pe termen scurt care elimină plăcerile trecătoare în favoarea obiectivelor pe termen lung. În cadrul lucrării spirituale interioare pot apărea aceleaşi atribute, dar nu drept consecinţă a voinţei personale, ci ca un dar al Sinelui, primit în forma unui răspuns din partea Prezenţei lui Dumnezeu.

O rezistenţă importantă a eului rezidă în dorinţa de a controla şi de a obţine plăcere din recompensele sale. Prin urmare, eul creează rezistenţa în forma fricilor, aşteptărilor negative sau a temerii de schimbare sau eşec. Acestea reprezintă totuşi mândria spirituală, care necesită, de asemenea, să fie abandonată. În realitate, presupunerea că Divinitatea este mulţumită, nemulţumită sau dezamăgită de acţiunile umane reprezintă o vanitate. Abandonarea profundă împiedică, prin urmare, programarea lui Dumnezeu prin tot felul de presupuneri şi, prin acceptare, permite abandonarea în voia Sa, fapt ce reprezintă o poziţie mai umilă. Rezolvarea conflictelor este astfel rezultatul intenţiei, alinierii şi abandonării condiţionalităţilor – dar şi al influenţei karmice.

Fragment din Cap. 21, Transcenderea minţii din volumul Transcenderea nivelurilor conştiinţei – scara spre Iluminare, David R. Hawkins