Renunţarea – din „Vindecare şi recuperare”


În loc să opunem rezistenţă vieţii, ne lăsam purtaţi de ea şi ne supunem lui Dumnezeu. Aceasta este înţelepciunea lui Tao care ne învaţă că salcia se îndoaie în vânt, dar stejarul, care nu se apleacă, se rupe. În loc să ne opunem la ceea ce se întâmplă atunci când ne julim bărbia, nu trebuie decât să fim ca o salcie în bătaia vântului şi să urmăm cursul evenimentelor, renunţând a le opune rezistenţă. În felul acesta, părăsim un câmp de energie negativ şi plin de durere, de resentimente, mânie şi teamă. Teama se situează la nivelul de minus 100, un câmp de energie joasă aflat la mare distanţă de bucurie. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sentimentul de fericire este mai intens. Atunci putem, în sfârşit, să facem alegeri, să manifestăm bunavoinţa şi chiar să acceptăm că ceea ce ni se întâmplă este exact ce ne trebuie ca să facem faţă situaţiei; toate acestea ne vor propulsa la nivelul 380 – un câmp cu energie foarte înaltă.

pg 240: Cap X – Durerea şi suferinţa

Vindecare şi recuperare – David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Citatul de azi: Nivelul de calibrare al conştiinţei unei acţiuni este determinat de intenţie.

Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu – Non-dualitatea devoţională – David R. Hawkins

Din Capitolul 3 – Orientarea

Spiritualitatea este deseori confundată cu pasivitatea. Obligaţia morală de a respecta şi de a onora viaţa include şi propria viaţă. Adevărul înseamnă putere ca expresie a integrităţii. O atitudine morală nu este acelaşi lucru cu o acţiune fizică, aceasta din urmă fiind, în şi prin sine, neutră. Nivelul de calibrare al conştiinţei unei acţiuni este determinat de intenţie. Odată cu progresul evoluării conştiinţei se creează şi spaţiul necesar acţiunii lui Tao al “non-acţiunii acţiunii”, care este un indicator al măiestriei şi este exemplificat de artele marţiale.