Chei de acces la energie: scurt rezumat #caleaenergiei

Dacă universul energiilor reprezintă o necunoscută pentru voi, poate veţi dori să parcurgeţi Partea a II-a a acestei cărţi ca să vă familiarizaţi cu anatomia energiei, cu termenii specifici şi aşa mai departe. Conceptele care urmează stau la baza acestor meditaţii.

Puteţi (sau nu) fi de acord cu aceste concepte; asta nu va avea nicio influenţă asupra eficienţei acţiunii lor. În ultimă instanţă, convingerile voastre sunt cele care vă determină experienţa; pentru ca meditaţiile să aibă efect nu este, însă, obligatoriu ca acestea să fie aidoma cu ale mele. În general, oamenii parcurg diverse informaţii doar ca să-şi confirme convingerile interioare. Dacă această confirmare are loc, vă veţi implica mai intens în practica meditaţiilor din această carte. În situaţia în care convingerile vă sunt puse sub semnul întrebării, poate vi se va intensifica dorinţa de explorare şi de descoperire a altor adevăruri. Dacă veţi reacţiona cu neîncredere şi veţi lua în derâdere cele citite, atunci probabil că nu veţi încerca aceste meditaţii.

E=MC2

Semnificaţia acestei ecuaţii este că energia şi materia sunt unul şi acelaşi lucru; singura diferenţă constă în frecvenţa la care vibrează fiecare dintre ele. Lumina este primul ordin de materie măsurabilă desprinsă şi coborâtă din energia pură. Lumina este, simultan, şi particulă (materie), şi undă (energie).

Energia şi materia se exprimă de-a lungul unui continuum electromagnetic.

Nivelul inferior al spectrului vibrează mai lent decât nivelul superior. Vibraţiile mai joase îmbracă o expresie mai materială.

Energia şi materia fac permanent schimb între ele.

Influenţarea uneia dintre ele are efect asupra celeilalte. Puteţi acţiona asupra oricăruia din capetele spectrului: fie asupra celui fizic, fie asupra celui energetic.

Tot ce există în lumea fizică are un tipar energetic, inclusiv corpul uman.

Tiparul uman este creat încă înainte de naştere şi are înregistrat în el karma personală şi modelul originar al sănătăţii perfecte şi al desăvârşirii. El mai conţine instrucţiuni în vederea atingerii scopului, urmării căii şi despre planul de viaţă în general. Acest tipar este accesibil prin procesul de conştientizare.

Tiparul energetic este denumit „aură“.

Acest tipar se manifestă ca o lumină radiantă în jurul corpului şi se numeşte aură. Rolul său este acela de a structura şi de a însufleţi o formă fizică. Tot ce există are o aură: oamenii, animalele, plantele, pietrele, planeta Pământ. Puteţi accesa informaţiile conţinute în aură pentru a face să se manifeste starea de sănătate, evoluţia spirituală, conştientizarea şi expansiunea; toate acestea permiţându-vă să trăiţi o viaţă mai autentică.

Între mintea, corpul, sufletul şi aura voastră se poartă un dialog.

În aură se păstrează înregistrat trecutul personal şi direcţia în care se îndreaptă viitorul vostru. Tot ce gândiţi, simţiţi şi experimentaţi este păstrat în aură şi influenţează modul de manifestare a tiparului original. Interacţiunea dintre tiparul original şi experienţa personală reprezintă marja voastră de dezvoltare.

Energia implicată se numeşte energie vitală sau forţă vitală.

În toate culturile se regăseşte un concept care o defineşte, şi acestea au denumit energia: prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan sau orgon.

Principalele aspecte, calităţi şi funcţii ale energiei vitale sunt următoarele:

• Este principiul organizator din spatele materiei.

• Este coezivă, ţinând materia fixată într-o formă.

• Este unificatoare; este reţeaua interconectoare a vieţii.

• Este cea care hrăneşte, alimentează şi susţine.

• Conţine informaţie codificată, pe care o reţine şi o transmite.

• Este vehiculul conştienţei.

Energia se răspândeşte în materie prin canale ordonate.

Energia vitală circulă pe Pământ prin canale de energie denumite linii Ley. Circulă prin corp prin canale denumite meridian energetice. Informaţia este codificată şi este conţinută de energia care circulă prin aceste canale. Se poate interacţiona cu liniile Ley şi cu meridianele energetice în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi armoniei interioare sau a stării de sănătate.

Centrii de energie îşi fac apariţia la intersecţia traiectoriei canalelor energetice.

Centrii de energie sunt zone cu înaltă vibraţie sau frecvenţă. În cazul Pământului, aceşti centri se numesc vortexuri sau locuri sacre. În cazul corpului uman, se numesc chakre. Chakrele şi locurile sacre colectează şi amplifică energia. Centrii de energie pot, de asemenea, să modifice frecvenţa energiei.

Mişcarea este o caracteristică a energiei.

Energia în mişcare alimentează şi întreţine viaţa. Energia stagnantă poate cauza îmbolnăviri, tulburări emoţionale, durere, lipsă de motivaţie, deziluzie, teamă şi numeroase alte suferinţe. Stagnarea energiei terestre duce la apariţia unui mediu nociv.

Energie negativă? Nu există aşa ceva!

Energia poate fi reţinută în tipare care produc efecte „negative“, poate fi direcţionată de o persoană având intenţii malefice, poate curge în sens opus sau poate deveni stagnantă, creând restricţii. Însă atunci când tiparul este distrus, când emiţătorul rău-intenţionat este învăluit de lumină, când forţa vitală este reaşezată în făgaşul firesc iar curgerea este restabilită, energia eliberată nu este altceva decât simplă energie.

Fiecare este responsabil de spaţiul personal.

Nimeni altcineva nu l-a creat, nimeni altcineva nu-l poate modifica.

Cum depinde fluxul energiei de ceea ce persoana gândeşte, simte sau îşi imaginează.

Energia este direcţionată cu ajutorul minţii, prin atenţie, gânduri, sentimente şi emoţii.

În medicina orientală sângele urmează chi-ul, chi-ul urmează mintea, mintea urmează shen-ul, iar shen-ul urmează Tao.

Altfel spus, fiziologia voastră (sângele) răspunde la energia vitală (chi), care este dirijată de minte. Când mintea urmează spiritul conştient (shen), atunci trăiţi autentic şi în armonie cu propria cale (tao).

Într-o lume perfectă, mintea şi spiritul vostru sunt în armonie.

În această lume perfectă, faceţi alegeri în favoarea binelui vostru cel mai înalt. Ei bine, lumea perfectă nu există. În schimb, toate alegerile pe care le faceţi sunt în favoarea dezvoltării voastre spirituale, oricât de anevoioasă vi s-ar părea această dezvoltare.

Fiecare dintre noi este suma totală a alegerilor sale.

Deşi suntem născuţi sub auspicii diferite, felul în care răspundem vieţii şi toate acţiunile noastre, reprezintă alegeri.

Pentru a vă schimba viaţa, trebuie să vă schimbaţi mai întâi modul de a gândi.

Pentru aceasta, este nevoie de două elemente: conştientizare şi disciplină.

Suntem fiinţe spirituale care avem o experienţă umană.

Prin intermediul sufletului şi al spiritului, aveţi acces la nivelurile spirituale. Sub aspect biologic, sunteţi alcătuiţi astfel încât această experienţă este posibilă, iar corp-mintea este instrumentul de care dispuneţi pentru a accede la aceste niveluri.

Sunteţi călăuziţi în mii şi mii de feluri.

Fiecare primeşte îndrumări în mod diferit. Şi fiecare mod este corect.

Reală este numai iubirea.

Iubirea necondiţionată este forţa cea mai puternică şi mai transfiguratoare din univers.

Nu sunteţi niciodată singuri.

Trăim într-un univers spiritual şi suntem conectaţi la toate celelalte fiinţe dotate cu conştiinţă. Beneficiaţi de sprijin clipă de clipă.

Calea energiei – Synthia Andrews, N.D.

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/noua-paradigma/calea-energiei-synthia-andrews-the-path-of-energy

Featured Image by Angela Yuriko Smith from Pixabay 

Sănătatea este o expresie a respectului de sine – David R. Hawkins

La baza Hărţii Conştiinţei se găsesc câmpurile energetice care contribuie la boală, iar deasupra nivelului 200 sunt câmpuri energetice care sprijină viaţa. Fiecare dintre aceste câmpuri sunt corelate cu o emoţie. Ceea ce este împotriva vieţii conţine emoţii negative de tipul urii de sine, lipsei de speranţă, disperării, regretului, deprimării, îngrijorării, neliniştii, poftei, resentimentului, urii şi aroganţei. Aceste emoţii negative însoţesc boala.

Din punct de vedere spiritual, lumea pe care o trăieşte cineva aflat în aceste stări mentale negative este una a păcatului şi a suferinţei, a deznădejdii, tristeţii, fricii, frustrării, competiţiei şi luptei după un statut.

Asemenea oameni conceptualizează un Dumnezeu negativ care apare dintr-o energie a unui câmp negativ. Dumnezeu poate fi negat sau descris în mod negativ ca fiind cel mai mare duşman al omului – Dumnezeul care pedepseşte şi chiar aruncă omul într-un iad pentru totdeauna; un Dumnezeu care ignoră omul prin neiubire, sau Dumnezeul care este răzbunător. Aceste atribute izvorăsc dintr-un câmp de energie care are o direcţie negativă împreună cu o emoţie negativă şi un proces distructiv ce se petrece în conştiinţă.

Imaginea şi părerile negative despre Dumnezeu se corelează cu niveluri joase de conştiinţă (sub nivelul de calibrare 200).

Sănătatea poate fi înţeleasă ca expresie a unei trăiri a viului fără de oponenţi, ce rezultă din îndepărtarea obstacolelor, inclusiv a tot ceea ce este negativ.

Sănătatea este rezultatul transcenderii limitărilor şi a sentimentelor de separaţie. De vreme ce avem puterea de a refuza, putem refuza lucrurile negative din viaţa noastră.

Dacă mintea noastră poate deveni programată într-un sens negativ, putem alege să o programăm şi într-un sens pozitiv.

Sănătatea este o expresie a respectului de sine. Dar cum poate cineva sa înveţe a se iubi pe sine, a iubi sinele cel adevărat?

Cum este experimentat corpul şi care este relaţia pe care o are sinele cu corpul? Există o stare sublimă numită “neexperimentarea corpului” în care, cu mare greutate, corpul de-abia este perceput ca existând. Este ceva ce poate fi surprins cu coada ochiului, şi nu mai este centrul experienţei. Înseamnă să renunţi la identificarea ca fizicalitate.

La baza Hărţii Conştiinţei există identificarea noastră ca fiind corpul; dar pe măsură ce avansăm în conştiinţă, aceasta se subţiază din ce în ce mai mult până când identificarea cu corpul este depăşită şi ne mutăm către realizarea Sinelui ca spirit.

Extrase din Capitolul 4 – Sănătatea

Featured image : Image by John Hain from Pixabay 

Urări pentru 2020

Când începem să renunţăm la toate aceste temeri, neutralizând sistemele de convingeri şi reafirmând că adevăratul nostru Sine este Infinit, neputând face subiectul nici unor limitări, trecem la o stare superioară de sănătate, la o stare de bine şi la un aport de energie vitală. Un mod util de formulare a acestei afirmaţii pentru uzul personal ar fi:

„Sunt o Fiinţă Infinită şi nu sunt afectat(ă) de ……………….“

din Letting Go – Calea renunţării – David R. Hawkins

Fie ca Noul An să vă aducă lumina înţelepciunii din infinta energie a Iubirii! Graţia să vă sprijine în procesul schimbării, al eliberării din toate limitările care vă îngrădesc Realizarea Bucuriei!

Să aveţi Un Nou An Strălucit!

La Mulţi Ani Fericiţi!