Efectele renunţării #lettinggo #davidrhawkins

Tehnica de renunţare constă dintr-un sistem practic de îndepărtare a obstacolelor şi a ataşamentelor. Aceasta ar mai putea fi numită şi „mecanism de renunţare“. Eficienţa sa a fost dovedită ştiinţific, iar unul dintre capitolele cărţii se ocupă chiar de explicarea acestui aspect. Cercetările au demonstrate că această tehnică este mai eficientă în atenuarea reacţiilor fiziologice la stres decât multe alte abordări din prezent.

Simplitatea sa este înşelătoare şi aproape că maschează realul beneficiu al tehnicii. Succint spus, aceasta ne eliberează de ataşamentele emoţionale, confirmând astfel constatarea pe care au făcut-o toţi înţelepţii lumii, şi anume că ataşamentele sunt cauza primară a suferinţei.

Mintea, cu gândurile ei, este stimulată de sentimente. Fiecare sentiment constituie efectul cumulat al multor mii de gânduri. Pentru că, pe tot parcursul vieţii, cei mai mulţi oameni îşi reprimă, suprimă şi fac tot posibilul să scape de sentimentele lor, energia reprimată se acumulează şi încearcă să se exprime prin tulburări psihosomatice, afecţiuni ale corpului, suferinţe emoţionale şi comportament deviant în relaţiile interpersonale. Sentimentele acumulate blochează dezvoltarea spirituală şi a conştienţei, precum şi succesul în numeroase aspecte ale vieţii.

La nivel fizic

Eliminarea emoţiilor reprimate are un efect benefic asupra stării de sănătate. Ea diminuează fluxul excesiv al energiei din sistemul nervos autonom al corpului şi elimină blocajele din sistemul de energie folosit în acupunctură (fapt demonstrabil printr-un simplu test muscular). De aceea, dacă o persoană recurge în mod constant la renunţare, tulburările fizice şi psihosomatice se ameliorează şi adesea dispar cu desăvârşire. Are loc, totodată, o inversare completă a proceselor patologice din corp şi revenirea acestuia la o funcţionare optimă.

La nivel comportamental

Deoarece se manifestă diminuarea treptată a anxietăţii şi a emoţiilor negative, se simte din ce în ce mai puţin nevoia de escapism prin intermediul drogurilor, alcoolului, distracţiei sau somnului în exces. În consecinţă, apare sporirea vitalităţii, energiei, prezenţei şi stării de bine, însoţită de o funcţionare mai eficientă şi mai uşoară în toate domeniile activităţii umane.

Relaţii interpersonale:

Pe măsura renunţării la sentimentele negative, treptat se înmulţesc sentimentele pozitive, ceea ce are ca efect îmbunătăţirea rapidă şi observabilă a tuturor relaţiilor umane. Sporeşte capacitatea de a iubi. Conflictele cu ceilalţi încep să se reducă, astfel încât performanţa la locul de muncă înregistrează o creştere.

Eliminarea blocajelor negative permite exprimarea cu mai multă uşurinţă a intereselor vocaţionale, iar comportamentul de autosabotare bazat pe sentimentul de vinovăţie se manifestă din ce în ce mai rar. Dependenţa de intelectualism scade constant şi se face din ce în ce mai des apel la cunoaşterea intuitivă.

Odată cu reluarea dezvoltării personalităţii şi a evoluţiei spirituale, adesea se descoperă existenţa unor capacităţi psihice şi creatoare nebănuite până atunci, dar care se află în stare latentă în noi toţi ca urmare a acţiunii de reprimare produsă de emoţiile negative. Extrem de importantă este diminuarea treptată a dependenţei, flagelul tuturor relaţiilor umane. Dependenţa aduce după sine atât de multă durere şi suferinţă; în ultimă instanţă, ea poate însemna chiar violenţă şi sinucidere.

Pe măsură ce dependenţa se diminuează, apare şi o descreştere a agresivităţii şi a comportamentului ostil. Aceste sentimente negative sunt înlocuite de sentimente de acceptare şi de iubirea celorlalţi semeni.

Fragment din Prefaţă

Letting Go / Calea renunțăriiDavid R.Hawkins M.D.,Ph.D.

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/letting-go-david-r-hawkins-calea-renuntarii-cartea-daath

Condiţia umană #lettinggo #calearenuntarii

Toate sentimentele negative sunt esenţialmente forme ale fricii: frica de pierderea respectului de sine sau al altora, frica de a nu supravieţui şi frica de pierdere a securităţii personale.

Deoarece multe dintre sentimentele negative sunt însoţite de o judecată de valoare negativă, ele sunt suprimate, reprimate sau proiectate în afară. Suprimarea, reprimarea şi proiectarea sunt dinamici distructive şi au drept rezultat stresul progresiv şi declinul în ceea ce priveşte relaţiile noastre.

Ne place să pretindem că cele mai profunde sentimente ale noastre sunt necunoscute altora, dar este aşa? Noi toţi suntem conectaţi unul cu altul la nivel psihic şi intuitiv. Astfel, şi sentimentele noastre pot fi citite de alţii. Putem să fim conştienţi de acest lucru sau nu, dar comportamentul lor faţă de noi ne revelează faptul că ei ştiu atitudinea noastră interioară şi sentimentele noastre faţă de ei.

[…]

Înainte de a căuta în sinea noastră sentimentele negative, este bine să ne amintim că acestea nu sunt Sinele nostru cel adevărat. Ele sunt programe învăţate pe care le-am moştenit odată cu calitatea de a fi oameni. Nimeni nu este scutit de ele, toată lumea, de la cel mai mare la cel mai mic are sau a avut un ego. Chiar şi cei foarte puţini, iluminaţii, au avut un ego care a fost, în final, transcens. Capacitatea de a observa sentimentele cu onestitate necesită o atitudine lipsită de judecăţi.

[…]

S-ar putea să credem că anumite emoţii negative ne sunt necesare, totuşi, dacă le examinăm, vom constata că aceasta este o iluzie. Emoţiile mai înalte sunt mult mai puternice şi mai eficiente în îndeplinirea nevoilor noastre.

[…]

Pe măsură ce ne eliberăm de sentimentele negative suprimate din toate programele pe care le-am internalizat, ele sunt înlocuite în mod automat de sentimente mai înalte. Devenim mai fericiţi şi mai uşori, şi la fel devin şi oamenii din jurul nostru.

Fragment din Capitolul 18, Relaţiile – Letting Go-Calea renunţării, David R.Hawkins, M.D., Ph.D.

Image by Horst Doehler from Pixabay 

Stresul #CaleaRenuntarii

Stresul apare ca rezultat al tensiunii acumulate în urma sentimentelor pe care le reprimăm şi le suprimăm. Această tensiune caută o cale de a se elibera, prin urmare evenimentele exterioare nu fac decât să declanşeze ceea ce, conştient sau inconştient, am ţinut în noi. Energia sentimentelor pe care le-am blocat reapare prin intermediul sistemului nervos autonom şi produce modificări patologice care duc la îmbolnăviri. Un sentiment negativ provoacă instantaneu pierderea a 50% din forţa musculară a corpului şi ne îngustează câmpul perceptiv atât la nivel fizic, cât şi la nivel mental.

Stresul reprezintă o reacţie emoţională la un factor sau stimul declanşator. Stresul este determinat de sistemul nostru de convingeri şi de presiunile emoţionale care i se asociază. Nu stimulul exterior constituie cauza stresului, ci nivelul nostru de reactivitate la acesta.

Cu cât starea noastră de renunţare este mai avansată, cu atât suntem mai puţin predispuşi la stres. Prejudiciul provocat de stres este numai şi numai consecinţa propriilor noastre emoţii. Eficienţa renunţării şi diminuarea reacţiei corpului la stres au fost demonstrate ştiinţific prin diverse studii (vezi Cap. 14).

Numeroaselor programe de reducere a stresului din prezent le scapă esenţialul. Acestea încearcă mai degrabă să tempereze efectele ulterioare ale stresului, decât să-i elimine cauza, sau se concentrează asupra perceperii evenimentelor exterioare. Este ca şi cum s-ar dori scăderea febrei, fără a se încerca vindecarea infecţiei. Tensiunea musculară, de exemplu, este consecinţa anxietăţii, fricii, furiei şi vinovăţiei. Un curs despre tehnica relaxării musculare v-ar aduce beneficii foarte limitate. Ar fi mult mai eficient, în schimb, să eliminaţi cauza acestei tensiuni latente, reprezentată de furie, frică, vinovăţie sau alte sentimente negative reprimate şi suprimate.

Fragment din Capitolul 2 – Mecanismul renunțării

Letting Go-Calea renunțării – David R.Hawkins M.D.,Ph.D.

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/letting-go-david-r-hawkins-calea-renuntarii-cartea-daath