Eliberarea de manipulare – Matricea emoţiilor

Emoţiile au proprietăţi asemănătoare celor ale câmpului electromagnetic şi câmpului vibrator al sunetului din fizică. Emoţiile individuale apar ca modificări măsurabile ale frecvenţei care impregnează şi afectează întregul corp, inclusiv creierul. Aşa cum a reieşit din cercetările realizate de Institutul HeartMath, stările emoţionale şi informaţia pot fi transmise de la o persoană la alta prin intermediul câmpului de energie electromagnetică al inimii.(3) Deşi este o formă de comunicare uimitoare şi naturală care conferă putere, ca în cazul altor modalităţi de comunicare, şi aceasta poate fi utilizată pentru manipularea altor persoane.

Câmpurile emoţionale sunt întotdeauna implicate atunci când o persoană influențează o alta, ca atunci când un părinte intimidează un copil sau când un lider carismatic îi manipulează pe cei care îl urmează. Tehnicile care generează câmpuri emoţionale sunt utilizate de culte, lideri politici, oratori motivaţionali, fanatici religioşi şi activişti sociali. Pentru a induce schimbarea, oamenii trebuie să fie atraşi spre aceasta de emoţiile lor. Înţelegerea intelectuală poate aduce consimţământul însă pentru acţiune este nevoie de pasiunea adusă de emoţii. Prin manipularea câmpului emoţional al simpatizanţilor reuşesc politicienii să păstreze constituenţii partidelor politice angajaţi în argumentaţii pasionale şi în permanentă luptă unii cu alţii, în timp ce ei fac demersuri, care vor să treacă neobservate, pentru schimbări devastatoare.

Manipularea energetică aduce frecvenţele indivizilor în rezonanţă, recurgându-se adesea la tehnici de antrenare. Antrenarea aduce frecvenţele diferite ale diverselor persoane în aceeaşi cadenţă cu ajutorul unui stimul periodic. Tehnica aceasta ne poate modifica frecvenţa undelor cerebrale şi ne poate schimba modul de gândire. Pasul şi cadenţa marşului, de exemplu, se crede că aduc frecvenţele creierelor soldaţilor în armonie. Infuzarea în câmpul emoţional a idealurilor şi pasiunilor creează o maşinărie uşor de motivat. Dacă urmăriţi înregistrări vechi cu armata lui Adolf Hitler care mărşăluieşte în formaţiuni pătrate după un discurs stimulator al acestuia, vă puteţi face o idee despre eficienţa tehnicii.

Când minţile dintr-un grup funcţionează pe aceeaşi frecvenţă, emoţiile pot fi dezlănţuite la cel mai slab impuls. Interesant este că liderii de acest tip deţin puteri personale limitate. Puterea lor provine din emanaţiile de energie ale simpatizanţilor lor. Odată ce liderul a stabilit o direcţie de acţiune, el sau ea nu mai deţin un control real asupra evoluţiei acţiunii. Aceasta îşi ia singură avânt iar liderul trebuie să le îndrepte acolo unde se concentrează gândirea de grup. Dacă s-ar întâmpla să devieze de la direcţia stabilită, ar fi mâncat de viu.

Ritmul vocii din discursuri, muzică şi melopei este o altă metodă de antrenare. Ca să nu fiu înţeleasă greşit, aceste tehnici pot fi utilizate şi în scopuri foarte pozitive. Problema nu o constituie tehnica, ci motivul. O intenţie deschisă şi sinceră este la vedere şi permite exercitarea de alegeri.

În mediul natural suntem antrenaţi spre frecvenţa Pământului, numită şi Rezonanţa Schumann. În această gamă de frecvenţă câmpul nostru de energie se află în armonie cu întregul mai mare al planetei iar câmpul personal de energie este amplificat. Suntem centraţi, împământaţi şi stăpâni pe destinul nostru. Ori de câte ori ne pierdem echilibrul, ieşirea în natură are darul de a ne face să ne recentrăm. Frecvenţa nefirească a tehnologiei ne destabilizează câmpul de energie şi ne face mai susceptibili la influenţele exterioare.

Iată o tehnică pentru eliberarea de influenţe exterioare nedorite.

·         Intraţi în starea de observator atent. Facilitaţi această trecere prin apăsarea punctului situat la mijlocul încheieturii, pe partea exterioară a palmei (TW; vedeţi Ilustraţia 13.1), pentru a ajuta fluxul de energie să vă străbată corpmintea.

·         Simţiţi disconfortul pe care-l dă senzaţia de scoatere din echilibru şi numiţi-l manipulare. Transmiteţi în exterior compasiune şi fiţi deschişi oricăror mesaje noi.

·         Trimiteţi fluxul de energie din zona voastră de disconfort, în spaţiul energetic care vă delimitează. Stabiliţi, mental, perimetrul acestui spaţiu. Imaginaţi-vă că din chakra Plexului Solar împingeţi energia în exterior, în acest perimetru. Îndepărtaţi această energie de voi şi afirmaţi: „Aceasta nu sunt eu.” Atrageţi energia spre voi şi afirmaţi: „Eu.” Lăsaţi energia să curgă în, prin şi în jurul spaţiului energetic care vă delimitează.

·         Plasaţi-vă în centrul vostru. Vedeţi-vă înconjuraţi de văpăi  strălucitoare de lumină. Fiţi impenetrabili.

Gândirea ştiinţifică actuală priveşte conştiinţa ca pe o hologramă – Synthia Andrews

Extras din Matricea emoţiilor – Synthia Andrews, N.D.

Gândirea ştiinţifică actuală priveşte conştiinţa ca pe o hologramă. Hologramele posedă capacitatea singulară de a reţine, gestiona şi accesa cantităţi uriaşe de informaţie cu viteza fulgerului. Acest lucru se realizează prin stocarea informaţiei în interiorul tiparelor de interferenţă dintre două sau mai multe unde. Fragmentele de informaţie nu se regăsesc într-un singur loc, ci sunt situate în tiparele existente între toate locaţiile. Fiecare bucată dintr-o hologramă conţine întreaga informaţie deţinută de întreg. Dacă reproducerea holografică a unei fotografii este tăiată în două jumătăţi, nu vor exista două jumătăţi ale fotografiei respective ca atunci când o fotografie obişnuită este divizată în acelaşi mod. În cazul reproducerii holografice fiecare jumătate va conţine imaginea întregii fotografii. Dacă cele două jumătăţi vor fi din nou înjumătăţite, fiecare bucată astfel rezultată va continua să conţină versiunea micşorată dar intactă a imaginii iniţiale. Acest concept a schimbat viziunea oamenilor de ştiinţă asupra naturii, conştiinţei, universului şi funcţionării creierului[1] .

În hologramă, punctele nodale ale conştiinţei individuale nu numai că sunt interconectate dar au şi acces la totalitate – un concept important pentru spiritualitatea umană. Fiecare persoană contribuie la întreg cu propria perspectivă şi are totodată acces la experienţa colectivă. Rupert Sheldrake descrie partajarea informaţiei colective ca un efect energie-câmp al conştiinţei, pe care el l-a denumit câmp morfic. Accesarea informaţiei stocate în acest câmp se realizează prin fenomenul de rezonanţă[2].

Conştientizarea existenţei unui context mai larg echivalează cu extinderea conştienţei prin pătrunderea în interiorul propriei ființe şi armonizarea cu ritmurile universului. Această stare este adesea descrisă ca extaz spiritual, ca o senzaţie de unitate cu întreaga creaţie.

 

 

[1] Talbot, Michael. The Holographic Universe. New York: Harper Collins, 1991, p. 17 („Universul holografic”, Ed. Cartea Daath 2006).

[2] Sheldrake, Rupert. A New Science of Life: The Hypothesis of Morphic Resonance. Park Street Press, 1981, pp. 115-118 („Rezonanţa morfică. O nouă ştiinţă a vieţii”, Ed. Firul Ariadnei 2007).