Continuum #adevarversusfalsitate

Fragment din Introducere:

Interesul faţă de adevărul verificabil şi realitatea sa concordantă este în prezent foarte intens şi constituie chiar miezul discuţiilor despre evenimentele locale sau mondiale. Aceasta a cauzat o reevaluare, peste tot în lume, a valorilor etice, spirituale şi religioase, şi implicaţiilor în ceea ce priveşte moralitatea, la fel ca şi pentru supravieţuire la orice nivel al vieţii curente.

Cercetarea conştiinţei a dezvăluit că aceste niveluri de energie invizibile şi stratificate domină atât populaţiile, cât şI indivizii, prin fenomenul atracţiei via „câmpurile atractoare“ (Hawkins 1995). La fiecare nivel de conştiinţă efectul este identificabil prin caracteristici cum ar fi: atitudinile şi capacităţile predominant emoţionale sau psihologice, precum şi fiziologia creierului, viziunea asupra lumii, credinţele spirituale, filozofia şI potenţialul creativ. Fiecare nivel reflectă, de asemenea, o plajă de posibilităţi şi limitări ale alegerii şi deciziei.

Aceste niveluri pot fi demonstrate pe o scală (logaritmică) de la 1 la 1000, unde numărul „1“ indică cel mai scăzut nivel al conştiinţei vieţii (bacteriile), iar „1000“ este cel mai înalt nivel ce poate fi atins de oameni (marile Avataruri). Scala calibrată poate fi aplicată la orice experienţă umană, în mod global, aşa cum a fost demonstrat de relativ bine-cunoscuta Hartă a Conştiinţei ™ (Hawkins, 1995,2000,2003), care este folosită peste tot în lume şi care se răspândeşte foarte rapid, o metodă uşor de aplicat prin care putem discerne adevărul de falsitate în doar câteva secunde. (vezi Anexa B).

Fragment din Capitolul 1:

Aşa cum va deveni evident din examinări şi discuţii mai ample, înţelegerea conştiinţei dezvăluie că tot ceea ce există, fără excepţie (subiectivul şi obiectivul, materialul şi non-materialul, forma sau lipsa formei, indiferent de stare şi calităţi), are o existenţă ce se înscrie într-un continuum identificabil şI descriptibil. Nu există discontinuitate, pentru că în realitate, există numai energie, exprimată în caracteristicile date de diferitele sale tonuri şi frecvenţe.

Universul fizic este un spectru vibraţional de frecvenţă, dincolo de care fizicul se dizolvă în gamele energetice invizibile, dar din ce în ce mai puternice, ce se îndreaptă prin tonuri extrem de înalte şi armonice către însăşI sursa existenţei. La cel mai primordial nivel, manifestatul este o actualizare a non-manifestatului prin care potenţialul devine real (de ex.Creaţia).

Adevăr versus falsitate: cum le putem diferenţia – David R. Hawkins M.D., Ph.D.

Percepţie-materie-dematerializare

Într-un fel, materializarea provoacă cel mai mult ideile noastre convenţionale despre realitate, pentru că deşi putem, cu efort, să introducem în concepţia noastră curentă despre lume lucruri ca psihokinezia, crearea unui obiect din văzduh clatină chiar temelia acestei concepţii despre lume. Totuşi, asta nu este tot ce poate face mintea. Până acum am privit miracole care implicau numai „părţi“ ale realităţii –exemple de oameni mutând psihokinetic părţi în jur, de oameni modificând părţi (legi ale fizicii) pentru a se face imuni la foc şi oameni materializând părţi (sânge, sare, pietre, bijuterii, cenuşă,
nutrienţi şi lacrimi). Dar dacă realitatea este cu adevărat un întreg neştirbit, de ce miracolele par să implice numai părţi? Dacă miracolele sunt exemple ale capacităţilor latente proprii minţii, răspunsul, desigur, este pentru că noi suntem atât de profund programaţi să vedem lumea în termeni de părţi. Aceasta implică faptul că, dacă nu am fi atât de înrădăcinaţi în a gândi în termeni de părţi, dacă am vedea lumea în mod diferit, miracolele ar fi, de asemenea, diferite. Mai mult decât să găsim atât de multe miracole în care să fie transformate părţi ale realităţii, am găsi mai multe exemple în care ar fi transformat întregul realităţii. De fapt, câteva asemenea exemple există, dar sunt rare şi constituie o provocare încă mai mare ideilor noastre convenţionale despre realitate decât este materializarea.

….

Cât despre mine, ca un rezultat al experienţelor proprii, sunt de acord cu Don Juan când declară: „Suntem perceptori. Suntem o conştiinţă; nu suntem obiecte; nu avem soliditate. Suntem fără limite. Lumea obiectelor şi a solidităţii este o cale de a face trecerea noastră  pe Pământ convenabilă. Este doar o descriere care a fost creată să ne ajute. Noi, sau mai bine spus, raţiunea noastră, uităm că descrierea este numai o descriere şi astfel prindem totalitatea sinelui nostru în cursa unui cerc vicios din care rareori ieşim în timpul vieţii noastre.“

Altfel spus, nu există nici o realitate deasupra şi dincolo de aceea creată prin integrarea tuturor conştiinţelor, iar universul holografic poate fi potenţial sculptat în moduri virtual nelimitate de către minte.

Un incident care subliniază suplimentar natura holografică şi imaterială a corpului poate fi găsit în fenomenele produse de un medium din Islanda, numit Indridi Indridason. În 1905 câţiva savanţi de frunte ai Islandei au hotărât să cerceteze paranormalul şi l-au ales pe Indridason ca unul din subiecţii lor. La acea vreme, Indridason era doar un ţărănoi fără experienţe anterioare cu lucruri psihice, dar a dovedit rapid că era un medium spectaculos de talentat. Putea intra rapid în transă şi producea etalări dramatice de psihokinezie. Dar cel mai bizar lucru din toate, uneori, în timp ce era în transă, diferite părţi ale corpului său se puteau dematerializa complet. Pe când savanţii uimiţi priveau, un braţ sau o mână se ştergea din realitate, numai pentru a se rematerializa înainte ca el să redevină conştient.

Asemenea evenimente ne oferă din nou o privire aţâţătoare asupra potenţialelor enorme care pot să zacă latente în noi toţi. Aşa cum am văzut, înţelegerea ştiinţifică curentă a universului este complet incapabilă să explice fenomenele variate pe care le-am  examinat în acest capitol şi ca urmare, nu are altă alegere decât să le ignore. Totuşi, dacă cercetători ca Grof şi Tiller au dreptate, iar mintea este capabilă să intervină în ordinea implicită, placa holografică care dă naştere hologramei pe care o numim univers, şi astfel să creeze orice realitate sau legi ale fizicii vrea, atunci nu numai că asemenea  lucruri sunt posibile, ci practic orice este posibil. Dacă acest lucru este adevărat, aparenta soliditate a lumii este numai o mică parte a ceea ce este disponibil percepţiei noastre.

Fragment din Universul holografic de Michael Talbot

Minciuni sau Cunoaştere?

Poate că în prezentul context multora le trece prin cap întrebarea “de ce nu sunt un magician, să fac să dispară virusul ăsta şi panica pe care a declanşat-o?”

Aşa se intitulează şi capitolul 12 din cartea Ce naiba ştim noi, de fapt?:

De ce nu suntem magicieni?

Noile cunoştinţe reprezintă cheia ce deschide vechile sisteme de credinţe şi descuie porţile unor realităţi din ce în ce mai mari. Mai mult decât atât, cunoaşterea întăreşte credinţa omului în adevăratele lucrări ale universului, dând un nou impuls Magicianului. Prin urmare, este folosită cea mai drastică dintre contramăsuri: frica.

Antidot: “Caută şi vei găsi, bate şi ţi se va deschide.” – Matei 7:8

Potrivit lui John Hagelin:

“Cunoaşterea este cel mai important motivator. Atunci când oamenii vor şti, pur şi simplu, care este potenţialul vieţii, ce stări înalte de conştiinţă există în afara celor de veghe, visare şi somn, cum va fi lumea? Ei bine, când oamenii vor experimenta direct unitatea conştiinţei, atunci vor fi motivaţi.

Unicul motiv pentru care oamenii nu sunt motivaţi este acela că nu sunt expuşi la cunoaştere.”

Dr Ledwith adaugă:

“Dacă nu am fi avut timp pentru minciuni sau înşelătorie în vieţile noastre, dacă am fi avut perfecţiunea absolută a maestrului spiritual, atunci am fi putut face acele lucruri (miraculoase) fără a depune niciun pic de efort. Dar, după cum ştiţi, nu obţinem acest lucru stând şi ascultând muzică sau arzând beţigaşe parfumate. Această stare este obţinută într-o manieră extrem de practică: prin confruntarea cu minciunile şi neadevărurile, cu atitudinile de victimizare care alcătuiesc ceea ce suntem. Dacă le extragem pe acestea, celelalte lucruri le vor urma şi ele în mod direct. Dacă nu sunt scoase la lumină şi le acoperim cu o faţadă de spiritualitate, atunci ştiinţa şi religia se pot uni până în pânzele albe, că tot nu va conta.”

Caută mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea sa, iar toate acestea vor veni asupra ta. – Matei 6:33

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-colectii-reduceri-editura-cartea-daath/what-the-bleep-do-we-know-ce-naiba-stim-noi-de-fapt-cartea-daath