Adevărul-Puterea-Transcenderea

Adevărul te va elibera – dacă îl poţi cunoaşte. Cum adică te va elibera? Îţi va aduce puterea necesară pentru a transcende orice iluzie, orice suferinţă, orice reprezintă doar absenţa adevărului. Şi dacă tot a început un nou an calendaristic, le doresc tuturor celor care chiar vor adevărul, care vor să trăiască în adevăr, să reuşească! Asemenea le doresc şi celor care doresc să trăiască în Bucurie (540) sau, şi mai rar întâlnit, în Pace (600).

Spre deosebire de putere, care nu cunoaşte opoziţie, forţa atrage întotdeauna o contra-forţă, indiferent că forţele care se opun sunt politice, religioase sau ambele. Cu toate acestea, adevărul nu are revers, pentru că minciuna nu este opusul adevărului, ci pur şi simplu absenţa acestuia, tot aşa cum întunericul nu este opusul luminii, ci reprezintă numai lipsa acesteia.


din Adevăr versus falsitate – cum le putem diferenţia – David R. Hawkins

…lucrarea de faţă este mai degrabă un manual practic decât o analiză comprehensivă, asa cum a fost în cărţile anterioare (de exemplu, Secţiunea Întâia din Adevăr vs Falsitate). Dar, deşi au fost prezentate şi în lucrările anterioare, principiile fundamentale vor fi reluate din nou. Prin urmare, materialul pe care-l ţineţi în mâini se adresează şi căutătorilor frustraţi, care, deşi au citit totul şi au fost peste tot, asistând la tot felul de seminarii, constată că efortul lor e zadarnic (“Mintea e asemenea unui burete; a absorbit toate informaţiile, dar eu sunt tot în acelaşi loc”).

Deoarece nivelurile inferioare ale conştiinţei sunt cele mai dureroare şi mai dificil de îndurat, mi se pare cel mai potrivit să începem analiza noastră de la baza scării conştiinţei, chiar cu ele. Trebuie spus însă că, deşi sunt cele mai dureroase, acest lucru nu înseamnă că sunt şi cele mai dificile de depăşit. Ba chiar dimpotrivă: însăşi suferinţa indusă de aceste niveluri inferioare se constituie într-un motiv puternic de a le depăşi, pentru a găsi alinare.


din Transcenderea nivelurilor conştiinţei – scara spre Iluminare – David R. Hawkins

Nivelele calibrate reprezintă câmpurile de atracţie puternice din domeniul conştiinţei însăşi, ce domină existenţa umană şi definesc, prin urmare, conţinutul, semnificaţia şi valoarea, servind ca energii organizatoare pentru nenumărate modele ale comportamentului uman.

Această stratificare a câmpurilor de atracţie în funcţie de nivelele corespunzătoare ale conştiinţei oferă o nouă paradigmă pentru recontextualizarea experienţei umane de-a lungul timpului. Practic, accesând informaţii spre care nu existase până acum nici o cale de apropiere, metoda noastră promite să fie atât de o mare valoare în cercetarea istorică, cât şi să aducă enorme beneficii posibile pentru viitorul omenirii. În încercarea de a sublinia valoarea acestei tehnici ca instrument de cercetare, am dat exemple ale folosirii sale potenţiale într-o gamă largă a activităţilor umane: (întro sferă speculativă) în artă, istorie, comerţ, politică, medicină, sociologie şi ştiinţele naturii; (într-o sferă mai pragmatică) în marketing, publicitate, cercetare şi dezvoltare; (într-o sferă empirică) în cercetarea psihologică, filosofică şi religioasă. Au fost sugerate şi anumite aplicaţii posibile în domeniul criminologiei, informaţiilor, dependenţei şi auto-îmbunătăţirii. Însă posibilităţile de folosire şi extrapolare ale metodei de cercetare descrise în această carte abia dacă au fost amintite. Deşi rezultatele descrise aici sunt produsul a douăzeci de ani ce cercetări şi a milioane de calibrări efectuate de echipe întregi de investigatori asupra a mii de subiecţi, această carte nu reprezintă decât un început.

din Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman – David R. Hawkins

Poţi comanda aceste cărţi aici

Matricea emoţiilor – Emoţiile şi conştienţa

Extras din Matricea emoţiilor – Synthia Andrews, N.D.

Emoţiile şi conştienţa au o legătură aparte şi, totuşi, în mare parte nerecunoscută ca atare, poate pentru că ambele sunt atât de greu de definit. Conceptul de conştienţă este utilizat adesea ca sinonim al conştiinţei de sine deşi conştienţa are, de fapt, două aspecte: este atât un atribut individual cât şi un principiu colectiv omniprezent al cunoaşterii, denumit conştiinţă universală.

Conştiinţa individuală înseamnă conştientizarea propriilor motivaţii şi a forţelor care ne dirijează, deci inclusiv a percepţiilor, experienţelor personale şi a modului în care ne percepem pe noi înşine în tabloul general al vieţii. Conştiinţa universală se adresează unei realităţi mai profunde şi mai fundamentale, respectiv totalităţii a tot ceea ce este. Deşi simţurile noastre percep realitatea ca fiind alcătuită din părţi disparate, conştiinţa universală consideră realitatea ca pe un tot indivizibil şi interconectat. Acest concept este confirmat de metafizică, fizica cuantică, filozofie şi religie, aşa cum arată şi autorul Dean Radin în cartea sa Universul conştient [1].

Ne putem imagina conştiinţa universală ca principiul organizator care face să vibreze matricea energiei subtile aducând-o la nivelul specific tiparelor din realitatea fizică, respectiv vibraţia din Teoria stringurilor despre care am discutat în Capitolul 2. Punctele de conştiinţă ale indivizilor sunt punctele nodale ale matricei, toate fiind interconectate şi relaţionând unele cu celelalte.

[1] Radin, PhD, Dean. The Conscious Universe. New York: Harper Collins, 1997, p.271 („Universul conştient”, Ed. Daksha 2011).

Illustration for Appendix

Întâia Trilogie – David R. Hawkins

Întâia Trilogie – aşa am putea numi aceste prime trei cărţi publicate de Doctorul David R. Hawkins. Dedicate dezvăluirii nivelurilor conştiinţei, Scalei Conştiinţei  aşa cum a fost denumită de autor (şi, în niciun caz “piramida conştiinţei”) aceste cărţi sunt fundamentale pentru orice om care caută adevărul, caută să înţeleagă ce este conştiinţa, ce înseamnă evoluţia intelectual-spirituală.

În aceste timpuri ale unui secol de început de schimbare, Putere versus Forţă – Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman prezintă esenţiala modificare în

Putere versus Forta
https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/putere-versus-forta

gândirea şi percepţia omului modern. Trecerea de la ignorarea câmpului la recunoaşterea existenţei lui, de la gândirea cauzală la cea complexă (am putea spune cuantică) atât de prezentă acum în toate domeniile, înţelegerea “determinanţilor” comportamentului uman, precum şi simpla expunere la informaţiile cuprinse în aceste cărţi facilitează nu doar înţelegerea, dar chiar un salt mare în conştiinţa cititorului.

Ochiul Sinelui – de care nu se poate ascunde nimic precum şi Sinele: Realitate şi Subiectivitate sunt nu doar foarte înalt calibrate la

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/david-r-hawkins-ochiul-sinelui-de-care-nimic-nu-se-poate-ascunde-cartea-daath
https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/david-r-hawkins-ochiul-sinelui-de-care-nimic-nu-se-poate-ascunde-cartea-daath

980, respectiv 999.8 – nivelul conştiinţei unui avatar precum Iisus, Buddha, Krishna – dar răspund multor întrebări despre iluminare, acea stare umană si nivel de conştiinţă capabil să contrabalanseze negativitatea produsă de mai mult de 70 milioane de oameni aflaţi sub nivelul 200 (al Curajului), ţinând cont că un individ aflat doar la nivelul 700 (al Păcii-Iluminării) poate face asta.

Ştiinţă şi spiritualitate – această corelaţie de o inestimabilă valoare – împreună, în reintrepretarea experienţei umane în termenii evoluţiei conştiinţei şi înţelegerea atât a minţii, cât si a spiritului ca expresii ale Divinităţii înnăscute ce reprezintă substratul şi permanenta sursă a vieţii. Claritatea nemaiîntâlnită şi luciditatea cu care este prezentată şi explicată esenţa conştiinţei, cum a evoluat aceasta de la prima apariţie ca viaţă pe Pământ şi până la formarea egoului

Sinele: Realitate si Subiectivitate
https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/sinele-realitate-si-subiectivitate

uman şi, mai departe, transcenderea ego-ului către Realitatea Iluminării, facilitează o înţelegere directă şi experienţială. Mulţi cititori declară că după ce au parcurs Putere versus Forţă au suferit o schimbare de perspectivă ireversibilă – pur şi simplu au văzut şi au înţeles viaţa altfel.

Nu se pot “spune despre” aceste cărţi prea multe lucruri care să se apropie de înălţimea conţinutului lor. Ele trebuie parcurse, experientizate – revelaţiile sunt schimbări ireversibile şi individuale, care nu se pot transmite. Se pot doar trăi individual, conştient şi deplin.

În perioada 31 octombrie-7 noiembrie, puteţi achiziţiona cele trei cărţi cu preţul de 101 lei. Costul expedierii este suportat de Editură!

În site-ul editurii şi în limita stocului alocat:

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-colectii-reduceri-editura-cartea-daath/david-r-hawkins-reducere

„Un individ situat la nivelul 700 contrabalansează 70 milioane de  indivizi care se află
sub nivelul 200
Un individ situat la nivelul 600 contrabalansează 10 milioane de  indivizi care se află
sub nivelul 200
Un individ situat la nivelul 500contrabalansează 750 000 de indivizi  care se află sub
nivelul 200
Dacă nu ar fi existat aceste echivalenţe, umanitatea s-ar fi autodistrus prin simpla greutate a negativităţii sale. Diferenţa de putere dintre un gând de iubire (10-35 milioane microwaţi) şi un gând de teamă (10-750 milioane microwaţi) este atât de mare, încât se află peste capacitatea imaginaţiei umane de a o înţelege. Din analiza de mai sus
putem observa că măcar şi numai câteva gânduri pozitive pe parcursul unei zile pot contrabalansa toate gândurile noastre negative.”

Extras din Putere versus Forţă – Determinanţii ascunşi ai comportamentului uman
(Pag. 196), carte calibrata la 850.