Competiţia din subsol

La baza nivelurilor conştiinţei se află situaţiile de tip pierdere-pierdere. Oamenii pierd, iar aceia care s-au asociat cu ei pierd. Acest punct de vedere este unul al pierderii, astfel că persoana spune: “Oriunde mă uit, văd o uşă închisă. Dacă merg în direcţia asta, voi pierde.” Ei văd viaţa ca o chestiune de pierdere. Oamenii aflaţi pe la mijlocul scării privesc viaţa ca pe un proces câştig-pierdere. Mândria lor şi polarizarea furiei îi face să vadă lumea ca pe o competiţie, un conflict, un câştig-pierdere. “Dacă eu câştig, atunci tu pierzi.” Aceşti oameni au nesfârşite şi inconştiente temeri de revanşă, de răzbunare pentru că ei privesc succesul ca pe o cucerire şi aşteaptă revanşa. “Dacă învingem în jocul ăsta pe cineva, nu putem câştiga cu adevărat pentru că, până la urmă, persoana poate are prieteni care vor veni cândva după noi, aşa că nu ne putem relaxa niciodată.”

Câmpul aflat deasupra Fricii este cel al Dorinţei (cal.125) şi reprezintă o lume frustrată de dorinţe fără sfârşit. Despre oamenii dominaţi de acest câmp se spune că au o fixaţie la nivelul plexului solar, aşa că merg pe stradă şi văd exact ceea ce vor ei să vadă. Văd maşina pe care şi-o doresc, frumuseţea pe care o doresc, poziţia, statutul pe care şi-l doresc, clădirile pe care şi le doresc. Ei se simt frustraţi pentru că dorinţele nesfârşite şi din ce în ce mai multele milioane de dolari nu le aduc fericirea. Faptul de a avea cincizeci de milioane de dolari nu ajută, pentru că dorinţa pentru şi mai multă putere este de nesatisfăcut.

Persoanele din acest nivel nu pot fi mulţumite şi devin frustrate şi nervoase. O persoană nervoasă vede o lume a competiţiei, o lume a conflictului şi a războiului, o lume “eu împotriva ta”. Această persoană se uită în pădure şi gândeşte că pomii înalţi sunt în competiţie cu pomii scunzi pentru dobândirea luminii soarelui. Aceasta este matricea viziunii politico-sociale a călăului-victimei culturale. Acest concept este apoi proiectat într-un câmp unde nu se petrece niciun lucru asemănător competiţiei.

Această persoană trăieşte într-o lume de posibilităţi de război şi conflict fără sfârşit şi vede totul ca pe o competiţie, nu ca pe o cooperare.

Fragment din volumul Vindecare şi recuperare David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Rezumatul Principiilor Esenţiale ale Ştiinţei Conştiinţei

din cartea Adevăr versus falsitate – cum le putem diferenţia – David R. Hawkins (pag.45)

1. Conştiinţa este câmpul energetic lipsit de formă, invizibil, cu o dimensiune şi un potenţial indefinite; e substratul oricărei existenţe, independentă de timp, spaţiu sau locaţie, dar în acelaşi timp atotinclusivă şi atotprezentă.

2. Deoarece câmpul conştiinţei cuprinde întreaga existenţă dincolo de orice limită, dimensiune sau timp, el înregistrează toate evenimentele, indiferent cât de minuscule par, chiar şi un gând trecător.

3. Pentru că înregistrarea tuturor evenimentelor are loc în afara timpului sau spaţiului, acestea sunt accesibile perpetuu datorită unei calităţi unice ce caracterizează însuşi câmpul energetic al conştiinţei.

4. Conştiinţa este substratul ireductibil al capacităţii omeneşti de a şti, a experimenta, a percepe sau a observa, este esenţa capacităţii de a conştientiza.

5. Câmpul conştiinţei există independent de omenire fiind totuşi inclus în aceasta. Ea este substratul ireductibil, Absolutul, în comparaţie cu care tot ceea ce există este relativ.

6. Conştiinţa reprezintă un câmp cu o putere şi un potenţial infinite, din care manifestarea universului în forma Creaţiei apare ca un proces continuu, permanent.

7. Întregul univers, atât cel cunoscut cât şi cel necunoscut, există independent de descrierea umană şi este eminamente un câmp unificat şi total, în cadrul căruia se află diferite niveluri de frecvenţe vibraţionale, care apar sub forma universului observabil. Ca şi în domeniul fizic, cu cât frecvenţa energiei vibraţionale este mai mare, cu atât şi puterea sa creşte.

8. Câmpul energetic vibraţional, universal şi atotcuprinzător, este omniprezent şi, în consecinţă omniscient şi atotputernic. Prezenţa câmpului conştiinţei este cunoscută de toate fiinţele sensibile care îl resimt sub forma conştienţei subiective a existenţei însăşi. Astfel, conştienţa prezenţei conştiinţei ca substrat al existenţei reprezintă realitatea subiectivă primordială pentru întreaga experienţă umană posibilă.

9. Nivelurile conştiinţei sunt identificabile prin utilizarea unei calităţi simple a conştiinţei însăşi, iar omniscienţa conştiinţei recunoaşte şi răspunde oricărui lucru care are existenţă (şi este adevărat în virtutea acestei existenţe). Astfel, conştiinţa, asemenea unei oglinzi, reflectă realitatea în mod impersonal, nefiind impresionată sau afectată de acest proces. În consecinţă, conştiinţa nu „face“ nimic, ci, asemenea gravitaţiei, oferă contextul în care potenţialitatea face trecerea de la lipsa formei la formă, de la ne-experimentat la experimentat.

10. Comparabil cu legile conservării energiei sau materiei, legea conservării vieţii are întâietate. Viaţa însăşi nu este susceptibilă de a fi distrusă, ci poate doar să-şi schimbe forma prin trecerea la o frecvenţă diferită (cum ar fi, în experienţa umană, „etericul“, „spiritualul“ sau alte domenii energetice descrise de-a lungul timpului).

Având în vedere că tot ceea ce există reprezintă un nivel de vibraţie energetică, poate fi construită o scală a conştiinţei, un instrument coerent şi cu valoare pragmatică. O scală logaritmică a conştiinţei de la 1 la 1.000, care începe la numărul „1“ (simpla existenţă a vieţii) şi continuă până la 1.000 (cel mai înalt nivel de conştiinţă la care umanitatea a ajuns vreodată), este suficientă pentru a include toate categoriile de frecvenţă ale conştiinţei umane. Se poate demonstra că o atare scală transmite un grad înalt de informaţie şi are o mare valoare practică şi teoretică în înţelegerea umanităţii, a problemei divinităţii şi a universului.

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/david-r-hawkins-adevar-versus-falsitate

Featured Image by 【中文ID】愚木混株 【Instagram】cdd20 from Pixabay

Dualităţile Dorinţei – David R. Hawkins, M.D.,Ph.D.

Fragment din  Transcenderea nivelurilor conştiinţei – Scara spre Iluminare – David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Înlocuirea Dorinţei

Mintea consideră că dorinţa e o motivaţie necesară pentru îndeplinirea obiectivelor. Această convingere îşi are rădăcinile în vechiul sistem evoluţionist de satisfacere a poftei animalice.

Peste nivelul 200 al conştiinţei, obiectivele nu sunt atinse prin dorinţă, ci prin decizie, angajament şi opţiune (ca act de voinţă). Astfel, obiectivul devine inspirator, iar acest lucru are ca rezultat alinierea priorităţilor care, ca şi în lucrarea spirituală, se materializează în dedicare şi abandonarea rezistenţei. Decizia adaugă valoare procesului şi efortului necesar pentru realizarea obiectivului. Nu trebuie să “doreşti cu ardoare” un lucru, ci doar să te decizi să urmezi procesul necesar aducerii sale în actualitate. Acest lucru este facilitat de abandonarea rezistenţei care ar putea lua naştere dacă eul/mintea consideră că e un “sacrificiu”.

 

Poziţionalităţile Dorinţei

Fiecare nivel al conştiinţei este asociat cu unele presupuneri care-i consolidează percepţiile şi le transformă în rezistenţă. În mod caracteristic, toate acestea iau forma unor perechi dualiste de atracţii şi aversiuni.

 

Dualităţile Dorinţei

 Atracţie                                                       Aversiune

Special                                                           Obişnuit

Câştig, folos                                                   Pierdere

Bogăţie                                                           Sărăcie

Control                                                           Pasivitate

Dobândire                                                     Pierdere

Poftă                                                               Frustrare

Forţă                                                               Slăbiciune

Aprobare                                                       Critică

Succes                                                            Eşec

Faimă                                                             Anonimat

Încăpăţânare                                                Renunţare

Agresiune                                                      Supunere

Rezistenţă                                                      Schimbare

Apărare                                                          Predare

Achiziţie                                                         Sărăcie

Cucerire                                                         Pierdere

Popularitate                                                  Ignorare

“Trebuie să am”                                           Prefer

Important                                                      Comun

“Exaltare”                                                      Normalitate

Excepţional                                                   Mediu

Băgat în seamă                                             Ignorat

Emoţie                                                            Plictiseală

Strălucitor                                                     Obişnuit

A schimba lumea                                         A schimba sinele

Posesie                                                           Simplitate

Expunere                                                      Lipsă de strălucire

Superior                                                        Comun

Acestea sunt manifestările asociate în mod clasic cu chakra plexului solar. Ele se bucură de o largă acceptare socială. La nivel colectiv, ele apar ca atitudini şi motivaţii la care trebuie să renunţăm, deoarece reprezintă ataşamente. Procesele necesare sunt disponibilitatea, contemplarea, reflecţia şi meditaţia, iar recompensa care urmează este semnificativă şi deschide calea multor beneficii neaşteptate, care recontextualizează calităţile subiective ale vieţii.

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/david-r-hawkins-transcenderea-nivelurilor-constiintei-scara-spre-Iluminare-cartea-daath