Protecţia energetică #caleaenergiei

Manipularea energetică se manifestă atunci când o persoană, un grup de persoane sau un sistem folosesc practici de lucru cu energia în scopul influenţării altei persoane, pentru ca aceasta să acţioneze într-un mod care contravine sinelui său autentic şi convingerilor sale cele mai înalte. Dorinţa de a controla sau de a manipula o persoană creează proiecţii de energie şi/sau cârlige psihice, care se fixează în câmpul energetic al persoanei respective.

Bineînţeles că, la o scală mai mică sau mai mare, acest lucru se întâmplă în permanenţă. Un părinte recurge la manipulare pentru a-şi potoli copilul nedisciplinat, guvernele răspândesc teama şi se folosesc de propagandă pentru a-şi manipula cetăţenii, o persoană a cărei iubire a fost respinsă încearcă să reţină fiinţa care face obiectul afecţiunii sale, învăluind-o în proiecţiile iubirii. Ori de câte ori o persoană încearcă să controleze sau să influenţeze pe altcineva, cea dintâi consideră că ideea sa despre ceea este bine trebuie să li se aplice tuturor celorlalţi, ca fiind cea mai bună variantă posibilă.

Atacurile energetice sunt de departe cea mai manifestă formă de interferenţă. De cele mai multe ori, atacurile energetice sunt realizate inconştient. O persoană încearcă, pur şi simplu, să-şi satisfacă dorinţele şi nu înţelege latura energetică a acestui comportament. Părinţii nici nu-şi imaginează că trimit proiecţii energetice asupra copilului lor, atunci când încearcă să îi controleze comportamentul apelând la sentimentul de ruşine. „Tatălui tău i-ar fi ruşine cu un copil ca tine“ este un mod expeditiv de a obţine cooperarea dorită. Pe de altă parte, unii oameni folosesc intenţionat practici energetice pentru a prejudicia alte persoane. Acesta se numeşte atac psihic, iar consecinţele sale karmice sunt deosebit de grave.

Protecţia energetică este o aptitudine greşit înţeleasă. Nu este vorba despre a crea un scut împotriva unui atac energetic, ci despre a vibra la o frecvenţă suficient de înaltă încât tot ce este de natură inferioară să nu se poată ataşa energetic de voi. Dacă în câmpul energetic nu aveţi spaţii de ataşare sau spaţii receptoare, nimic de natură energetică nu vă poate dăuna.

[…]

Spaţiile receptoare sunt zonele cu exces de încărcătură energetică din câmpul vostru. Încărcătura poate consta din emoţii care nu au fost integrate – cum ar fi stimă de sine scăzută, durere, teamă, mânie ş.a.m.d. – sau din traume nevindecate, convingeri, atitudini, adicţii şi şabloane de gândire. Oricare parte a voastră care acţionează împotriva căii şi scopului vostru celui mai înalt, poate deveni un spaţiu receptor pentru energia de joasă vibraţie. Zonele cu încărcătură emoţională nu sunt doar receptive la ataşamentele energetice şi expuse atacurilor, ci chiar le atrag, motiv pentru care sunt adesea numite şi atractori. Exerciţiile de lucru cu energia care curăţă aura şi cresc nivelul vibraţiilor, vă micşorează atât forţa de atragere a energiei nocive, cât şi receptivitatea la aceasta.

Energia nocivă este, în sine, o denumire greşită. Energia nu este nici pozitivă, nici negativă, ea trebuie întrebuinţată într-un anumit scop pentru a fi una sau alta. Puteţi îndrepta energie spre cineva pentru a-i face rău în mod conştient – ca în cazul practicilor de magie neagră – sau puteţi face acest lucru în mod accidental.

Trimiterea de emoţii încărcate de ură spre o anumită persoană reprezintă un atac energetic. Deşi cei mai mulţi oameni se străduiesc să aibă atitudini constructive, toţi, la un moment dat în viaţa lor, prin intermediul mâniei, geloziei sau fricii, au transmis energie cu încărcătură negativă altei persoane. La rândul lor, toţi au fost obiectul proiecţiilor de energie nocivă ale altora. Tehnicile de protecţie au avantajul de a vă proteja pentru a nu fi lezaţi în vreun fel şi, în acelaşi timp, de a vă împiedica să lezaţi pe altcineva.

În ultimă instanţă, protecţia este procesul de aliniere cu Sursa voastră spirituală şi cu idealul vostru cel mai înalt. Când sunteţi aliniaţi cu adevărul mai înalt, când înţelegeţi, cu modestie, identitatea voastră spirituală şi nutriţi cea mai mare recunoştinţă, nivelul vibraţiei voastre creşte şi nimic nu vă poate aduce vreun prejudiciu.

Fragment din Cap.12, Folosirea energiei de protecţie  din Calea Energiei – Trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale, Synthia Andrews, N.D.

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

Eliberarea de manipulare – Matricea emoţiilor

Emoţiile au proprietăţi asemănătoare celor ale câmpului electromagnetic şi câmpului vibrator al sunetului din fizică. Emoţiile individuale apar ca modificări măsurabile ale frecvenţei care impregnează şi afectează întregul corp, inclusiv creierul. Aşa cum a reieşit din cercetările realizate de Institutul HeartMath, stările emoţionale şi informaţia pot fi transmise de la o persoană la alta prin intermediul câmpului de energie electromagnetică al inimii.(3) Deşi este o formă de comunicare uimitoare şi naturală care conferă putere, ca în cazul altor modalităţi de comunicare, şi aceasta poate fi utilizată pentru manipularea altor persoane.

Câmpurile emoţionale sunt întotdeauna implicate atunci când o persoană influențează o alta, ca atunci când un părinte intimidează un copil sau când un lider carismatic îi manipulează pe cei care îl urmează. Tehnicile care generează câmpuri emoţionale sunt utilizate de culte, lideri politici, oratori motivaţionali, fanatici religioşi şi activişti sociali. Pentru a induce schimbarea, oamenii trebuie să fie atraşi spre aceasta de emoţiile lor. Înţelegerea intelectuală poate aduce consimţământul însă pentru acţiune este nevoie de pasiunea adusă de emoţii. Prin manipularea câmpului emoţional al simpatizanţilor reuşesc politicienii să păstreze constituenţii partidelor politice angajaţi în argumentaţii pasionale şi în permanentă luptă unii cu alţii, în timp ce ei fac demersuri, care vor să treacă neobservate, pentru schimbări devastatoare.

Manipularea energetică aduce frecvenţele indivizilor în rezonanţă, recurgându-se adesea la tehnici de antrenare. Antrenarea aduce frecvenţele diferite ale diverselor persoane în aceeaşi cadenţă cu ajutorul unui stimul periodic. Tehnica aceasta ne poate modifica frecvenţa undelor cerebrale şi ne poate schimba modul de gândire. Pasul şi cadenţa marşului, de exemplu, se crede că aduc frecvenţele creierelor soldaţilor în armonie. Infuzarea în câmpul emoţional a idealurilor şi pasiunilor creează o maşinărie uşor de motivat. Dacă urmăriţi înregistrări vechi cu armata lui Adolf Hitler care mărşăluieşte în formaţiuni pătrate după un discurs stimulator al acestuia, vă puteţi face o idee despre eficienţa tehnicii.

Când minţile dintr-un grup funcţionează pe aceeaşi frecvenţă, emoţiile pot fi dezlănţuite la cel mai slab impuls. Interesant este că liderii de acest tip deţin puteri personale limitate. Puterea lor provine din emanaţiile de energie ale simpatizanţilor lor. Odată ce liderul a stabilit o direcţie de acţiune, el sau ea nu mai deţin un control real asupra evoluţiei acţiunii. Aceasta îşi ia singură avânt iar liderul trebuie să le îndrepte acolo unde se concentrează gândirea de grup. Dacă s-ar întâmpla să devieze de la direcţia stabilită, ar fi mâncat de viu.

Ritmul vocii din discursuri, muzică şi melopei este o altă metodă de antrenare. Ca să nu fiu înţeleasă greşit, aceste tehnici pot fi utilizate şi în scopuri foarte pozitive. Problema nu o constituie tehnica, ci motivul. O intenţie deschisă şi sinceră este la vedere şi permite exercitarea de alegeri.

În mediul natural suntem antrenaţi spre frecvenţa Pământului, numită şi Rezonanţa Schumann. În această gamă de frecvenţă câmpul nostru de energie se află în armonie cu întregul mai mare al planetei iar câmpul personal de energie este amplificat. Suntem centraţi, împământaţi şi stăpâni pe destinul nostru. Ori de câte ori ne pierdem echilibrul, ieşirea în natură are darul de a ne face să ne recentrăm. Frecvenţa nefirească a tehnologiei ne destabilizează câmpul de energie şi ne face mai susceptibili la influenţele exterioare.

Iată o tehnică pentru eliberarea de influenţe exterioare nedorite.

·         Intraţi în starea de observator atent. Facilitaţi această trecere prin apăsarea punctului situat la mijlocul încheieturii, pe partea exterioară a palmei (TW; vedeţi Ilustraţia 13.1), pentru a ajuta fluxul de energie să vă străbată corpmintea.

·         Simţiţi disconfortul pe care-l dă senzaţia de scoatere din echilibru şi numiţi-l manipulare. Transmiteţi în exterior compasiune şi fiţi deschişi oricăror mesaje noi.

·         Trimiteţi fluxul de energie din zona voastră de disconfort, în spaţiul energetic care vă delimitează. Stabiliţi, mental, perimetrul acestui spaţiu. Imaginaţi-vă că din chakra Plexului Solar împingeţi energia în exterior, în acest perimetru. Îndepărtaţi această energie de voi şi afirmaţi: „Aceasta nu sunt eu.” Atrageţi energia spre voi şi afirmaţi: „Eu.” Lăsaţi energia să curgă în, prin şi în jurul spaţiului energetic care vă delimitează.

·         Plasaţi-vă în centrul vostru. Vedeţi-vă înconjuraţi de văpăi  strălucitoare de lumină. Fiţi impenetrabili.

Cartea Lunii – Calea Energiei – citat 5

„Manipularea energetică se manifestă atunci când o persoană, un grup de persoane sau un sistem folosesc practici de lucru cu energia în scopul influenţării altei persoane, pentru ca aceasta să acţioneze într-un mod care contravine sinelui său autentic şi convingerilor sale cele mai înalte. Dorinţa de a controla sau de a manipula o persoană creează proiecţii de energie şi/sau cârlige psihice, care se fixează în câmpul energetic al persoanei respective.

Bineînţeles că, la o scală mai mică sau mai mare, acest lucru se întâmplă în permanenţă. Un părinte recurge la manipulare pentru a-şi potoli copilul nedisciplinat, guvernele răspândesc teama şi se folosesc de propagandă pentru a-şi manipula cetăţenii, o persoană a cărei iubire a fost respinsă încearcă să reţină fiinţa care face obiectul afecţiunii sale, învăluind-o în proiecţiile iubirii. Ori de câte ori o persoană încearcă să controleze sau să influenţeze pe altcineva, cea dintâi consideră că ideea sa despre ceea este bine trebuie să li se aplice tuturor celorlalţi, ca fiind cea mai bună variantă posibilă.

Atacurile energetice sunt de departe cea mai manifestă formă de interferenţă. De cele mai multe ori, atacurile energetice sunt realizate inconştient. O persoană încearcă, pur şi simplu, să-şi satisfacă dorinţele şi nu înţelege latura energetică a acestui comportament. Părinţii nici nu-şi imaginează că trimit proiecţii energetice asupra copilului lor, atunci când încearcă să îi controleze comportamentul apelând la sentimentul de ruşine. „Tatălui tău i-ar fi ruşine cu un copil ca tine” este un mod expeditiv de a obţine cooperarea dorită. Pe de altă parte, unii oameni folosesc intenţionat practici energetice pentru a prejudicia alte persoane. Acesta se numeşte atac psihic, iar consecinţele sale karmice sunt deosebit de grave.”

fragment din Calea Energiei – Synthia Andrews, N.D.