Tehnica primului-ajutor spiritual #Sinele #davidrhawkins

Î: I-aţi învăţat pe unii oameni tehnica „primului-ajutor“ spiritual. Cum funcţionează aceasta?

R: Dacă te încearcă vreun sentiment de supărare sau nemulţumire, procedează astfel:

1. „Presează timusul“. Timusul este o glandă endocrină aflată în partea superioară a sternului. Loveşte acea zonă cu mâna şi rosteşte în acelaşi timp „HA-ha-ha“ ritmic, de trei ori, fă apoi o pauză şi repetă procedeul de trei ori.

Zâmbeşte în timp ce faci acest exerciţiu şi imaginează-ţi ceva drag sau o persoană iubită. Aceasta poate fi un chip divin sau chiar animalul de companie favorit (timusul controlează sistemul energetic de acupunctură şi se află în relaţie cu sănătatea imunitară generală, care poate fi afectată din cauza presiunii şi stresului). Această metodă a fost predată prima dată de către dr. John Diamond (vezi Lecturi recomandate).

2. Apoi respiră în sus energia spirituală de la baza coloanei vertebrale spre chakra coroanei din creştetul capului. La fiecare inhalare, imagineaz-o ca pe o Lumină. Ea curge de la baza coloanei spre creştetul capului. Chiar şi numai câteva astfel de respiraţii efectuate în acest mod vor avea un efect considerabil.

3. În timpul exerciţiului de respiraţie gândeşte-te sau pronunţă silaba „Om“, aşa cum s-a specificat mai sus (o-ul se pronunţă ca şi litera „o“, adică „?“).

4. Imaginează-ţi o persoană dragă.

5. În timp ce eşti implicat în acest proces, găseşte în tine însuţi disponibilitatea de a abandona absolut totul în voia lui Dumnezeu şi reînnoieşte-ţi devotamentul.

Instrucţiunile de mai sus vor scoate rapid şi uşor pe oricine din arena conflictului şi a suferinţelor. Nu e nevoie de practică repetată, iar rezultatele sunt vizibile chiar din prima zi. Exerciţiul poate fi urmat de o rugăciune şi meditaţie care să canalizeze atenţia mai degrabă pe imaginea generală (viziunea periferică) decât asupra detaliilor. Starea de calm poate fi obţinută prin relaţionarea cu situaţia de ansamblu şi nu cu părţile acesteia. În acest fel, ne vom situa mai degrabă la nivelul martorului decât la cel al implicării în detalii şi rezultate.

Fragment din Cap. XXICercetarea spirituală

volumul Sinele: Realitate şi Subiectivitate – David R.Hawkins

localizare glanda timus – in engleza: Thymus

Creierul eteric spiritual #davidrhawkins

Atunci când experimentatorul este deprogramat de la dezvoltarea evolutivă a egoului, cu complexitatea sa multifuncţională, se poate vedea de ce evoluţia spirituală ia timp şi presupune efort, conştientizare şi motivaţie superioară.

Dezintegrarea parţială a acestui aparat complex format din minte/ego/experimentator/sine nu este posibilă în lipsa motivaţiei sau a asistării de către o energie spirituală anume, care deţine puterea necesară îndeplinirii acestei operaţiuni. În mod tradiţional, această energie spirituală a fost denumită kundalini pentru a evidenţia traseul său şerpuit, pe măsură ce se ridică prin canalele de energie ale şirei spinării, trecând prin centrii ei de energie ascendenţi cunoscuţi sub denumirea de „chakre”. Această energie unică, transfiguratoare, care survine la nivelul conştiinţei de 200, modifică fiziologia şi dinamica creierului, inclusiv predominarea sferelor cerebrale. În consecinţă, se constată o modificare a hormonilor şi a neurotransmiţătorilor din creier (vezi harta care urmează).

Strădania spirituală şi intenţia modifică funcţiile creierului şi fiziologia corpului, stabilind o arie specifică pentru informaţia spirituală în cortexul prefrontal al emisferei drepte şi în creierul eteric (energetic) corespunzător.

Interesant cum este influenţată chimia alterată a creierului şi de mecanismele facilitatoare pe care le activează experienţa. Anumite gene se manifestă numai ca rezultat al stresului, altele se activează numai în urma experienţelor favorabile, demonstrându-se astfel atât influenţa firii, cât şi a educaţiei.

O schimbare pozitivă în fiziologia creierului mai este favorizată şi de experienţele pozitive din mica copilărie, cum ar fi expunerea la muzica clasică, frumuseţe, estetică şi educaţie religioasă, care activează şi mai mult predispoziţiile genetice şi modelarea neuronală. (Aşa cum s-a menţionat în lucrările anterioare, experienţele favorabile din mica copilărie reduc criminalitatea cu aproximativ nouăzeci la sută.)

Problema cu egoul procesorului/experimentatorului nu este doar structura sa, ci şi dominarea acestuia, care este diminuată numai de influxul energiei spirituale. Odată cu punerea în mişcare a energiei spirituale kundalini se manifestă, pentru întâia oară în decursul evoluţiei, dezvoltarea unui creier eteric alcătuit în exclusivitate din energie. Acest creier eteric din energie spirituală se identifică cu contextul mai mult decât cu conţinutul, pe când sinele egoului animalic/procesorului narcisic se raportează la conţinut.

Procesarea creierului animalic vede lucrurile în termenii cauzei şi efectului, percepând sinele ca fiind cauzal. Creierul eteric spiritual percepe sinele ca pe un participant şi este capabil să vadă fenomenele ca o activare a potenţialităţii. Energia spirituală are ca efect capacitatea de înţelegere non-dualistă şi, prin aceasta, dezvoltarea, în final, a aptitudinii de diferenţiere a esenţei de aparenţă.

Fragment din volumul Descoperirea prezenţei lui Dumnezeu,  David. R. Hawkins, M.D., Ph.D.