Informaţie-intenţie-sens-societate #adevarversusfalsitate

Din perspectivele, prezentate anterior, ale evoluţiei conştiinţei şi fiziologiei funcţionării creierului, au apărut deja unele aprecieri legate de dificultăţile inerente în calea recunoaşterii şi explicării adevărului. Factorii ce contribuie laautorizarea sau excluderea capacităţii de recunoaştere a „sensului“ se suprapun peste condiţiile generale. Vocabularul însuşi demonstrează efortul colectiv de creeare a unei structuri pragmatice a informaţiei şi de organizare a datelor liniare brute (neprelucrate) în aşa fel încât acestea să capete importanţă, valoare şi specificitate.

Evoluţia continuă a Reţelei Mondiale de Internet şi masiva ei acumulare de informaţii şi date reprezintă o recapitulare spectaculoasă a dezvoltării minţii omeneşti, ce nu incorporează numai informaţii deja acumulate, ci şi dezvoltă continuu tot felul de corelaţii complicate, generând apariţia unor definiţii şi implicaţii noi ale semnificaţiei. În acest proces, se reflectă, de asemenea, supoziţiile şi poziţionalităţile filozofice neexprimate, ca şi şcoli de dezvoltare semantică şi artistică.

O perspectivă strălucită din punct de vedere al modului în care mintea şi societatea abordează şi categorizează informaţia a fost prezentată într-un articol din revista Time referitor la dezvoltarea Reţelei Mondiale de Internet (Grossman, 2003). Acesta a descris motoarele de căutare ca pe o „lentilă prin care vedem sau nu informaţia „ şi a indicat importanţa faptului că „întotdeauna, ceea ce căutăm influenţează ceea ce descoperim, cum anume cunoastem şi ce ştim“. Faptul că rezultatul este consecinţa intenţiei reprezintă o recunoaştere şi o descriere interesantă a principiului Heisenberg – iar acesta are efect nu numai asupra a ceea ce suntem, ci şi asupra a ceea ce gândim şi, în consecinţă, asupra a ceea ce vom deveni. Importanţa crucială a intenţiei este explorată în lucrarea Puterea Intenţiei a lui Wayne Dyer (Dyer, 2004). Sensul, limbajul şi societatea sunt unificate interactiv şi în mod empiric, fiind supuse unui tratament personalizat atât la nivel individual, cât şi în conştiinţa colectivă, ceea ce, prin circularitate, influenţează limbajul, descrierea şi semnificaţia, ca un proces continuu de dezvoltare.

David. R. Hawkins Adevăr versus falsitate

Fragment din Capitolul 9: Structura socială şi adevărul funcţional

Gândirea ştiinţifică actuală priveşte conştiinţa ca pe o hologramă – Synthia Andrews

Extras din Matricea emoţiilor – Synthia Andrews, N.D.

Gândirea ştiinţifică actuală priveşte conştiinţa ca pe o hologramă. Hologramele posedă capacitatea singulară de a reţine, gestiona şi accesa cantităţi uriaşe de informaţie cu viteza fulgerului. Acest lucru se realizează prin stocarea informaţiei în interiorul tiparelor de interferenţă dintre două sau mai multe unde. Fragmentele de informaţie nu se regăsesc într-un singur loc, ci sunt situate în tiparele existente între toate locaţiile. Fiecare bucată dintr-o hologramă conţine întreaga informaţie deţinută de întreg. Dacă reproducerea holografică a unei fotografii este tăiată în două jumătăţi, nu vor exista două jumătăţi ale fotografiei respective ca atunci când o fotografie obişnuită este divizată în acelaşi mod. În cazul reproducerii holografice fiecare jumătate va conţine imaginea întregii fotografii. Dacă cele două jumătăţi vor fi din nou înjumătăţite, fiecare bucată astfel rezultată va continua să conţină versiunea micşorată dar intactă a imaginii iniţiale. Acest concept a schimbat viziunea oamenilor de ştiinţă asupra naturii, conştiinţei, universului şi funcţionării creierului[1] .

În hologramă, punctele nodale ale conştiinţei individuale nu numai că sunt interconectate dar au şi acces la totalitate – un concept important pentru spiritualitatea umană. Fiecare persoană contribuie la întreg cu propria perspectivă şi are totodată acces la experienţa colectivă. Rupert Sheldrake descrie partajarea informaţiei colective ca un efect energie-câmp al conştiinţei, pe care el l-a denumit câmp morfic. Accesarea informaţiei stocate în acest câmp se realizează prin fenomenul de rezonanţă[2].

Conştientizarea existenţei unui context mai larg echivalează cu extinderea conştienţei prin pătrunderea în interiorul propriei ființe şi armonizarea cu ritmurile universului. Această stare este adesea descrisă ca extaz spiritual, ca o senzaţie de unitate cu întreaga creaţie.

 

 

[1] Talbot, Michael. The Holographic Universe. New York: Harper Collins, 1991, p. 17 („Universul holografic”, Ed. Cartea Daath 2006).

[2] Sheldrake, Rupert. A New Science of Life: The Hypothesis of Morphic Resonance. Park Street Press, 1981, pp. 115-118 („Rezonanţa morfică. O nouă ştiinţă a vieţii”, Ed. Firul Ariadnei 2007).

Fragmentul de azi: „Gândurile ne sunt generate de convingerile şi aşteptările noastre despre lume.” Synthia Andrews

Colecţia Noua Paradigmă

Calea Energiei – Synthia Andrews

din Capitolul 9 – Descifrarea limbajului energiei

Emoţii şi forme gând

Poate vă întrebaţi de ce, dacă emoţiile sunt atât de utile, provoacă atâta zbucium! Cunoaştem cu toţii efectele furiei necontrolate, ale geloziei copleşitoare sau ale fricii de nestăpânit. De fapt, multora dintre noi ne sunt familiare şi consecinţele acelor momente  în care ne pierdem cu firea în urma unei bucurii foarte intense.

Primul răspuns la această întrebare este acela că aţi ignorat mesajul. Deşi ar putea fi adevărat, el nu reflectă întregul adevăr. Aşa cum am menţionat anterior, una din funcţiile emoţiilor este aceea de a furniza energie pentru a acţiona în direcţia informaţiei indicate de emoţie. Aceasta este energia pe care o folosim pentru a ne trăi  viaţa. Depinde de gândurile şi convingerile cu care vă investiţi emoţiile, dacă energia oferită de acestea lucrează în favoarea sau în detrimentul vostru (vezi Capitolul 12).

Noi suntem aceia care ne alegem gândurile de la un moment la altul. De fapt, chiar înainte de avea un gând, luăm mai întâi decizia de a-l gândi. Gândurile ne sunt generate de convingerile şi aşteptările noastre despre lume. Odată ce investim un gând cu energie emoţională, acesta devine o formă gând şi este capabilă să ne conducă viaţa.

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/noua-paradigma/synthia-andrews-calea-energiei-cartea-daath