Tehnica primului-ajutor spiritual #Sinele #davidrhawkins

Î: I-aţi învăţat pe unii oameni tehnica „primului-ajutor“ spiritual. Cum funcţionează aceasta?

R: Dacă te încearcă vreun sentiment de supărare sau nemulţumire, procedează astfel:

1. „Presează timusul“. Timusul este o glandă endocrină aflată în partea superioară a sternului. Loveşte acea zonă cu mâna şi rosteşte în acelaşi timp „HA-ha-ha“ ritmic, de trei ori, fă apoi o pauză şi repetă procedeul de trei ori.

Zâmbeşte în timp ce faci acest exerciţiu şi imaginează-ţi ceva drag sau o persoană iubită. Aceasta poate fi un chip divin sau chiar animalul de companie favorit (timusul controlează sistemul energetic de acupunctură şi se află în relaţie cu sănătatea imunitară generală, care poate fi afectată din cauza presiunii şi stresului). Această metodă a fost predată prima dată de către dr. John Diamond (vezi Lecturi recomandate).

2. Apoi respiră în sus energia spirituală de la baza coloanei vertebrale spre chakra coroanei din creştetul capului. La fiecare inhalare, imagineaz-o ca pe o Lumină. Ea curge de la baza coloanei spre creştetul capului. Chiar şi numai câteva astfel de respiraţii efectuate în acest mod vor avea un efect considerabil.

3. În timpul exerciţiului de respiraţie gândeşte-te sau pronunţă silaba „Om“, aşa cum s-a specificat mai sus (o-ul se pronunţă ca şi litera „o“, adică „?“).

4. Imaginează-ţi o persoană dragă.

5. În timp ce eşti implicat în acest proces, găseşte în tine însuţi disponibilitatea de a abandona absolut totul în voia lui Dumnezeu şi reînnoieşte-ţi devotamentul.

Instrucţiunile de mai sus vor scoate rapid şi uşor pe oricine din arena conflictului şi a suferinţelor. Nu e nevoie de practică repetată, iar rezultatele sunt vizibile chiar din prima zi. Exerciţiul poate fi urmat de o rugăciune şi meditaţie care să canalizeze atenţia mai degrabă pe imaginea generală (viziunea periferică) decât asupra detaliilor. Starea de calm poate fi obţinută prin relaţionarea cu situaţia de ansamblu şi nu cu părţile acesteia. În acest fel, ne vom situa mai degrabă la nivelul martorului decât la cel al implicării în detalii şi rezultate.

Fragment din Cap. XXICercetarea spirituală

volumul Sinele: Realitate şi Subiectivitate – David R.Hawkins

localizare glanda timus – in engleza: Thymus

Valoarea exerciţiilor de respiraţie

Fragment din Sinele: realitate şi subiectivitateDavid R. Hawkins

Î: Care este valoarea exerciţiilor de respiraţie?

R: Acestea sunt extrem de utile pentru realizarea faptului că suntem „prinşi“ la un nivel inferior şi că am acumulat prea multă energie în chakrele inferioare. Pentru a putea utiliza exerciţiile de respiraţie, este necesar să deţinem o înţelegere simplă asupra corpului eteric şi a sistemului energetic al chakrelor.

Energia sexuală se poate acumula în chakra bazei. Ura, invidia, gelozia, răzbunarea şi ciuda sunt energii ale splinei, în timp ce ambiţia, câştigul, controlul, agresivitatea şi egoismul, sunt energii centrate în plexul solar.

Inima este centrul iubirii şi al iertării. Gâtul se leagă de comunicare, exprimare şi creativitate. Al treilea ochi sau chakra sprâncenei se leagă de viziunea spirituală şi chakra coroanei se leagă de Dumnezeu-conştiinţă.

Energia fundamentală a spiritului/vieţii este denumită de obicei „chi“, sau energie kundalini. Ea circulă atât printr-un canal special în coloana vertebrală, cât şi de-a lungul sistemului nervos al corpului, pentru a ajunge la cele douăsprezece meridiane principale care furnizează energia vieţii tuturor organelor vitale din corp. Aceste energii şi puncte de acupunctură sunt legate, în mod simultan, cu toţi muşchii şi grupele musculare. Aceasta este baza kinesiologiei clinice, care este utilizată atât în scopuri de diagnosticare, cât şi terapeutice.

Distribuţia fluxului de energie este modificată de atitudini şi poziţionalităţi mentale.

În kinesiologia clinică, slăbirea unui grup de muşchi arată precis care organ a fost afectat patologic şi este în reacţie cu un punct de acupunctură specific. Testările kinesiologice ulterioare, pot descoperi o atitudine sau un sistem de credinţe negative, prescriind, totodată, modalităţile de corectare ale acestora.

Una peste alta, nivelul de energie al sistemului spiritual/energetic de acupunctură este mediat de glanda timus, care se află chiar în spatele sternului superior. Funcţia glandei timus este să sprijine sistemul imunitar al corpului. Ea produce aşa-numitele „celule criminale“, sau celule-T, care distrug organismele invadatoare străine. Energia glandei timus este epuizată de stresurile interne şi externe cauzate, în principal, de emoţiile şi atitudinile negative (care calibrează sub nivelul 200).

Exerciţiul de respiraţie fundamental, care este, totodată, şi cel mai simplu şi eficient, constă în călăuzirea energiei spirituale de-a lungul canalului vertebral, de la bază sau chakrele inferioare, în sus, până la inimă, cel de-al treilea Ochi sau chakra coroanei. Aceasta este tehnica de bază utilizată în multe şcoli spirituale şi care presupune, pur şi simplu, vizualizarea energiei care curge în sus pe şira spinării, cu fiecare inhalare. În acelaşi timp, energia este direcţionată să curgă spre un loc mai înalt. Această practică este utilizată adeseori în timpul fazei iniţiale a meditaţiei formale, dar poate constitui o practică meditativă şi prin ea însăşi.

Atunci când ne imaginăm lumina conştiinţei ca pe o energie care curge în sus pe şira spinării spre chakrele superioare, vom simţi imediat o schimbare a energiilor şi a senzaţiei interioare. În plus, pe lângă chakrele tradiţionale ale corpului, există corpuri de energii spirituale situate deasupra chakrei coroanei. Putem trage în sus energia prin chakrele superioare, imaginându-ne cum circulă prin coroană spre corpurile spirituale mai înalte, până la Dumnezeu.

Energia este imaginată, de obicei, ca o lumină sau o energie a iubirii iluminate, de origine divină. În şcolile spirituale sunt predate şi alte tehnici de respiraţie, mai complicate şi specializate. Înainte de a vă decide pentru una (de exemplu, pranayama), trebuie să le verificaţi prin intermediul testării kinesiologice, pentru a determina nivelul calibrat de energie şi gradul în care vi se potrivesc.


Întâia Trilogie
Volumul Sinele: realitate şi subiectivitate a fost calibrat la 999.8