Planurile astrale-2 #destinulsufletelor

Când clienţii mei vorbesc despre călătoria interdimensională, presupun că cineva ar putea interpreta aceasta ca fiind o mişcare a sufletelor prin diverse planuri. Termenul „plan“ nu este folosit la fel de mult precum noţiunile de nivel, margine, graniţă şi diviziuni, cu excepţia situaţiei când un client se referă la lumea pământească.

Aflaţi sub hipnoză, oamenii relatează că în cadrul planului astral din jurul Pământului există realităţi alternative sau coexistente, care sunt parte a lumii noastre fizice. Aparent, în cadrul acestor realităţi, unii oameni pot vedea aceste fiinţe non materiale în realitatea noastră fizică. Mi s-a relatat despre existenţa unei multitudini de sfere interdimensionale, care sunt folosite de suflete pentru educaţie şi recreere.

Graniţele spirituale pot fi la fel de subţiri ca diviziunile epiteliale transparente care separă grupurile matcă sau la fel de largi ca spaţiile dintre universuri. Mi s-a spus că toate zonele spaţiale au proprietăţi vibraţionale care permit sufletului trecerea doar atunci când undele lor energetice sunt comutate la frecvenţa corectă. Sufletele mai dezvoltate explică fenomenul prin faptul că timpul absolut, aşa cum îl cunoaştem, nu pare să existe în acele zone. Are, oare, lumea fizică a Pământului caracteristici similare, nevăzute de cei mai mulţi dintre noi?

Am avut un client deosebit de înţelept care mi-a scris după şedinţă următoarele:

Cu ajutorul şedinţelor, m-ai făcut să înţeleg că realitatea noastră este asemenea unui proiector de filme, ce ne arată pe un ecran imagini tridimensionale ale cerului, munţilor şi ale mării. Dacă un al doilea proiector, cu propriile frecvenţe de imprimare ale luminii alternante, precum şi cu secvenţele sale în spaţiu-timp, ar fi sincronizat cu primul, atunci ambele realităţi ar putea exista simultan cu entităţile materiale şi non-materiale în aceeaşi zonă.

Dacă este adevărat ceea ce mi-au spus despre acest sistem oamenii aflaţi în stare de transă, fiinţele eterice ar fi capabile să existe în realităţi diferite în cadrul aceluiaşi plan astral din jurul Pământului şi chiar pe Pământ. Forţele energetice vibraţionale din jurul Terrei se află într-un flux constant. Cred că dacă aceste câmpuri magnetice şi-ar schimba densitatea, ar putea produce variaţii ciclice la nivel de secole ale timpului uman. În consecinţă, putem să fim mai mult sau mai puţin receptivi în a vedea spirite pe Pământ în oricare secol ne-am afla. Poate că anticii chiar puteau să zărească mai multe decât noi, în lumea noastră modernă.

Fragment din Cap.3 Spirite pământene

Destinul Sufletelor – Michael Newton, Ph.D.

Planurile astrale-1 #destinulsufletelor

Ori de câte ori subiecţii mei aflaţi sub hipnoză îşi descriu interludiul în lumea spiritelor ca pe o „înălţare dintre straturile de lumină translucidă“, mi se aminteşte de planurile astrale despre care avem ocazia să citim în textele orientale. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt atras prea mult de stratificarea din punct de vedere calitativ, realizată într-un mod rigid, a celor şapte planuri de existenţă, de la inferior înspre superior, care îşi are rădăcinile în filosofia spirituală orientală. Aceasta se datorează faptului că subiecţii mei nu văd vreo probă clară a acestor dimensiuni.

Neajunsul omului este acela că etichetează conceptele ca mijloace de codificare. Mă simt la fel de vinovat de acest obicei în descrierea mea despre lumea spiritelor ca toţi ceilalţi. Poate că cel mai bine este să acceptăm acele precepte care ne fac domeniul spiritualului inteligibil şi să le respingem pe celelalte, indiferent de vechimea unor anumite idei sau de autoritatea celor care ni le prezintă drept adevărate.

Motivele obiecţiilor mele faţă de formulele rigide ale anumitor planuri de existenţă, de la Pământ la Dumnezeire, sunt că acestea sunt şi inhibitoare, şi inutile. Toate cercetările mele realizate pe subiecţi aflaţi într-o stare mai mare de luciditate îmi indică faptul că după moarte părăsim un plan astral care înconjoară Pământul pentru a ne îndrepta direct spre poarta care deschide lumea spiritelor. Toţi subiecţii mei, indiferent dacă sufletul lor este unul tânăr sau bătrân, mai evoluat, îmi spun că imediat după moarte sufletul lor trece printr-o atmosferă densă de lumină, din jurul planului astral al Pământului. Acea lumină prezintă pete de un cenuşiu închis, dar nu se poate vorbi despre zone negre, impenetrabile. Mulţi descriu prezenţa unui „efect de tunel“. Acela este momentul în care toate sufletele venite de pe Pământ se contopesc rapid cu lumina puternică a lumii spiritelor. E vorba de un singur spaţiu eteric, unitar şi fără bariere în jurul său.

Specific lumii spiritelor este că toate aşa-numitele spaţii sau locuri disponibile spiritelor care urmează a se reîncarna sunt congruente. De exemplu, însemnările Akashice după tradţiia gândirii orientale nu apar subiecţilor mei ca fiind situate pe un al 4-lea plan cauzal separat de alte zone funcţionale. Subiecţii mei numesc aceste scrieri Căriile Vieţii, texte care sunt păstrate în biblioteci simbolice, considerate adiacente altor planuri spirituale.

Recunosc că în acest caz este vorba de mai mult decât de experienia spirituală a sufletului reîncarnat şi, în consecinţă, aceasta nu are legătură cu aria mea de cercetare. Este posibil ca întreaga idee a planurilor cosmice să fie, în fond, un mod de abordare ce are ca scop conştientizarea planurilor conştiinţei eterice, ca fiind opuse oricăror mişcări îngrădite de bariere. Din punct de vedere istoric, delimitările exacte ale planurilor care includ „lumea inferioară“ – menită anumitor suflete lipsite de valoare – au prevalat mult mai mult în gândirea umană. Voi aborda mai detaliat acest subiect în capitolul 6.

Fragment din Cap.3 Spirite pământene

Destinul Sufletelor – Michael Newton, Ph.D.

Spre „acasă“ #destinulsufletelor

În momentul în care sufletele se îndreaptă spre locul numit „acasă“, trăsătura lor „pământească“ deja s-a schimbat. Ele nu mai pot fi numite umane în sensul pe care-l atribuim unei fiinţe omeneşti cu laturile ei, emoţională, temperamentală şi fizică. De exemplu, sufletul nu îşi deplânge moartea corpului fizic în felul în care o fac cei apropiaţi lui. Sufletul e cel care ne face umani pe Pământ, însă, fără corpul nostru, nu am mai fi ceea ce suntem, Homo Sapiens. Sufletul are o măreţie care nu poate fi redată în cuvinte, aflându-se dincolo de orice descriere. Tind să cred că sufletele sunt forme inteligente de energie luminoasă subtilă. După moarte, sufletele simt imediat schimbarea, pentru că nu mai sunt împovărate de un trup-gazdă temporar, cu creier şi sistem nervos central. Unele suflete au nevoie de o perioadă mai îndelungată de acomodare decât altele.

Energia sufletului este capabilă să se dividă în părţi egale, asemeni unei holograme. Energia sufletului poate avea vieţi paralele în alte corpuri, cu toate că acest lucru este mult mai rar decât ne-am putea aştepta. Totuşi, datorită naturii duale a tuturor sufletelor, o parte din energia noastră subtilă rămâne întotdeauna, ca o constantă, în lumea spiritelor. Astfel, se poate să îţi vezi mama, la întoarcerea ei dintr-una din vieţile de pe Pământ, chiar dacă ea, probabil, a murit cu treizeci de ani în urmă şi sufletul său s-a reîncarnat.

Perioada de orientare petrecută alături de călăuzele noastre, care se desfăşoară chiar înainte de a ne alătura grupului matcă, variază de la suflet la suflet atât în funcţie de diferitele vieţi trăite de acesta, cât şi de diferitele vieţi ale aceluiaşi suflet. Aceasta este o perioadă de linişte şi acalmie şi oferă oportunitatea de a scăpa de orice frustrări legate de viaţa pe care tocmai am încheiat-o. Perioada de orientare are intenţia de a fi o sesiune uşoară de informare şi de testare făcută cu grijă de ghizii-profesor, care poate fi mai lungă sau mai scurtă, în funcţie de ceea ce am realizat sau nu din contractul vieţii noastre.

Problemele karmice speciale sunt la rândul lor revăzute, cu toate că vor fi discutate detaliat mai târziu în cadrul grupului matcă al sufletului nostru. Energia cu care unele dintre suflete se întorc nu va fi trimisă imediat în grupul lor. Este vorba de acele suflete care au fost contaminate de trupurile lor fizice şi s-au implicat în acţiuni malefice. Însă trebuie făcută distincţia între a face un rău fără intenţia de a răni pe cineva şi răul săvârşit intenţionat. Răul făcut altora este evaluat cu grijă, pe diferite grade, de la înşelătorie la rea-voinţă.

Acele suflete care au fost asociate cu răul sunt duse în centre speciale pe care unii clienţi le numesc „unităţi intensive de ajutor“. În acel loc, mi s-a spus, energia lor este remodelată pentru a fi reîntregită. Aceste suflete pot fi retrimise pe Pământ în scurt timp, în funcţie de natura trangresiunilor lor. În acest fel, aceste suflete vor avea posibilitatea de a alege să servească drept victime ale unor alte acţiuni rele în viaţa viitoare. Cu toate acestea, dacă manifestările lor au fost crude şi s-au repetat de-a lungul unui număr de vieţi, înseamnă că avem de-a face cu un mod de comportament reprobabil. Sufletele de acest fel pot petrece o lungă perioadă – chiar mai mult de o mie de ani pământeni – într-o experienţă spirituală solitară. Un principiu de bază al lumii spiritelor este că săvârşirea unui rău, intenţionat sau nu, va necesita să fie redresat într-un fel sau altul într-o viaţă viitoare. Acest fapt nu este considerat ca o pedeapsă, nici măcar ca o penitenţă, ci ca o posibilitate de creştere karmică. Nu există iad pentru suflete, exceptând, poate, viaţa pământească.

Fragment din Destinul Sufletelor de Michael Newton, Ph.D.