Studiul călătoriei în timp #destinulsufletelor

Când un client foloseşte cuvântul „ecran” pentru a descrie cum vede evenimentele, acest loc este relevant. Micile camere de conferinţe şi biblioteca par să aibă mese cu o varietate de cărţi de mărimea unui televizor. Aceste aşa-zise cărţi au ecrane luminoase, tridimensionale. O clientă s-a făcut ecoul gândurilor celor mai mulţi dintre subiecţi când a spus: „Aceste înregistrări dau iluzia unor cărţi cu pagini, dar, de fapt, sunt surse de energie care vibrează şi formează modele de imagini ale evenimentelor“.

Mărimea acestor ecrane depinde de folosirea lor într-o locaţie dată. De exemplu, în camerele unde se face selecţia secvenţelor din viaţă, cele pe care le folosim chiar înaintea următoarei noastre încarnări, ecranele sunt mult mai mari decât acelea întâlnite în bibliotecile spirituale şi sălile de clasă. Sufletelor li se dă posibilitatea de a intra în aceste ecrane de dimensiunile vieţii. Ecranele uriaşe, care licăresc, de obicei înconjoară sufletul şi au fost numite Inelul Destinului. Voi discuta despre acest inel în capitolul 9.

În ciuda dimensiunii impresionante a ecranelor din încăperile unde se va face selecţia vieţilor viitoare, sufletele petrec mult mai mult timp privind scenele în bibliotecă. Funcţia ecranelor mai mici din biblioteci este aceea de a monitoriza continuu timpul trecut şi prezent pe Pământ. Toate ecranele, mari sau mici, mi-au fost descrise ca secvenţe de film care seamănă cu nişte cascade în care poţi intra, în timp ce o parte a energiei noastre rămâne în cameră.

Toate ecranele cosmice sunt multi-dimensionale, cu coordonate care să înregistreze timpul şi spaţiul evenimentelor. Deseori ne referim la acestea ca fiind perioade de timp şi pot fi acţionate de explorarea gândurilor. Pot exista şi alţi regizori ai acestui proces, nevăzuţi de suflet. Destul de des un subiect va folosi dispozitive mecanice în descrierile lui, cum ar fi panouri, pârghii şi cadrane.

Aparent, toate acestea sunt iluzii create pentru sufletele care se încarnează pe Pământ.

În timp ce nu există restricţii pentru studiul călătoriei în timp, cei mai mulţi dintre subiecţi par să folosească ecranele mai mici mai mult pentru a observa evenimente trecute la care au participat cândva. Sufletele iau o parte din energia lor, lăsând restul pentru consolare şi intră în ecrane într-unul dintre următoarele două moduri:

1. Ca observatori care se mişcă ca nişte stafii nevăzute în scene pe Pământ, neavând nici o influenţă asupra evenimentelor.

Consider acest lucru apropiat de ceea ce numim realitate virtuală.

2. Ca participanţi care vor avea roluri în acţiunea de pe scenă, chiar transformând realitatea faţă de original, prin recreări ale acesteia.

Odată revăzută, totul revine la ce era, deoarece realitatea permanentă a unui eveniment trecut într-o lume fizică rămâne aceeaşi din perspectiva sufletului care a luat parte la evenimentul iniţial.

Fragment din Cap.5 – Sistemele grupurilor de suflete  

Destinul Sufletelor, Studii de caza supra vieţii dintre vieţi, Michael Newton, Ph.D.

Planurile astrale-2 #destinulsufletelor

Când clienţii mei vorbesc despre călătoria interdimensională, presupun că cineva ar putea interpreta aceasta ca fiind o mişcare a sufletelor prin diverse planuri. Termenul „plan“ nu este folosit la fel de mult precum noţiunile de nivel, margine, graniţă şi diviziuni, cu excepţia situaţiei când un client se referă la lumea pământească.

Aflaţi sub hipnoză, oamenii relatează că în cadrul planului astral din jurul Pământului există realităţi alternative sau coexistente, care sunt parte a lumii noastre fizice. Aparent, în cadrul acestor realităţi, unii oameni pot vedea aceste fiinţe non materiale în realitatea noastră fizică. Mi s-a relatat despre existenţa unei multitudini de sfere interdimensionale, care sunt folosite de suflete pentru educaţie şi recreere.

Graniţele spirituale pot fi la fel de subţiri ca diviziunile epiteliale transparente care separă grupurile matcă sau la fel de largi ca spaţiile dintre universuri. Mi s-a spus că toate zonele spaţiale au proprietăţi vibraţionale care permit sufletului trecerea doar atunci când undele lor energetice sunt comutate la frecvenţa corectă. Sufletele mai dezvoltate explică fenomenul prin faptul că timpul absolut, aşa cum îl cunoaştem, nu pare să existe în acele zone. Are, oare, lumea fizică a Pământului caracteristici similare, nevăzute de cei mai mulţi dintre noi?

Am avut un client deosebit de înţelept care mi-a scris după şedinţă următoarele:

Cu ajutorul şedinţelor, m-ai făcut să înţeleg că realitatea noastră este asemenea unui proiector de filme, ce ne arată pe un ecran imagini tridimensionale ale cerului, munţilor şi ale mării. Dacă un al doilea proiector, cu propriile frecvenţe de imprimare ale luminii alternante, precum şi cu secvenţele sale în spaţiu-timp, ar fi sincronizat cu primul, atunci ambele realităţi ar putea exista simultan cu entităţile materiale şi non-materiale în aceeaşi zonă.

Dacă este adevărat ceea ce mi-au spus despre acest sistem oamenii aflaţi în stare de transă, fiinţele eterice ar fi capabile să existe în realităţi diferite în cadrul aceluiaşi plan astral din jurul Pământului şi chiar pe Pământ. Forţele energetice vibraţionale din jurul Terrei se află într-un flux constant. Cred că dacă aceste câmpuri magnetice şi-ar schimba densitatea, ar putea produce variaţii ciclice la nivel de secole ale timpului uman. În consecinţă, putem să fim mai mult sau mai puţin receptivi în a vedea spirite pe Pământ în oricare secol ne-am afla. Poate că anticii chiar puteau să zărească mai multe decât noi, în lumea noastră modernă.

Fragment din Cap.3 Spirite pământene

Destinul Sufletelor – Michael Newton, Ph.D.

Planurile astrale-1 #destinulsufletelor

Ori de câte ori subiecţii mei aflaţi sub hipnoză îşi descriu interludiul în lumea spiritelor ca pe o „înălţare dintre straturile de lumină translucidă“, mi se aminteşte de planurile astrale despre care avem ocazia să citim în textele orientale. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt atras prea mult de stratificarea din punct de vedere calitativ, realizată într-un mod rigid, a celor şapte planuri de existenţă, de la inferior înspre superior, care îşi are rădăcinile în filosofia spirituală orientală. Aceasta se datorează faptului că subiecţii mei nu văd vreo probă clară a acestor dimensiuni.

Neajunsul omului este acela că etichetează conceptele ca mijloace de codificare. Mă simt la fel de vinovat de acest obicei în descrierea mea despre lumea spiritelor ca toţi ceilalţi. Poate că cel mai bine este să acceptăm acele precepte care ne fac domeniul spiritualului inteligibil şi să le respingem pe celelalte, indiferent de vechimea unor anumite idei sau de autoritatea celor care ni le prezintă drept adevărate.

Motivele obiecţiilor mele faţă de formulele rigide ale anumitor planuri de existenţă, de la Pământ la Dumnezeire, sunt că acestea sunt şi inhibitoare, şi inutile. Toate cercetările mele realizate pe subiecţi aflaţi într-o stare mai mare de luciditate îmi indică faptul că după moarte părăsim un plan astral care înconjoară Pământul pentru a ne îndrepta direct spre poarta care deschide lumea spiritelor. Toţi subiecţii mei, indiferent dacă sufletul lor este unul tânăr sau bătrân, mai evoluat, îmi spun că imediat după moarte sufletul lor trece printr-o atmosferă densă de lumină, din jurul planului astral al Pământului. Acea lumină prezintă pete de un cenuşiu închis, dar nu se poate vorbi despre zone negre, impenetrabile. Mulţi descriu prezenţa unui „efect de tunel“. Acela este momentul în care toate sufletele venite de pe Pământ se contopesc rapid cu lumina puternică a lumii spiritelor. E vorba de un singur spaţiu eteric, unitar şi fără bariere în jurul său.

Specific lumii spiritelor este că toate aşa-numitele spaţii sau locuri disponibile spiritelor care urmează a se reîncarna sunt congruente. De exemplu, însemnările Akashice după tradţiia gândirii orientale nu apar subiecţilor mei ca fiind situate pe un al 4-lea plan cauzal separat de alte zone funcţionale. Subiecţii mei numesc aceste scrieri Căriile Vieţii, texte care sunt păstrate în biblioteci simbolice, considerate adiacente altor planuri spirituale.

Recunosc că în acest caz este vorba de mai mult decât de experienia spirituală a sufletului reîncarnat şi, în consecinţă, aceasta nu are legătură cu aria mea de cercetare. Este posibil ca întreaga idee a planurilor cosmice să fie, în fond, un mod de abordare ce are ca scop conştientizarea planurilor conştiinţei eterice, ca fiind opuse oricăror mişcări îngrădite de bariere. Din punct de vedere istoric, delimitările exacte ale planurilor care includ „lumea inferioară“ – menită anumitor suflete lipsite de valoare – au prevalat mult mai mult în gândirea umană. Voi aborda mai detaliat acest subiect în capitolul 6.

Fragment din Cap.3 Spirite pământene

Destinul Sufletelor – Michael Newton, Ph.D.