Pachetul de bază #kitsupravietuirespirituala

În cutia cu unelte a kit-ului pentru supravieţuire spirituală, condensate în 5 zile, 10 ore de curs şi încă 5 ore de practică, s-au adunat instrumente necesare în parcurgerea căii către adevăr şi eliberare din suferinţă. În fiecare zi va fi transmis un set de instrumente asociat nivelului predat.

Intens şi intensiv, acest workshop, axat pe practică, va fi urmat de (cel puţin) alte 5 întâlniri, în funcţie de disponibilitatea, nevoile şi voinţa participantului.  

Modificările câmpului magnetic, schimbarea polilor, activitatea solară, densitatea câmpului mental colectiv, combinarea frecvenţelor din toate timpurile/palierele, influenţele întregului context asupra corpului uman şi încă multe altele, nu ar trebui să afecteze sensul existenţei şi, mai ales, evoluţia sufletului. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât sunt mai mari şi şansele de a traversa iluziile, de a realiza adevărul, de a ajunge în Iubire. De acolo, din Iubire, Viaţa se descoperă de la sine.

https://www.edituracarteadaath.ro/atelier/kit-supravietuire-spirituala

Music: „Sanctuary” by Scott Buckley

Video editor: Daniela Marin

Paradigma #transcendereanivelurilorconstiintei

Fiecare persoană experimentează, percepe şi interpretează lumea şi evenimentele ei în conformitate cu nivelul său predominant de conştiinţă. Acesta este consolidat în plus de înclinaţia minţii de a explica prin mentalizare şi prin interpretarea informaţiilor percepute. Astfel, fiecare nivel tinde să se consolideze prin autovalidare. Acest proces are drept rezultat ceea ce este cel mai bine descris drept paradigma aderării sau presupunerea că lumea percepută reprezintă realitatea.

Deoarece mintea, în virtutea structurii ei înnăscute, este incapabilă să diferenţieze percepţia de esenţă – sau res cogiatans (interna) de res extensa (externa) – face presupunerea naivă că experimentează şi, în consecinţă, cunoaşte realitatea, respectiv că toate celelalte puncte de vedere sunt în mod necesar greşite. Acest fenomen generează iluzia, care este consecinţa automată a limitelor procesului mental.

Din dorinţa de confort şi consolidare mentală, oamenii tind să se adune cu cei care împărtăşesc aceeaşi paradigmă. De asemenea, paradigma e denumită şi dimensiune, context sau câmp general. Aceeaşi problemă este tratată de filozofie prin intermediul metafizicii (care, în înţelesul său literal, înseamnă dincolo de cele fizice), mintea derivând de aici o serie de niveluri şi categorii de abstractizare (de exemplu specia, clasa, genul) sau trăsături comune (viu versus inert).

Contextul determină o serie de parametri cu diferite calităţi sau limite (implicate sau afirmate), ca şi cerinţe şi atribute ce identifică nivelurile de abstractizare care, la rândul lor, modifică sau determină “înţelesul” (hermeneutica), aflat în concordanţă cu perceperea valorii, semnificaţiei, importanţei sau a meritului. Paradigma este paralelă cu expectaţia şi intenţia, asemănător felului în care motorul de căutare preselectează domeniul descoperirilor posibile pe Internet. Astfel, paradigma predetermină gama experienţelor sau descoperirilor posibile şi reprezintă un factor de care conştiinţa obişnuită nu e conştientă. Astfel, paradigma este rareori definită direct; cel mai adesea este numai presupusă.

Fragment din Transcenderea nivelurilor conştiinţei – Scara spre Iluminare, David R.Hawkins, M.D., Ph.D.

Netimpul Iubirii

Este utilă înţelegerea faptului că un anumit nivel al conştiinţei corespunde unui anumit „câmp atractor” care, asemenea unui magnet, atrage ceea ce este similar cu el. Deşi sinelui individual îi place să considere că gândurile care-i trec prin minte sunt „gândurile sale”, acestea sunt, de fapt, doar „gândurile” care predomină la un anumit nivel al conştiinţei. Este ca atunci când diferite adâncimi ale mării atrag specii diferite de peşti. Astfel, dacă nivelul calibrat al conştiinţei unei persoane se situează în principal în sfera mândriei, atunci câmpul însuşi atrage, la modul impersonal, gânduri similare de susţinere, diferite de cele care predomină în cazul unei atitudini generale de neutralitate sau de acceptare.

Motivaţia spirituală, intenţia şi alinierea ar putea fi asemănate cu modificarea câmpului magnetic sau gravitaţional prin care contextul se schimbă, dezvăluind o înţelegere diferită.

Iubirea Divină este un câmp atotcuprinzător, iar caracteristicile sale sunt de neuitat, aşa cum ştie oricine a trecut la un moment dat printr-o experienţă în apropierea morţii. Este cu adevărat şi implicit inefabilă, iar prezenţa sa dă impresia unei topiri în totalitatea sa desăvârşită, experienţială. Nimic din viaţa mundană nu se apropie nici măcar de departe de ea. Este de o blândeţe profundă şi, totuşi, infinit de puternică datorită nesfârşitei sale tării.

Specifică Prezenţei ca Iubire este însuşirea de netimp/veşnicie. Chiar şi o fracţiune de moment de Prezenţă în timp terestru este resimţită prin intermediul Sinelui drept o eternitate. Aceasta este o dovadă inconfundabilă. Prin urmare, să fi Cunoscut Realul fie şi pentru câteva secunde fugare, înseamnă să-l fi cunoscut o dată pentru totdeauna.

Fragmente din volumul Descoperirea Prezenţei lui Dumnezeu – non-dualitate devoţională , David R. Hawkins M.D., Ph.D.