Tauroctomia #revelatiasoareluiinterior

Viaţa nu face elecţii, ci selecţii; pentru noi, oamenii, este o auto-elecţie, o alegere dacă să participăm sau nu la evoluţie.

„Criza“ este ocazia de a evolua, de a recunoaşte adevăratele noastre origini, de a discerne între nenumăratele feluri de comunicare şi de a ne elibera de sclavia timpului unic şi liniar. E ca un „zeu“ care face ca viaţa umană să fie o cursă cu obstacole spre moarte, iar societatea să fie nemiloasă in faţa suferinţei. Nu suntem obligaţi să-l venerăm. Toate procesele vitale ale corpului, de la orgasm până la fecundare, de la secreţia hormonală la regenerarea celulară, au ritmuri de miliarde de ori mai rapide decat cele ale „zeului unic“ care a fost corelat cu banii şi datoria. Acestea sunt evenimente biologice şi demonstrează că „zeul“ nu este unic.

Şi nu doar atat. Natura se transformă într-un ritm accelerat de care se vorbeşte doar în treacăt la televizor. Un exemplu este vara din 2012: gheţarii de la poli s-au topit până la un nivel care, după predicţiile ştiinţifice, urma să fie atins abia în 2020. „Experţii“ nu ştiu ce se întâmplă cu Terra. Religiile au vorbit mereu de pace, dar niciodată n-au promovat dezarmarea. Spiritualitatea vorbeşte de meditaţii, rugăciuni şi holism, propune idei înţelepte, însă… ce este Viaţa?

Dacă Viaţa este o Forţă universală aşa cum propun eu aici, atunci se explică de ce evoluează prin întâmplări punctuale, neprevăzute, provocând dispariţia unor specii vechi şi apariţia altora noi, mai evoluate decât precedentele. Evoluţia genetică nu implică doar corpul, ci şi mintea cenuşie, aceea blocată în şanţurile perimate ale repetiţiei şi cuvintelor deşarte, blocată într-o maşinărie. Însă nu e nevoie să combatem mecanismele, ci doar să înţelegem că ele trebuie să lucreze în serviciul oamenilor şi nu al guvernului.

Pe 21 decembrie 2012 nu a venit „sfârşitul lumii“ şi nu va veni niciodată, după părerea mea. Putem, dacă dorim, să contribuim la dispariţia puterii care ne-a asuprit timp de milenii, puterea unei minţi cenuşii, „logice“ şi sclave a „zeului unic“: timpul şi derivatele sale. Problema lumii este economia? Nu! E ignoranţa.

Nu ştim ce este Viaţa, de ce ne naştem, trăim şi suferim pentru a atinge ţeluri ce se evaporă ca mirajele în deşert, apun în faţa acelui mare mister care e moartea. Ştim însă că universul observabil— 4% din întreaga masă calculată – a început, de câteva decenii, să-şi accelereze expansiunea. Cauza este o energie întunecată „misterioasă“- în procent de 74% – o forţă imensă care acţionează la scară mare şi mică.

Expansiunea înfrânge atracţia gravitaţiei. Numeroase cărţi vorbesc despre legea atracţiei, necesară pentru a avea. Aici se propune expansiunea celor ce vor să fie părtaşi la o lume fără limite şi hotare.

Conştiinţa e Viaţă, Calea spre participarea la Evenimentul iminent: revelaţia că realitatea reală nu e cea care se arată în faţa ochilor noştri sau a ştiinţelor care o interpretează şi cred în „zeul“ unic, timpul. Universul real— 100% din masa calculată— este organic şi comunică în moduri pe care creierul uman le foloseşte deja, moduri ce unesc lumile şi sfidează „zeii“, ideile ce ne-au întemniţat într-un orizont mărginit şi doar… aparent.

Conform teoriei Big Bang-ului, universul observat ar avea o vârstă de 13 miliarde de ani. Şi îşi accelerează expansiunea în doar cateva decenii? Această informaţie ar fi de ajuns pentru a înţelege că ne apropiem de sfârşitul timpurilor, adică de începutul unei noi ere. Este întoarcerea la epoca de aur, prosperitatea de care rasa umană se poate bucura recunoscând arma principală a oricărei puteri: separarea, în special cea dintre cer şi pămant.

„O singură Forţă, Viaţa, uneşte şi animă lumi nesfârşite“ scria Giordano Bruno în anii 1500. Această Forţă a fost descoperită spre sfârşitul secolului XX şi i s-a dat un nume  ştiinţific: „electroslabă“, fiind ascunsă de falsa convingere că nu poate avea efecte asupra speciilor biologice. În schimb, Forţa se manifestă prin clipe fugitive pe care aparatele nu reuşesc să le surprindă, dar noi le putem simţi dacă ne îndreptăm atenţia spre noi înşine, acţiune care dilată timpul dacă abandonăm anxietatea care îl scurtează, înfruntând „cunoaşterea“ ce ignoră efectele Sale permanente.

Recunoaşterea Vieţii este un eveniment epocal care se conturează rapid fiindcă nu priveşte corpul, ci mintea minoră, cea oprimată de „zei“, corodată de ideile dominante. Acestea sunt concepţiile comune despre spaţiu, timp şi materie, stâlpii unei „cunoaşteri“ ce n-a fost confirmată niciodată, „dinozaurii mentali“ care se apropie de extincţie.

Există o Minte Superioară capabilă să comunice în direct cu Viaţa care, la fel ca orice Forţă, este eternă, independentă de spaţiu şi timp şi prezentă în ceea ce mulţi se simt îndreptăţiţi să dispreţuiască: materia, în special în cea frumoasă, organică, ce ne compune corpul şi care este dotată cu sensibilitate şi calităţi extraordinare. „Moartea“ minţii minore este, de fapt, moartea unei mentalităţi care crede in „limitele resurselor“ atât de temute şi de propovăduite de orice putere.

Dacă Viaţa este Forţa pe care fizicienii o numesc „electroslabă“, aşa cum propun eu, putem înţelege de ce „limitele“ sunt toate false, derivate din crezul în „zeul“ unic, timpul liniar, şi în toate ideile sau zeii care se prosternează in faţa pretinsei sale suveranităţi.

Astăzi, săraca minte minoră şchiopătează, nu se mai regăseşte în tabloul obişnuit şi desuet. Se ataşează de „noi“ spiritualităţi, de „noi“ idei care, însă, în multe cazuri nu explică şi nici nu rezolvă marele mister al Vieţii şi al mijloacelor sale invizibile de a comunica cu toţi şi toate.

Mintea minoră este „bestia triumfătoare“, cum o numea Giordano Bruno, în faţa unei situaţii care i se pare dramatică:

„moartea“ ideilor cu care se identifică. Este asemănătoare cu „moartea a doua“ citată în Evanghelie, efectul unei operaţii pe care primii creştini o numeau „tauroctonie“ şi pe care o sculptau in numeroasele lăcaşuri de cult închinate zeului Mithra din acea epocă. Taurul este mintea minoră ce acţionează ca o bestie, e condiţionată de credinţa în limite şi în păcat, de convingerea că acestea sunt efectele unei pedepse divine. „Uciderea taurului“ este actul necesar pentru cel care vrea libertatea şi, de aceea, îşi reduce la tăcere mintea robotică şi foloseşte Mintea Superioară.

Nu este un mit: aceasta e materia albă, cea mai insemnată şi mai nobilă porţiune a creierului uman, sediul Conştiinţei.

„Ştiinţa i-a recunoscut funcţiile cruciale, dar nu şi modalităţile prin care comunică, diferite de cele pe care ştiinţa insăşi le foloseşte: electricitatea, matematica şi atât de lăudata fizica cuantică. Aceasta din urmă este utilă multor tehnologii, dar nu rezolvă adevărata criză, care nu este financiară ci priveşte demnitatea pe care omenirea o poate recuceri, recunoscând

in cele din urmă semnificaţia „condamnărilor“ biblice şi a „păcatului originar“, adică ignorarea limbajului prin care omul şi universul comunică.“

Fragment din Introducere – Revelaţia soarelui interior, Giuliana Conforto

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/revelatia-soarelui-interior

Activarea energiei #CaleaEnergiei

Meditaţia, vizualizarea, atenţia şi disciplina: cheile de acces la conştiinţă

          Exerciţiile de meditaţie din această carte activează tipare ale fluxului de energie din corp care stimulează apariţia unor stări specifice de conştiinţă. Energia este dinamică şi interactivă. Aceasta se deplasează prin corp urmând trasee precise (meridiane energetice), este colectată şi transformată în anumiţi centri care pot fi identificaţi (chakre) şi radiază în exterior prin câmpul energetic (aura). Energia, ca vibraţie, străbate toate aceste structuri, creând un mozaic de modele geometrice în permanentă schimbare. Fiecare astfel de model reprezintă o reacţie particulară la un anumit eveniment şi este influenţat de gândurile, sentimentele, atitudinile şi convingerile voastre. Modul în care vă gestionaţi fluxul energiei reflectă calitatea fiinţei voastre, iar calitatea fiinţei voastre atrage spre voi viaţa pe care o trăiţi. Activarea acestor fluxuri de energie vă poate schimba viaţa.

Activarea energiei

Corp-mintea este vehiculul de care dispuneţi pentru a explora oceanul de forţă vitală în interiorul căruia trăim, iar acest vehicul este perfect echipat pentru o astfel de călătorie. Configuraţia fluxului de energie interioară vă determină nivelul de conştientizare, pe când gândurile, atitudinile, emoţiile şi atenţia influenţează configuraţia energiei voastre. Utilizarea activatorilor de energie are efect asupra a două abilităţi importante: activatorii de energie amplifică senzitivitatea energetică şi sporesc capacitatea de interacţiune conştientă la acest nivel.     

Imaginaţi-vă canalele energetice ca pe nişte magistrale cu bretele de ieşire şi căi de acces secundare. Pentru a ajunge într-un loc anume, aveţi mai multe variante de trasee. Energia voastră urmează căi diferite, ca reacţie la stimuli diferiţi. Gândiţi-vă, de exemplu, cum s-ar putea deplasa energia la apariţia unui eveniment nefericit. S-ar putea mobiliza de-a lungul meridianelor rinichilor şi vezicii urinare, pentru a vă asigura un plus de energie fizică. În acelaşi timp, imaginaţi-vă un val de energie pătrunzând în chakra bazală (a rădăcinii) – care vă activează instinctul de supravieţuire – şi inundarea cu energie a chakrei celui de-al treilea ochi – care vă activează percepţia spirituală. Aura voastră ar putea emite un scut de energie protectoare. În toate aceste structuri va fi trimisă cât mai multă forţă vitală, creând astfel o configuraţie a fluxului de energie care să vă asigure supravieţuirea. Dacă aţi putea obţine un instantaneu al energiei voastre din acest moment, aţi observa un tipar de activare foarte clar conturat.          

Acum, haideţi să vedem cum ar putea răspunde energia voastră la un eveniment diferit. Gândiţi-vă că participaţi la o ceremonie importantă, să spunem că vă căsătoriţi. În această situaţie, energia voastră s-ar putea mobiliza de-a lungul meridianului inimii atunci când vă accesaţi sufletul. S-ar activa chakra a doua, cea a energiei sexuale creative şi a pasiunii, precum şi chakra inimii şi chakra coroanei[1]. Aura voastră ar radia, în învelişurile ei exterioare, pe frecvenţa superioară a energiei iubirii. Un instantaneu al acestui tipar energetic ar dezvălui un nivel de activare cu totul diferit de cel din exemplul precedent şi ar corespunde unui nivel de conştienţă cu totul diferit.        

Dacă sunteţi asemenea majorităţii oamenilor, atunci nici voi nu vă daţi seama de deplasarea energiei şi de tiparul pe care-l îmbracă aceasta la un anumit moment dat. Cu toate acestea, energia se deplasează în permanenţă şi, pentru că reacţionează la obiectul vostru de interes emoţional şi mental de moment, tinde să parcurgă acelaşi tipar în mod repetat, asemenea gândurilor voastre. Tot aşa cum gândirea şi aşteptările voastre ajung să se fixeze în anumite tipare, la fel se întâmplă şi cu energia corespunzătoare lor. Cu cât fluxul energiei utilizează mai mult o anumită cale, cu atât aceasta are o probabilitate mai mare de a fi parcursă şi în viitor.

Din moment ce energia este creatoarea realităţii, utilizarea în mod repetat a aceluiaşi tipar are ca efect obţinerea aceluiaşi rezultat în viaţa voastră. Numeroşi oameni, de exemplu, rămân fixaţi pe ideea/tiparul de supravieţuire, chiar şi atunci când nu există nicio ameninţare. Percepând orice situaţie de viaţă ca pe o posibilă ameninţare, energia se aşează în aceeaşi configuraţie şi astfel sunt atrase, de fiecare dată, aceleaşi condiţii de viaţă. Fixarea într-un singur tipar vă poate face să pierdeţi numeroase alte posibilităţi. Exerciţiile de meditaţie din această carte vă ajută să ieşiţi din tiparele stereotipe, reactive şi să accedeţi la nivelurile superioare.


[1] Sahasrara sau „lotusul cu o mie de petale”. (n. tr.)

Fragment din volumul Calea Energiei, Synthia Andrews, N.D.

Featured Image by Ben Johnson from Pixabay 

Chei de acces la energie: scurt rezumat #caleaenergiei

Dacă universul energiilor reprezintă o necunoscută pentru voi, poate veţi dori să parcurgeţi Partea a II-a a acestei cărţi ca să vă familiarizaţi cu anatomia energiei, cu termenii specifici şi aşa mai departe. Conceptele care urmează stau la baza acestor meditaţii.

Puteţi (sau nu) fi de acord cu aceste concepte; asta nu va avea nicio influenţă asupra eficienţei acţiunii lor. În ultimă instanţă, convingerile voastre sunt cele care vă determină experienţa; pentru ca meditaţiile să aibă efect nu este, însă, obligatoriu ca acestea să fie aidoma cu ale mele. În general, oamenii parcurg diverse informaţii doar ca să-şi confirme convingerile interioare. Dacă această confirmare are loc, vă veţi implica mai intens în practica meditaţiilor din această carte. În situaţia în care convingerile vă sunt puse sub semnul întrebării, poate vi se va intensifica dorinţa de explorare şi de descoperire a altor adevăruri. Dacă veţi reacţiona cu neîncredere şi veţi lua în derâdere cele citite, atunci probabil că nu veţi încerca aceste meditaţii.

E=MC2

Semnificaţia acestei ecuaţii este că energia şi materia sunt unul şi acelaşi lucru; singura diferenţă constă în frecvenţa la care vibrează fiecare dintre ele. Lumina este primul ordin de materie măsurabilă desprinsă şi coborâtă din energia pură. Lumina este, simultan, şi particulă (materie), şi undă (energie).

Energia şi materia se exprimă de-a lungul unui continuum electromagnetic.

Nivelul inferior al spectrului vibrează mai lent decât nivelul superior. Vibraţiile mai joase îmbracă o expresie mai materială.

Energia şi materia fac permanent schimb între ele.

Influenţarea uneia dintre ele are efect asupra celeilalte. Puteţi acţiona asupra oricăruia din capetele spectrului: fie asupra celui fizic, fie asupra celui energetic.

Tot ce există în lumea fizică are un tipar energetic, inclusiv corpul uman.

Tiparul uman este creat încă înainte de naştere şi are înregistrat în el karma personală şi modelul originar al sănătăţii perfecte şi al desăvârşirii. El mai conţine instrucţiuni în vederea atingerii scopului, urmării căii şi despre planul de viaţă în general. Acest tipar este accesibil prin procesul de conştientizare.

Tiparul energetic este denumit „aură“.

Acest tipar se manifestă ca o lumină radiantă în jurul corpului şi se numeşte aură. Rolul său este acela de a structura şi de a însufleţi o formă fizică. Tot ce există are o aură: oamenii, animalele, plantele, pietrele, planeta Pământ. Puteţi accesa informaţiile conţinute în aură pentru a face să se manifeste starea de sănătate, evoluţia spirituală, conştientizarea şi expansiunea; toate acestea permiţându-vă să trăiţi o viaţă mai autentică.

Între mintea, corpul, sufletul şi aura voastră se poartă un dialog.

În aură se păstrează înregistrat trecutul personal şi direcţia în care se îndreaptă viitorul vostru. Tot ce gândiţi, simţiţi şi experimentaţi este păstrat în aură şi influenţează modul de manifestare a tiparului original. Interacţiunea dintre tiparul original şi experienţa personală reprezintă marja voastră de dezvoltare.

Energia implicată se numeşte energie vitală sau forţă vitală.

În toate culturile se regăseşte un concept care o defineşte, şi acestea au denumit energia: prana, chi, ki, pneuma, mana, ruan sau orgon.

Principalele aspecte, calităţi şi funcţii ale energiei vitale sunt următoarele:

• Este principiul organizator din spatele materiei.

• Este coezivă, ţinând materia fixată într-o formă.

• Este unificatoare; este reţeaua interconectoare a vieţii.

• Este cea care hrăneşte, alimentează şi susţine.

• Conţine informaţie codificată, pe care o reţine şi o transmite.

• Este vehiculul conştienţei.

Energia se răspândeşte în materie prin canale ordonate.

Energia vitală circulă pe Pământ prin canale de energie denumite linii Ley. Circulă prin corp prin canale denumite meridian energetice. Informaţia este codificată şi este conţinută de energia care circulă prin aceste canale. Se poate interacţiona cu liniile Ley şi cu meridianele energetice în vederea îmbunătăţirii echilibrului şi armoniei interioare sau a stării de sănătate.

Centrii de energie îşi fac apariţia la intersecţia traiectoriei canalelor energetice.

Centrii de energie sunt zone cu înaltă vibraţie sau frecvenţă. În cazul Pământului, aceşti centri se numesc vortexuri sau locuri sacre. În cazul corpului uman, se numesc chakre. Chakrele şi locurile sacre colectează şi amplifică energia. Centrii de energie pot, de asemenea, să modifice frecvenţa energiei.

Mişcarea este o caracteristică a energiei.

Energia în mişcare alimentează şi întreţine viaţa. Energia stagnantă poate cauza îmbolnăviri, tulburări emoţionale, durere, lipsă de motivaţie, deziluzie, teamă şi numeroase alte suferinţe. Stagnarea energiei terestre duce la apariţia unui mediu nociv.

Energie negativă? Nu există aşa ceva!

Energia poate fi reţinută în tipare care produc efecte „negative“, poate fi direcţionată de o persoană având intenţii malefice, poate curge în sens opus sau poate deveni stagnantă, creând restricţii. Însă atunci când tiparul este distrus, când emiţătorul rău-intenţionat este învăluit de lumină, când forţa vitală este reaşezată în făgaşul firesc iar curgerea este restabilită, energia eliberată nu este altceva decât simplă energie.

Fiecare este responsabil de spaţiul personal.

Nimeni altcineva nu l-a creat, nimeni altcineva nu-l poate modifica.

Cum depinde fluxul energiei de ceea ce persoana gândeşte, simte sau îşi imaginează.

Energia este direcţionată cu ajutorul minţii, prin atenţie, gânduri, sentimente şi emoţii.

În medicina orientală sângele urmează chi-ul, chi-ul urmează mintea, mintea urmează shen-ul, iar shen-ul urmează Tao.

Altfel spus, fiziologia voastră (sângele) răspunde la energia vitală (chi), care este dirijată de minte. Când mintea urmează spiritul conştient (shen), atunci trăiţi autentic şi în armonie cu propria cale (tao).

Într-o lume perfectă, mintea şi spiritul vostru sunt în armonie.

În această lume perfectă, faceţi alegeri în favoarea binelui vostru cel mai înalt. Ei bine, lumea perfectă nu există. În schimb, toate alegerile pe care le faceţi sunt în favoarea dezvoltării voastre spirituale, oricât de anevoioasă vi s-ar părea această dezvoltare.

Fiecare dintre noi este suma totală a alegerilor sale.

Deşi suntem născuţi sub auspicii diferite, felul în care răspundem vieţii şi toate acţiunile noastre, reprezintă alegeri.

Pentru a vă schimba viaţa, trebuie să vă schimbaţi mai întâi modul de a gândi.

Pentru aceasta, este nevoie de două elemente: conştientizare şi disciplină.

Suntem fiinţe spirituale care avem o experienţă umană.

Prin intermediul sufletului şi al spiritului, aveţi acces la nivelurile spirituale. Sub aspect biologic, sunteţi alcătuiţi astfel încât această experienţă este posibilă, iar corp-mintea este instrumentul de care dispuneţi pentru a accede la aceste niveluri.

Sunteţi călăuziţi în mii şi mii de feluri.

Fiecare primeşte îndrumări în mod diferit. Şi fiecare mod este corect.

Reală este numai iubirea.

Iubirea necondiţionată este forţa cea mai puternică şi mai transfiguratoare din univers.

Nu sunteţi niciodată singuri.

Trăim într-un univers spiritual şi suntem conectaţi la toate celelalte fiinţe dotate cu conştiinţă. Beneficiaţi de sprijin clipă de clipă.

Calea energiei – Synthia Andrews, N.D.

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/noua-paradigma/calea-energiei-synthia-andrews-the-path-of-energy

Featured Image by Angela Yuriko Smith from Pixabay