Iubire, Pace, Armonie – Calea Omului în secolul XXI

Structura acestui seminar ţine cont de însăşi structura corpului uman. Adaptarea corpului, funcţie naturală şi absolut necesară supravieţuirii, presupune nu doar transformări, dar şi timpul necesar procesării informaţiilor astfel încât să pornească acele schimbări necesare.

Chiar şi celui mai performant procesor îi este necesară o fracţiune de secundă pentru a procesa informaţiile şi a elabora un răspuns. Creierul uman este cel mai performant computer, în potenţial. Milioanele de programe (reţele neuronale) create după momentul naşterii îngreunează şi încetinesc funcţionarea procesorului, îi creează reacţii de răspuns conform datelor asimilate, înregistrate şi repetate.

Odată cu avansarea în vârstă, mintea, ca produs social, devine din ce în ce mai stăpână, ignorând inteligenţa naturală a întregului corp înspre care nici nu-şi mai îndreaptă atenţia. Însă, Natura nu minte. Ne arată adevărul. Dacă ne dorim a-l vedea.

Vineri, 18 martie, între orele 19:00 şi 21:00Introducere în conţinutul seminarului, o pregătire necesară în special minţii. Ştim atât de multe, cunoaştem atât de puţin. A descoperi, a înţelege, a cunoaşte este diferit de a învăţa şi a şti. Experienţa şi experientizarea, conştientizarea deplină a unei experienţe sunt primele procese de descoperit. Aflăm că meditaţia este un proces natural, din păcate uitat, ieşit din obişnuinţa corpului.

Primele exerciţii cuprinse în secţiunea dedicată meditaţiei sunt exerciţiile de respiraţie. Foarte simple, aceste exerciţii pot fi aplicate de oricine, chiar şi de copii, având rezultatul imediat şi confirmat al liniştirii, al accesării unei stări de echilibru şi calm. Inspirăm pe nas, expirăm pe gură, trei asemenea respiraţii ample, au un efect imediat. Atunci când adăugăm şi o intenţie, o comandă adresată creierului, care este un minunat executant, constatăm că întregul sistem îşi modifică starea, că atenţia şi conştienţa noastră se modifică. Putem constata nivelul stresului în care existam, al tensiunilor musculare de care nu eram conştienţi, observăm puterea cuvântului şi a intenţiei asupra propriului creier, propriului organism.

Intenţia de a inspira Iubire şi a expira tensiunile care obturează iubirea este urmată de intenţia de inspira Pace şi a expira tot ceea ce înseamnă absenţa păcii, pentru ca, în final, să inspirăm Armonie şi să constatăm că eliminăm orice conflict, orice stare de dizarmonie.

Între o persoană care a trecut prin procesul de activare şi aliniere a chakrelor şi o alta care aplică aceleaşi exerciţii de respiraţie se remarcă diferenţe pornind de la durata necesară atingerii stării de calm, pace, armonie, până la dobândirea clarităţii, a capacităţii de a discerne adevărul, acestea fiind cele mai importante borne pe calea evoluţiei spirituale.  

A doua zi, sâmbătă, 19 martie, intrăm în esenţa acestui seminar, respectiv accesarea înţelepciunii omului natural.

Fiecare poate vedea în sine atât cât îi permite nivelul conştiinţei şi nu al intelectului. În actualele condiţii contextuale, în miezul celor mai mari crize se află şi cel mai mare potenţial pentru a ne transforma limitările. Acestea sunt trambulinele ce ne pot înălţa până la marginea prăpastiei în care ne-am prăbuşit cândva.

Cunoaşterea şi recunoaşterea super inteligentului nostru corp, a structurii sale energetice, modului în care funcţionarea sa optimă va fi mai puţin influenţată de frecvenţele anumitor gânduri şi sentimente, evenimente, stări pe care ni le dorim (uneori în secret, neconştientizând plăcerea pe care o extragem din menţinerea statutului de victimă), precum şi alte informaţii de folos vor fi înfăţişate în această zi.

Momentul cel mai important: procesul de activare şi armonizare a chakrelor.

Duminică, 20 martie, continuăm să înţelegem reala introspecţie, să înţelegem semnificaţia şi sensul redobândirii capacităţii de a cunoaşte adevărul, de a trăi în adevăr, iubire şi pace. Înţelegerea propriei experienţe, desluşirea propriei paradigme, asumarea responsabilităţii pentru tot ceea ce suntem şi facem deschid drumul spre eliberarea din câmpurile de frecvenţe joase menite a menţine conflictul, suferinţa, falsitatea. Ne propulsează către reconectarea sau revenirea la unitatea cu Sinele. Trăită chiar şi pentru o clipă, această unitate-integralitate-deplinătate deschide calea către iluminare. Dacă mergem până la capătul acestui drum sau ne oprim înainte, depinde de fiecare individ, de Planul cel mai Înalt.

Cuvintele sunt cuvinte. Trăirile depline, insight-urile sau chiar revelaţiile sunt darurile cele mai de preţ pe drumul întoarcerii către Sine.

Vă aştept cu drag,

Daniela Marin

https://www.edituracarteadaath.ro/atelier/calea-omului-in-secolul-xxi-webinar/calea-omului-in-secolul-xxi

Amigdala şi emoţiile #caleaenergiei

„Amigdala este partea din creier care răspunde de emoţii şi de memoria emoţională stocată. Nucleii amigdalieni în formă de migdală sunt situaţi în profunzimea lobilor temporali ai creierului şi fac parte din sistemul limbic. Sunt implicaţi în procesarea şi amintirea reacţiilor emoţionale. Locul în care se află este şi sediul sistemului senzorial instinctiv, care permite prăzii să simtă apropierea prădătorului chiar fără să-l vadă, audă sau miroasă.

Dată fiind funcţia amigdalei, mulţi consideră că este partea din creier care percepe experienţele paranormale. Un studiu Canadian din 1992, publicat în revista Brain Cognition, conchidea că perioadele de intensă semnificaţie – inclusiv acelea în care este simţită o prezenţă spirituală sau se experimentează o creativitate crescută – coincid cu adevărate explozii ale activităţii din hipocamp şi complexul amigdalian. Studiile, conduse de Russek şi Schwartz, demonstrau capacitatea unui subiect de a simţi prezenţa unei mâini sau de a simţi când cineva îl privea în ceafă o perioadă mai îndelungată de timp. Studiul a mai arătat că subiecţii testaţi au înregistrat în proporţie de 57,6% performanţa pozitivă de a şti când erau priviţi din spate. Abilitatea de a percepe privirea aţintită asupra lor era superioară dacă subiectul credea în existenţa unui tip de realitate spirituală.”

– fragment din Cap.20

„Când Wilhelm Reich a avansat, iniţial, ipoteza că emoţiile sunt generate în corp, aceasta a stârnit numeroase controverse. Deşi majoritatea oamenilor este de acord că emoţiile sunt resimţite în corp, se presupune că ele sunt generate de reacţiile chimice care au loc în creier. Cercetările dr. Candice Pert, redate în cartea sa Molecules of Emotions, au demonstrat că emoţiile sunt consecinţele activităţii organice.

Deşi toţi suntem diferiţi, în tabelul anterior figurează emoţiile, mesajul sau rolul lor exterior şi partea din corp în care apar. Sunteţi singurii care puteţi cunoaşte înţelesul mai profund al emoţiilor voastre. Completarea unui jurnal personal şi personalizarea acestuia cu propriile voastre descoperiri referitoare la informaţiile cuprinse în acest tabel, vă poate fi utilă când veţi ajunge la Capitolul 11.

Emoţiile iau naştere în acele părţi ale corpului care sunt corelate cu locaţia chakrelor. În linii mari, acestea sunt ochii, gura, gâtul, pieptul, abdomenul superior, abdomenul inferior şi pelvisul. Când o emoţie vă displace, evitaţi să o resimţiţi prin încordarea muşchilor din partea corespunzătoare a corpului, reducerea fluxului de energie qi, încetinirea respiraţiei, a conducerii influxurilor nervoase şi a circulaţiei sangvine în regiunea respectivă. Toate acestea inhibă simţirea emoţiei pentru că porţiunea respectivă devine insensibilă şi, practic, se închide. Emoţiile reprimate sunt stocate în tipare de tensiune musculară. Procesul se numeşte armură emoţională sau musculară şi acesta nu numai că vă împiedică să simţiţi emoţiile pe care doriţi să le evitaţi, dar vă împiedică să simţiţi toate emoţiile generate în acea parte a corpului. Printre efectele secundare ale armurii emoţionale, se numără:

• Nu mai simţiţi niciuna din emoţiile generate într-o anumită parte a corpului, deci nici emoţiile plăcute. (Dacă blocaţi mâhnirea, blocaţi şi bucuria.)

• În acea parte a corpului îşi fac apariţia durerea şi disfuncţiile fizice, pentru că muşchii încordaţi dau naştere la zone declanşatoare, comprimă organele, iar zona este astfel izolată de fluxul energiei qi, de buna circulaţie a sângelui şi, prin urmare, nu mai este alimentată.

• Nu mai trăiţi în prezent; retrăiţi traume din trecut, recreaţi din nou şi din nou aceeaşi scenă care v-a tulburat.

• Trăiţi într-o stare de hipervigilenţă şi de control emoţional, cu munţi mai scunzi şi văi mai adânci.

• Vă pierdeţi spontaneitatea şi capacitatea de a vă bucura. Când evitaţi să vă exprimaţi emoţiile, pierdeţi capacitatea de a le simţi. Mesajele pe care vi le-ar transmite acestea se pierd, iar voi nu mai sunteţi vigilenţi, conştienţi şi vii în momentul prezent.

Cu emoţiile stinse, capacitatea de a răspunde situaţiilor în timp real vă este diminuată. Descoperirea emoţiilor reprimate presupune relaxarea tensiunii musculare şi perceperea conţinutului emoţional.

Iar aici, maseurii corporali şi maseurii terapeuţi pricepuţi se pot dovedi de nepreţuit.

fragment din Capitolul 9 – Descifrarea limbajului energiei

Calea energieiTrezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale: Synthia Andrews, N.D.

Calea Omului în secolul XXI

Un webinar dedicat autocunoaşterii şi evoluţiei individuale.

Cui se adresează acest webinar?

Celor care doresc:

 • eliberarea de stres, mental şi emoţional,
 • să descopere şi să schimbe/transforme tiparele subtile care le influenţează gândirea, convingerile, atitudinea şi comportamentul,
 • să-şi îmbunătăţească capacitatea de concentrare şi procesare a informaţiilor,
 • să cerceteze dincolo de aparenţe în căutarea adevărului, a Sinelui,
 • să identifice programele sub-sau/şi-inconştiente,
 • să descopere potenţialul infinit aflat la dispoziţia omului,
 • să pătrundă în tainele energiei (corpului şi universului),
 • să avanseze spiritual – activarea voinţei spirituale.

Care sunt subiectele?

 • Percepţia, atenţia, intenţia şi energia omului – cum ascultăm, cum vedem, cum trăim, ce manifestăm în viaţa noastră.
 • Puterea unei convingeri, puterea unei credinţe – alinierea, rezonanţa.
 • Sistemul energetic al corpului uman; fluxul energiei şi echilibrul – aplicaţii practice.
 • Conştientizarea şi activarea chakrelor principale (tehnici).                                     
 • Meditaţia – cunoaştere şi evoluţie  (tehnici).

Nu sunt necesare cunoştinţe sau experienţe anterioare în meditaţie.

Singurele cerinţe sunt onestitatea faţă de voi înşivă şi disponibilitatea de a (vă) cunoaşte şi  de a acţiona în sensul propriei dezvoltări, propriului bine.

Programul webinarului 20-22 Ianuarie:

Joi, 20 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21.30

Vineri, 21 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21:30

Sâmbătă, 22 ianuarie, de la ora 10:30 la ora 17:30 – cu două pauze: 12:30 – 12:50 şi 14:30 – 14:50

Pentru a veni în sprijinul începătorilor, sunt incluse şi 8 şedinţe de meditaţie, de duminică, 23 ianuarie până sâmbătă, 30 ianuarie, de la ora 20:00 la ora 21:00, din care 20 de minute sunt alocate întrebărilor.

Link-ul pentru conectarea în platforma zoom va fi transmis prin e-mail celor înscrişi.

Pot participa persoane care au împlinit 18 ani.

Deoarece este anunţat cu atât de puţin timp înainte, acest webinar are o reducere de 50%.

Webinar creat şi susţinut de Daniela Marin.

https://www.edituracarteadaath.ro/atelier/calea-omului-in-secolul-xxi