Tehnica primului-ajutor spiritual #Sinele #davidrhawkins

Î: I-aţi învăţat pe unii oameni tehnica „primului-ajutor“ spiritual. Cum funcţionează aceasta?

R: Dacă te încearcă vreun sentiment de supărare sau nemulţumire, procedează astfel:

1. „Presează timusul“. Timusul este o glandă endocrină aflată în partea superioară a sternului. Loveşte acea zonă cu mâna şi rosteşte în acelaşi timp „HA-ha-ha“ ritmic, de trei ori, fă apoi o pauză şi repetă procedeul de trei ori.

Zâmbeşte în timp ce faci acest exerciţiu şi imaginează-ţi ceva drag sau o persoană iubită. Aceasta poate fi un chip divin sau chiar animalul de companie favorit (timusul controlează sistemul energetic de acupunctură şi se află în relaţie cu sănătatea imunitară generală, care poate fi afectată din cauza presiunii şi stresului). Această metodă a fost predată prima dată de către dr. John Diamond (vezi Lecturi recomandate).

2. Apoi respiră în sus energia spirituală de la baza coloanei vertebrale spre chakra coroanei din creştetul capului. La fiecare inhalare, imagineaz-o ca pe o Lumină. Ea curge de la baza coloanei spre creştetul capului. Chiar şi numai câteva astfel de respiraţii efectuate în acest mod vor avea un efect considerabil.

3. În timpul exerciţiului de respiraţie gândeşte-te sau pronunţă silaba „Om“, aşa cum s-a specificat mai sus (o-ul se pronunţă ca şi litera „o“, adică „?“).

4. Imaginează-ţi o persoană dragă.

5. În timp ce eşti implicat în acest proces, găseşte în tine însuţi disponibilitatea de a abandona absolut totul în voia lui Dumnezeu şi reînnoieşte-ţi devotamentul.

Instrucţiunile de mai sus vor scoate rapid şi uşor pe oricine din arena conflictului şi a suferinţelor. Nu e nevoie de practică repetată, iar rezultatele sunt vizibile chiar din prima zi. Exerciţiul poate fi urmat de o rugăciune şi meditaţie care să canalizeze atenţia mai degrabă pe imaginea generală (viziunea periferică) decât asupra detaliilor. Starea de calm poate fi obţinută prin relaţionarea cu situaţia de ansamblu şi nu cu părţile acesteia. În acest fel, ne vom situa mai degrabă la nivelul martorului decât la cel al implicării în detalii şi rezultate.

Fragment din Cap. XXICercetarea spirituală

volumul Sinele: Realitate şi Subiectivitate – David R.Hawkins

localizare glanda timus – in engleza: Thymus

Beatitudinea uniunii

Acolo unde sălăşluieşte spiritul

Oamenii nutresc dorinţa ireprimabilă de a înţelege relaţia lor cu universul. Părem a fi astfel alcătuiţi încât să ne dorim să ne conectăm la întregul cel mare. Din perspectiva biologică, specialista în neuroştiinţe Candace Pert avansează ipoteza că receptorii opioizi din creier sunt mediatorii pentru „reacţia la beatitudine”, pe care o descrie drept uniunea cu divinul. Interesant este că cea mai mare concentrare a receptorilor opioizi se întâlneşte în regiunea cea mai avansată a creierului, respectiv în cortexul prefrontal, acolo unde au loc raţionamentul şi luarea deciziilor.

Într-un interviu acordat organizaţiei specializate în cercetarea inteligenţei emoţionale 6 Seconds, Pert afirmă: „Oamenii de ştiinţă nu pot să întrebe niciodată: „de ce?”. Ei pot pune numai întrebările: „ce?” şi „cum?” Noi ştim, însă, că vibraţia din aceşti receptori facilitează sau face ca întregul organism să simtă senzaţia de beatitudine”. Ceva mai departe ea arată că vibraţia endorfinei reprezintă „beatitudinea uniunii şi uniunea divină” pe care indivizii sunt meniţi să şi-o dorească.

În afara structurii biologice, şi structurile noastre energetice par preconfigurate să tindă spre experientizarea conştiinţei universale. În medicina tradiţională chineză organele au atât o funcţie fiziologică, precum şi una energetică. Inima este considerată sediul sufletului, sau Shen, care este conectat la realitatea spirituală mai vastă denumită Tao. Dacă suntem în armonie cu Shen-ul nostru, acest lucru ne păstrează într-un flux armonios cu Tao, de care organismul nostru are nevoie pentru a-şi menţine starea de sănătate. Chakrele au şi ele o vocaţie implicită, exercitată prin intermediul forţei kundalini care ne înalţă conştienţa din chakră în chakră până ce ajunge la conştiinţa universală cu sediul în chakra Coroanei.

În Modelul Body Sounding, chakra inimii este considerată principalul centru energetic şi sursă a forţei noastre spirituale. Cercetările întreprinse la HeartMath Institute au arătat că ganglionii nervilor inimii alcătuiesc un centru coordonator şi de transmitere a informaţiei emoţionale generate în întregul corp iar, aşa cum am arătat în Capitolul 4, studiile au demonstrat că inima posedă un câmp electromagnetic mai extins decât al oricărui alt organ, inclusiv creierul.

Prin chakra Inimii, conştiinţa universală a chakrei Coroanei este unită cu înţelepciunea pământului conferită de chakra Bazală, ceea ce ne conectează la conştiinţa universală deşi rămânem conştienţi că suntem individualităţi distincte. Din alte studii realizate la HeartMath reiese că oamenii fac schimb de informaţie emoţională prin câmpul de energie pe care-l generează inima. Aceasta sugerează faptul că prin chakra Inimii suntem conectaţi la ceilalţi şi că avem acces la energia subtilă a matricei. Inima reprezintă punctul nodal în câmpul conştiinţei colective, locul nostru de rezonanţă cu realitatea extinsă.

Fragment din Matricea emoţiilor – Synthia Andrews

Portalurile chakrelor – Synthia Andrews

Fragment din Capitolul 3  Coperta Matricea

Body sounding – Sunetele corpului: receptarea informaţiei energetice

 

Primul pas în călătoria explorării legăturii dintre emoţii şi conştientizarea energiei începe cu examinarea structurilor din corpul nostru care receptează energia şi o transformă în informaţie emoţională şi fizică. În cartea mea anterioară, Calea energiei. Trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale (Cartea Daath, 2014), am sintetizat informaţiile folosindu-mă de câteva surse diferite. În cartea de faţă vă împărtăşesc experienţa mea personală şi profesională cu privire la sistemele de energie umane în Modelul Body Sounding. Este un capitol mai lung şi nu este neapărat necesar să zăboviţi asupra lui; modul de utilizare a informaţiei va fi clarificat în Partea a doua a cărţii.

Există numeroase modele de lucru cu structurile de energie ale corpului uman şi pe această temă s-au scris mii de cărţi. Deşi unele elemente de bază sunt aceleaşi, amănuntele şi abordările diferă în funcţie de centrul de interes şi de perspectiva scriitorului. Nu există două sisteme identice pentru că nu există nici doi oameni exact la fel. Se spune că există câte un chip al lui Dumnezeu pentru fiecare om care Îl priveşte, aceasta însemnând că parcursul către divinitate este personal, iar perspectiva este individuală. Nimeni nu poate defini acest teritoriu pentru altcineva.

Portalurile chakrelor

 Chakrele sunt portaluri ale conştiinţei, puncte de observare a altor dimensiuni ale realităţii. Fiecare chakră contribuie la aprofundarea conştientizării noastre. Emoţiile generate în chakre sunt oglindiri ale gândurilor, convingerilor şi atitudinilor noastre. Ele reprezintă modul în care procesăm energetic evenimentele de viaţă. La modul ideal, chakrele funcţionează dinamic, deschizându-se şi închizându-se ca reacţie la stimuli şi la necesitatea de a evolua. În realitate, însă, în funcţie de chestiunea abordată, la fiecare dintre noi una sau mai multe chakre funcţionează mai bine decât celelalte. Cineva, de exemplu, ar putea să funcţioneze foarte bine cu Chakra Inimii atunci când este vorba despre relaţiile personale, dar să aibă dificultăţi în a-şi păstra deschisă această chakră atunci când inventariază obiectivele pe care îşi propune să le realizeze în propriile afaceri.

Descrierile următoare sunt un prilej de a vă explora propriul sistem de chakre. Le puteţi aborda ca pe un exerciţiu din care să vă daţi seama cât de bine funcţionaţi şi percepeţi la nivelul chakrelor.

                           Coroana

Chakra Coroanei face legătura cu conştiinţa universală, holograma atotcuprinzătoare a întregii existenţe. În punctul culminant, ea trece dincolo de această interconectare, la recunoaşterea faptului că suntem una. Chakra Coroanei percepe prin gnoză, cunoaşterea interioară instantanee. Conferă însuşirea de a vedea evenimentele în lumina celui mai înalt şi excepţional bine pentru toţi, fiind expresia intenţiei şi a sincronicităţii divine. Când lucrurile nu par să funcţioneze, această chakră oglindeşte scopul nostru mai înalt şi ne reaminteşte că totul are un timp şi un loc anume. Chakra Coroanei ne menţine aliniaţi la scopul vieţii noastre.

Când chakra Coroanei este deschisă şi funcţională, persoana respectivă ar putea:

 • Să descopere adevărul care se ascunde în spatele aparenţelor.
 • Să simtă cursul evenimentelor şi să-şi sincronizeze acţiunile în mod corespunzător.
 • Să manifeste răbdare, încredere şi prezenţă de spirit.
 • Să poată cuprinde integralitatea unei situaţii sau a unei persoane.
 • Să-şi revină cu uşurinţă din dezamăgiri şi eşecuri, situându-le într-un context mai larg.

Când chakra Coroanei nu este echilibrată, persoana respectivă ar putea:

 • Să forţeze împrejurările şi să se bazeze pe energia din chakra Plexului Solar, a puterii personale şi a voinţei pentru a-şi rezolva problemele.
 • Să manifeste o atitudine critică, în special cu privire la chestiuni sociale, politică, religie şi la afacerile internaţionale.
 • Să piardă din vedere binele cel mai înalt atunci când îşi stabileşte obiectivele sau îşi îndeplineşte planurile.
 • Să fie descurajată cu uşurinţă de obstacolele care-i apar în cale.
 • Să-i fie greu să-şi găsească scopul şi menirea în viaţă.
 • Să se simtă desprinsă de spiritualitate.
 • Să aibă nevoie acută de o persoană cu autoritate şi să simtă nevoia să cedeze responsabilitatea care-i revine unui superior ierarhic.
 • Să nutrească dorinţa de a deţine autoritate spirituală asupra altor persoane, chiar până în punctul încât să-şi dorească să fie venerată.

Emoţii şi expresii – echilibrul chakrei se poate manifesta prin:

 • Sentimente de beatitudine şi extaz.
 • Acceptarea cu seninătate a contradicţiilor vieţii.
 • Asumarea responsabilităţii.
 • Dorinţa de a fi mentor şi ghid spiritual pentru alte persoane.
 • Satisfacţie în privinţa realizărilor personale.
 • Convingerea interioară în existenţa unui scop al vieţii.

Emoţii şi expresii – dezechilibrul chakrei se poate manifesta prin:

 • Depresie profundă, pierderea interesului şi disperare fără limite.
 • Iluzii de grandoare/complexul dumnezeirii sau, dimpotrivă, sentimentul lipsei de valoare.
 • Asumarea mai multor sarcini decât pot fi duse la bun sfârşit.
 • Sentimentul că nimic nu este vreodată suficient de bun.
 • Lipsa direcţiei şi a scopului în viaţă.
 • Negarea realităţii spirituale.

 

https://www.edituracarteadaath.ro/carti/stiinta-si-spiritualitate/synthia-andrews-matricea-emotiilor-cartea-daath