Eliberarea de manipulare – Matricea emoţiilor

Emoţiile au proprietăţi asemănătoare celor ale câmpului electromagnetic şi câmpului vibrator al sunetului din fizică. Emoţiile individuale apar ca modificări măsurabile ale frecvenţei care impregnează şi afectează întregul corp, inclusiv creierul. Aşa cum a reieşit din cercetările realizate de Institutul HeartMath, stările emoţionale şi informaţia pot fi transmise de la o persoană la alta prin intermediul câmpului de energie electromagnetică al inimii.(3) Deşi este o formă de comunicare uimitoare şi naturală care conferă putere, ca în cazul altor modalităţi de comunicare, şi aceasta poate fi utilizată pentru manipularea altor persoane.

Câmpurile emoţionale sunt întotdeauna implicate atunci când o persoană influențează o alta, ca atunci când un părinte intimidează un copil sau când un lider carismatic îi manipulează pe cei care îl urmează. Tehnicile care generează câmpuri emoţionale sunt utilizate de culte, lideri politici, oratori motivaţionali, fanatici religioşi şi activişti sociali. Pentru a induce schimbarea, oamenii trebuie să fie atraşi spre aceasta de emoţiile lor. Înţelegerea intelectuală poate aduce consimţământul însă pentru acţiune este nevoie de pasiunea adusă de emoţii. Prin manipularea câmpului emoţional al simpatizanţilor reuşesc politicienii să păstreze constituenţii partidelor politice angajaţi în argumentaţii pasionale şi în permanentă luptă unii cu alţii, în timp ce ei fac demersuri, care vor să treacă neobservate, pentru schimbări devastatoare.

Manipularea energetică aduce frecvenţele indivizilor în rezonanţă, recurgându-se adesea la tehnici de antrenare. Antrenarea aduce frecvenţele diferite ale diverselor persoane în aceeaşi cadenţă cu ajutorul unui stimul periodic. Tehnica aceasta ne poate modifica frecvenţa undelor cerebrale şi ne poate schimba modul de gândire. Pasul şi cadenţa marşului, de exemplu, se crede că aduc frecvenţele creierelor soldaţilor în armonie. Infuzarea în câmpul emoţional a idealurilor şi pasiunilor creează o maşinărie uşor de motivat. Dacă urmăriţi înregistrări vechi cu armata lui Adolf Hitler care mărşăluieşte în formaţiuni pătrate după un discurs stimulator al acestuia, vă puteţi face o idee despre eficienţa tehnicii.

Când minţile dintr-un grup funcţionează pe aceeaşi frecvenţă, emoţiile pot fi dezlănţuite la cel mai slab impuls. Interesant este că liderii de acest tip deţin puteri personale limitate. Puterea lor provine din emanaţiile de energie ale simpatizanţilor lor. Odată ce liderul a stabilit o direcţie de acţiune, el sau ea nu mai deţin un control real asupra evoluţiei acţiunii. Aceasta îşi ia singură avânt iar liderul trebuie să le îndrepte acolo unde se concentrează gândirea de grup. Dacă s-ar întâmpla să devieze de la direcţia stabilită, ar fi mâncat de viu.

Ritmul vocii din discursuri, muzică şi melopei este o altă metodă de antrenare. Ca să nu fiu înţeleasă greşit, aceste tehnici pot fi utilizate şi în scopuri foarte pozitive. Problema nu o constituie tehnica, ci motivul. O intenţie deschisă şi sinceră este la vedere şi permite exercitarea de alegeri.

În mediul natural suntem antrenaţi spre frecvenţa Pământului, numită şi Rezonanţa Schumann. În această gamă de frecvenţă câmpul nostru de energie se află în armonie cu întregul mai mare al planetei iar câmpul personal de energie este amplificat. Suntem centraţi, împământaţi şi stăpâni pe destinul nostru. Ori de câte ori ne pierdem echilibrul, ieşirea în natură are darul de a ne face să ne recentrăm. Frecvenţa nefirească a tehnologiei ne destabilizează câmpul de energie şi ne face mai susceptibili la influenţele exterioare.

Iată o tehnică pentru eliberarea de influenţe exterioare nedorite.

·         Intraţi în starea de observator atent. Facilitaţi această trecere prin apăsarea punctului situat la mijlocul încheieturii, pe partea exterioară a palmei (TW; vedeţi Ilustraţia 13.1), pentru a ajuta fluxul de energie să vă străbată corpmintea.

·         Simţiţi disconfortul pe care-l dă senzaţia de scoatere din echilibru şi numiţi-l manipulare. Transmiteţi în exterior compasiune şi fiţi deschişi oricăror mesaje noi.

·         Trimiteţi fluxul de energie din zona voastră de disconfort, în spaţiul energetic care vă delimitează. Stabiliţi, mental, perimetrul acestui spaţiu. Imaginaţi-vă că din chakra Plexului Solar împingeţi energia în exterior, în acest perimetru. Îndepărtaţi această energie de voi şi afirmaţi: „Aceasta nu sunt eu.” Atrageţi energia spre voi şi afirmaţi: „Eu.” Lăsaţi energia să curgă în, prin şi în jurul spaţiului energetic care vă delimitează.

·         Plasaţi-vă în centrul vostru. Vedeţi-vă înconjuraţi de văpăi  strălucitoare de lumină. Fiţi impenetrabili.

Fragmentul de azi: Colectia Terapii pentru minte, inima si trup

Azi, din cartea – Orice poate fi vindecat de Martin Brofman  (2004)

Capitolul 3 – Sistemul energetic al omului

Cea mai mică unitate biologică, celula, este compusă din molecule, alcătuite la rândul lor din atomi (sau ioni). Aceştia sunt constituiţi din particule (neutroni, protoni, electroni) care sunt formate din elemente şi mai mici (quarci, neutrino, gluoni etc.), iar acestea la rândul lor sunt alcătuite din mici găuri negre şi găuri albe, fiecare încărcată cu o încărcătură pozitivă sau negativă.

Ceea ce denumim particule în universul fizic rezultă din anumite aranjamente ale acestor găuri negre şi găuri albe, respectiv ale energiei lor. Prin organizarea acestor tipare se formează particule mai mari, iar prin structurarea lor într-un anumit model se formează atomii. Prin organizarea atomilor după un anumit model se formează moleculele, iar prin aranjamentul moleculelor se formează celulele. Modelul celular formează ţesutul, iar ţesuturile organizate într-un anumit model formează organele. Prin aranjarea organelor după un anumit model se formează organismul. Prin urmare, putem spune că întregul organism este compus doar din mici găuri negre şi găuri albe dispuse într-o anumită configuraţie.Este doar energie.

Dacă privim din spaţiu, vedem că pământul se învârte în jurul soarelui, ceea ce este foarte asemănător cu felul în care se roteşte electronul în jurul nucleului. Putem considera sistemul solar ca pe un atom, în care există aceleaşi proporţii între spaţiu şi substanţă ca şi în atom, care se află într-o moleculă mai mare pe care o denumim galaxie. Putem considera alte galaxii, ca fiind alte molecule şi ca făcând parte dintr-o structură mai mare. Si aşa mai departe.

Suntem, de asemenea, capabili să observăm în spaţiu găuri negre şi găuri albe (quasari). Putem observa astfel aceleaşi lucruri „ acolo, în afară“ şi „aici, înăuntru“ şi privind dintr-o perspectivă particulară, am fost de acord să denumim ceea ce vedem drept „planul fizic“. Este la fel de simplu să privim totul ca fiind numai energie şi ar exista şi anumite beneficii dacă am face-o.

Dacă am privi lucrurile astfel, nu am mai fi limitaţi de „legile fizice“. Cuvintele pe care le folosim pentru a descrie experienţa noastră ne crează propria realitate, astfel încât suntem capabili să determinăm vindecări, efecte care par să sfideze „legile“ fizice,  deoarece energia se comportă diferit comparativ cu structurile materiale. Ea ascultă de „legi“ diferite.

Dacă am privi structurile materiale doar ca manifestări mai dense ale energiei faţă de aurele care le înconjoară, atunci ne-am putea considera şi pe noi ca sisteme energetice, alcătuite din energii cu densităţi diferite.

La o persoană sănătoasă, echilibrată, energia curge uşor. Conştiinţa poate face faţă cu succes oricărei situaţii cu care se confruntă. Dacă o persoană îşi blochează curgerea energiei prin anumite decizii sau ca reacţie la anumite situaţii, iar blocajul are o intensitate suficientă, efectul va fi apariţia anumitor simptome în planul fizic.

Conştiinţă – Câmp energetic – Corp fizic

Decizie – Blocaj – Simptom

Putem afirma, deci, că toate simptomele sunt doar manifestarea unor energii blocate. Atunci când ne deblocăm energia, fie prin schimbarea deciziei, fie prin participarea la un proces de vindecare, simptomele pot fi înlăturate.

Dacă ne uităm la modelul nostru de conştiinţă, la câmpul de energie şi la corpul fizic, suntem capabili să vedem corpul ca fiind produsul final al unui proces care începe în conştiinţa noastră şi trece în câmpul energetic. Dacă ne schimbăm decizia care a dus la blocarea curgerii energiei, câmpul energetic se reechilibrează şi simptomul poate fi înlăturat, în măsura în care ne permitem noi să credem că este posibil.

Conştiinţă – Câmp energetic  – Corp fizic

Schimbarea  – Deblocare – Înlăturarea deciziei simptomelor

Dacă vindecăm câmpul energetic, efectul se propagă în ambele direcţii, către planul conştiinţei şi către planul fizic, astfel încât are loc o modificare a stării de conştiinţă (se eliberează stresul de pe acel nivel) şi de asemenea o eliberare a tensiunilor şi simptomelor din planul fizic. Micile găuri negre şi micile găuri albe se rearanjează de la sine. Structura biologică se rearanjează de asemenea, iar simptomele sunt înlăturate. Acest proces are loc fie repede, fie lent, din nou în raport cu tot ceea ce ne permitem noi să credem că este posibil

Conştiinţă  – Câmp energetic  – Corp fizic

Eliberarea – Vindecare (Deblocare)  – Eliberarea tensiunilor simptomelor

Simptomul ne-a servit doar la comunicarea unei anumite situaţii. Atunci când cauza generatoare din planul conştiinţei nu mai există, simptomul nu mai are motive să se manifeste.

Tensiunea dintr-o regiune particulară a corpului vostru reflectă o tensiune dintr-o zonă particulară a conştiintei voastre legată de un anumit aspect al vieţii voastre. Părţile din corpul vostru care nu funcţionează bine reflectă aspecte ale vieţii voastre care nu sunt bune. Dacă înlăturăm tensiunea acumulată în acea parte a vieţii, ea poate fi eliberată şi din partea corespondentă din planul conştiinţei şi, respectiv, din planul trupului fizic. Corpul vostru, conştiinţa voastră şi acel aspect problematic al vieţii voastre sunt atunci capabile să revină la starea lor naturală de armonie. Reveniţi, deci, la modul vostru obişnuit de a fi, care este şi cel mai bun pentru voi.

Orice boală, orice traumatism este rezultatul unei energii blocate.

Întrucât noi direcţionăm conştiinţa, sau energia, prin intermediul gândurilor noastre, noi avem şi capacitatea să deblocăm energia, oriunde ar fi ea blocată, atât pentru noi cât şi pentru ceilalţi. Atunci când facem aceasta vom trăi experienţa de plenitudine a fiinţei. Are loc vindecarea.

Devine atunci evident că orice poate fi vindecat.