Transmisia Spiritului Divin #sinele David R. Hawkins

Î: Oare, experienţa prezenţei efective a unui asemenea înţelept este importantă pentru căutătorul iluminării?

R: Chiar are o valoare foarte mare. Sinele înţeleptului iluminat radiază câmpul energetic al Prezenţei. Aura spirituală a căutătorului primeşte în interiorul său puterea câmpului. Din punct de vedere istoric, evenimentul este denumit „graţia guru-ului“. De asemenea,  constituie o documentare karmică, cu beneficii nevăzute.

De-a lungul timpului, Prezenţa, ca o Radiaţie ce provine de la învăţătorul iluminat, a fost reprezentată artistic sub forma unui halou care emană din chakra coroanei învăţătorului. Prin intermediul cercetării kinesiologice, poate fi descoperit faptul că energia halo-ului calibrează întotdeauna aproape de nivelul 1.000. Spre exemplu, la Cina cea de Taină, transmisia Spiritului Divin către discipoli este înregistrată ca fiind ocazia receptării viziunii spirituale, care apoi le-a permis acestora să vadă transfigurarea şi înălţarea spiritului lui Christos.

Şi atunci, ca şi acum, expermintarea directă a câmpului energetic ce provine de la un învăţător iluminat constituie un beneficiu spiritual. Este o experienţă care merită căutată, deoarece oportunităţile sunt rare şi de mare valoare.

Fragment din Capitolul XVII: Calea interioară –

Sinele: Realitate şi Subiectivitate – David R. Hawkins

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/david-r-hawkins-sinele-realitate-si-subiectivitate-cartea-daath

 

Presiunea timpului -2

Prezenţa dizolvă orice separaţie. Este experimentată ca şi cum am ieşit în afara timpului. Orice succesiune încetează, de parcă orice timp şi creaţie ar fi prezente total şi deopotrivă în momentul Acum. Tot ceea ce a fost sau ar fi putut să fie este deja total prezent şi complet. Tot ceea ce poate fi cunoscut este deja cunoscut. Potenţialitatea deja există. Orice gând încetează şi, prin urmare, toate categoriile gândirii (precum timpul, spaţiul, distanţa şi durata) încetează şi devin neaplicabile.

Lumea arată în mod literal diferit. Totul este văzut ca având o adâncime mult mai mare. În conştiinţă, totul este viu şi radiant. Tot ceea ce există este conştient de propria sa existenţă şi totodată de conştienţa tuturor lucrurilor. Nimic nu este inert în mod înnăscut.

Orice gând sau acţiune emite o vibraţie (sau o urmă), care reprezintă un model energetic cu frecvenţă înaltă asociat cu energia noastră corporală. Acesta interacţionează cu câmpul conştiinţei, care este umplut cu un număr infinit de astfel de modele de energie emanate din alte corpuri energetice. În cadrul acestui câmp energetic foarte complex au loc o serie de selecţii care influenţează deciziile şi direcţiile de viaţă. Modelele persistente sunt consolidate şi devin astfel tot mai dominante. Interacţiunile care ar putea rezulta de aici pot fi comparate cu forma structurală a unei molecule, care determină cu ce alte molecule este aceasta capabilă să interacţioneze. Astfel, molecula în cauză poate fi compatibilă cu anumite forme moleculare, dar incompatibilă cu altele.

Corpul energetic al fiecărei persoane poartă cu sine o traiectorie istorică de modele care persistă de-a lungul timpului şi influenţează deciziile, comportamentele şi sentimentele de atracţie ori repulsie. Acest corp energetic, care constituie locul geometric al sentimentului existenţei, este independent de corpul fizic, aşa cum poate să confirme oricine a trăit vreodată experienţe de decorporalizare. „Corpul karmic“ este alcătuit din urmele de poziţionalităţi care au fost colectate de-a lungul timpului.

Fragment din Ochiul Sinelui – de care nimic nu se poate ascunde – David R. Hawkins

Adevărul din haosul de adevăruri

Adevărul fiecărui nivel al conştiinţei este auto-probatoriu prin faptul că fiecare nivel are marja sa inerentă de percepţie care confirmă ceea ce deja era considerat adevărat. Astfel, orice om îşi simte justificate punctele de vedere ce stau la baza acţiunilor şi credinţelor sale. Aici se ascunde pericolul inerent al tuturor justificărilor. Oricine se poate justifica, începând cu criminalul care-şi motivează ieşirile de mânie şi până la demagogii eccleziastici şi extremiştii politici de toate nuanţele. Distorsionând contextul, e posibil să justificăm virtual orice comportament uman.

Dialogul uman este prodigios în vastitatea şi subtilitatea sa, reflectând interacţiunile caleidoscopice ale câmpurilor energetice puternice de atracţie care formează conştiinţa omului. Strălucirea marilor filosofi ai lumii din aceste 25 de secole a fost uluitoare în anvergura şi complexitatea sa. Există totuşi câteva domenii în care întâlnim un acord, cum ar fi cel referitor la natura adevărului. În lipsa unui jalon obiectiv, fiecare individ ce a trăit vreodată a trebuit să treacă prin reflexiile schimbătoare ale vieţii pentru a-şi discerne propriul său adevăr; aceasta pare o luptă eternă la care omul e condamnat prin propriul său model mental.

Acest model postulează că orice afirmaţie va fi adevărată numai în cadrul unui context dat, în ciuda faptului că definirile şi derivaţiile contextului sunt invizibile şi neafirmate. E ca şi cum toţi indivizii ar explora viaţa cu un compas ce are aceeaşi rază. Faptul că, până la urmă, este posibil orice dialog semnificativ, reflectă enorma compasiune a omului pentru propria sa condiţie. Acest lucru mai atestă şi faptul că, în realitate, actul de a da coeziune întregului constituie acţiunea unui Câmp de atracţie atotinclusiv care facilitează manifestarea posibilului în real.

Concordanţa provine din organizarea modelelor din spatele haosului aparent; astfel, evoluţia omenirii progresează, în ciuda semnalelor aparent aberante ale indivizilor dintr-un moment dat sau altul. Haosul nu este altceva decât o percepţie limitată. Totul face parte dintr-un întreg mai mare, cu toţii suntem implicaţi în evoluţia Câmpului de atracţie atot-inclusiv al conştiinţei înseşi.

Evoluţia este cea care garantează salvarea omenirii şi a întregii vieţi, şi această evoluţie e înnăscută în orice câmp al conştiinţei. Nobleţea omului rezidă în lupta sa constantă cu propria-i existenţă (pe care nu el a cerut-o), într-o lume care e asemănătoare cu o casă a oglinzilor – unicul său sprijin fiind credinţa sa în procesul vieţii înseşi.

din Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman – David R. Hawkins

Calibrări Ştiinţă – Teorii

Teoria haosului – 455

Câmpuri de atracţie (Dinamicile Non-liniare) 460

Rezonanţa morfică (rezonanţa de formă) Câmpuri Morfogenetice: 460

Câmpurile morfogenetice (Sheldrake): 460

Teoria designului inteligent (ID): 480

Biocâmpuri: 460

Teoria câmpurilor M (Teoria Stringurilor iniţial): 460

Principiul Newtonian al cauzalităţii: 460

Dinamicile Non-liniare: 460

Teoria găurilor negre 2004 (Hawking): 455

„Universul Holografic“: 395

Teoria Evoluţionistă – Darwin: 450

Teoria dispariţiei dinozaurilor: 200

Ecuaţiile Dirac: 455

Descoperirea dublei spirale ADN: 460

Inversarea lentă a polilor magnetici ai Pământului: 460

Încălzirea Pământului din cauza ciclurilor magnetice de la suprafaţa soarelui: 455

Încălzirea Pământului din cauza poluării – Fals

„Greenhouse“- teoria încălzirii Pământului datorită emisiei de gaz – Fals

„Gena Dumnezeu“ (God Gene) – Fals

„Big Bang-ul“ ca sursă a Universului – Fals

Teoria „ Universurilor Paralele“ – Fals

Slăbirea câmpului magnetic al Pământului –  Adevărat

Existenţa apei pe Marte – Adevărat

Organisme pe Marte – Adevărat

Telekinezia – Adevărat

Universuri multiple – Adevărat

Interconectarea câmpurilor minţii cu Divinitatea – Adevărat

Fragmente din lista Calibrări Ştiinţă – volumul Adevăr versus falsitate – cum le putem diferenţia – David R. Hawkins