Protecţia energetică #caleaenergiei

Manipularea energetică se manifestă atunci când o persoană, un grup de persoane sau un sistem folosesc practici de lucru cu energia în scopul influenţării altei persoane, pentru ca aceasta să acţioneze într-un mod care contravine sinelui său autentic şi convingerilor sale cele mai înalte. Dorinţa de a controla sau de a manipula o persoană creează proiecţii de energie şi/sau cârlige psihice, care se fixează în câmpul energetic al persoanei respective.

Bineînţeles că, la o scală mai mică sau mai mare, acest lucru se întâmplă în permanenţă. Un părinte recurge la manipulare pentru a-şi potoli copilul nedisciplinat, guvernele răspândesc teama şi se folosesc de propagandă pentru a-şi manipula cetăţenii, o persoană a cărei iubire a fost respinsă încearcă să reţină fiinţa care face obiectul afecţiunii sale, învăluind-o în proiecţiile iubirii. Ori de câte ori o persoană încearcă să controleze sau să influenţeze pe altcineva, cea dintâi consideră că ideea sa despre ceea este bine trebuie să li se aplice tuturor celorlalţi, ca fiind cea mai bună variantă posibilă.

Atacurile energetice sunt de departe cea mai manifestă formă de interferenţă. De cele mai multe ori, atacurile energetice sunt realizate inconştient. O persoană încearcă, pur şi simplu, să-şi satisfacă dorinţele şi nu înţelege latura energetică a acestui comportament. Părinţii nici nu-şi imaginează că trimit proiecţii energetice asupra copilului lor, atunci când încearcă să îi controleze comportamentul apelând la sentimentul de ruşine. „Tatălui tău i-ar fi ruşine cu un copil ca tine“ este un mod expeditiv de a obţine cooperarea dorită. Pe de altă parte, unii oameni folosesc intenţionat practici energetice pentru a prejudicia alte persoane. Acesta se numeşte atac psihic, iar consecinţele sale karmice sunt deosebit de grave.

Protecţia energetică este o aptitudine greşit înţeleasă. Nu este vorba despre a crea un scut împotriva unui atac energetic, ci despre a vibra la o frecvenţă suficient de înaltă încât tot ce este de natură inferioară să nu se poată ataşa energetic de voi. Dacă în câmpul energetic nu aveţi spaţii de ataşare sau spaţii receptoare, nimic de natură energetică nu vă poate dăuna.

[…]

Spaţiile receptoare sunt zonele cu exces de încărcătură energetică din câmpul vostru. Încărcătura poate consta din emoţii care nu au fost integrate – cum ar fi stimă de sine scăzută, durere, teamă, mânie ş.a.m.d. – sau din traume nevindecate, convingeri, atitudini, adicţii şi şabloane de gândire. Oricare parte a voastră care acţionează împotriva căii şi scopului vostru celui mai înalt, poate deveni un spaţiu receptor pentru energia de joasă vibraţie. Zonele cu încărcătură emoţională nu sunt doar receptive la ataşamentele energetice şi expuse atacurilor, ci chiar le atrag, motiv pentru care sunt adesea numite şi atractori. Exerciţiile de lucru cu energia care curăţă aura şi cresc nivelul vibraţiilor, vă micşorează atât forţa de atragere a energiei nocive, cât şi receptivitatea la aceasta.

Energia nocivă este, în sine, o denumire greşită. Energia nu este nici pozitivă, nici negativă, ea trebuie întrebuinţată într-un anumit scop pentru a fi una sau alta. Puteţi îndrepta energie spre cineva pentru a-i face rău în mod conştient – ca în cazul practicilor de magie neagră – sau puteţi face acest lucru în mod accidental.

Trimiterea de emoţii încărcate de ură spre o anumită persoană reprezintă un atac energetic. Deşi cei mai mulţi oameni se străduiesc să aibă atitudini constructive, toţi, la un moment dat în viaţa lor, prin intermediul mâniei, geloziei sau fricii, au transmis energie cu încărcătură negativă altei persoane. La rândul lor, toţi au fost obiectul proiecţiilor de energie nocivă ale altora. Tehnicile de protecţie au avantajul de a vă proteja pentru a nu fi lezaţi în vreun fel şi, în acelaşi timp, de a vă împiedica să lezaţi pe altcineva.

În ultimă instanţă, protecţia este procesul de aliniere cu Sursa voastră spirituală şi cu idealul vostru cel mai înalt. Când sunteţi aliniaţi cu adevărul mai înalt, când înţelegeţi, cu modestie, identitatea voastră spirituală şi nutriţi cea mai mare recunoştinţă, nivelul vibraţiei voastre creşte şi nimic nu vă poate aduce vreun prejudiciu.

Fragment din Cap.12, Folosirea energiei de protecţie  din Calea Energiei – Trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale, Synthia Andrews, N.D.

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

Dependenţa emoţională #caleaenergiei

Situaţiile urgente, confruntările, termenele limită şi traumele emoţionale declanşează o reacţie psihologică de stres. Organismul este inundat de mediatori chimici care vă pregătesc de luptă sau de fugă. Aceştia vă pot însă copleşi, iar atunci intraţi în stare de şoc emoţional. Pentru a reacţiona adecvat la situaţiile de criză, trebuie să trăiţi în momentul acum şi să fiţi conştienţi de evenimente, oameni şi de ceea ce trebuie făcut într-un anumit moment, rămânând totodată prezenţi în corp, conectaţi la senzaţiile, impresiile şi intuiţiile voastre.

Dependenţa emoţională este o rudă apropiată a dependenţei de stres. Scenele emoţionale sunt declanşate pentru a provoca reacţii care duc la creşterea energiei. Obţinerea de energie în felul acesta vă transformă repede într-un dependent de scene dramatice, în care este nevoie de exprimarea din ce în ce mai intensă a emoţiilor pentru a vă alimenta energia. Relaţiile sentimentale devin, astfel, adevărate câmpuri de război şi sunt lipsite de legături afective autentice. Oamenilor le este greu să aibă încredere în voi, pentru că nu ştiu când va avea loc următoarea explozie emoţională pentru obţinerea de mai multă energie.

Indiferent dacă sunteţi dependenţi de drame emoţionale, stres, alcool sau droguri, problema rămâne, în esenţă, aceeaşi. Aţi înlocuit legătura spirituală – cea care constituie sursa voastră de energie – cu un substitut. Învingerea acestei adicţii necesită disciplină mentală şi emoţională. Pe măsură ce vă reconfiguraţi energia, trebuie să acordaţi atenţie şi modificării acţiunilor voastre.

Schimbarea trebuie să aibă loc întotdeauna la ambele niveluri: şi energetic, şi fizic.

Din cap.15, Atitudinea în faţa provocărilor şi eliminarea limitărilor

Calea Energiei – trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale, Synthia Andrews

Dependenţa de stres #caleaenergiei

Trăiţi într-o continuă stare de criză? Emoţiile şi stresul au un element principal în comun: ambele vă furnizează energie. Aşa cum am arătat în Capitolul 9, emoţiile oferă atât informaţie, cât şi energia necesară pentru a o întrebuinţa. Stresul provoacă, la rândul său, o creştere bruscă a energiei sub forma adrenalinei, care face să crească tensiunea arterială, încordează muşchii şi limpezeşte mintea. Pe termen scurt, această reacţie este salvatoare. Pe termen lung, însă, vă poate distruge sănătatea. Adicţia faţă de surplusul de energie dat de stres şi emoţii, vă poate menţine în permanentă stare de agitaţie.

Oamenii devin dependenţi de stres atunci când trebuie să ducă o viaţă care să le producă un nivel ridicat de adrenalină ca să simtă că trăiesc. Ei simt relaxarea ca o încetare a efectului unui drog şi, asemenea unor dependenţi de droguri, dependenţii de stres devin agitaţi, neliniştiţi şi iritabili până îşi face apariţia următoarea doză de adrenalină. Aceşti oameni sunt dependenţi de muncă, de exerciţiile fizice sau, mai rău, îşi creează în subconştient o stare de urgenţă după alta pentru a-şi menţine nivelul de adrenalină din organism ridicat. În final, organismul lor sfârşeşte prin a ceda.

Un motiv pentru justificarea dependenţei de stres îl constituie evitarea emoţiilor neplăcute. Este mult mai uşor să continui să alergi, decât să te opreşti şi să descoperi că nu ai nicio bucurie în viaţă sau nu ai o legătură consistentă cu persoana semnificativă din viaţa ta şi că relaţia dintre voi este doar de convenienţă.

Al doilea motiv îl constituie pierderea legăturii cu Sursa spirituală – legătura care dă gust vieţii. Fără ea, dispuneţi de prea puţină energie care să vă motiveze. Organismul vostru, în căutare de resurse, îşi dă seama că stresul este un răspuns la îndemână.

Fragment din Calea Energiei Trezirea forţei interioare şi extinderea conştiinţei individuale, Synthia Andrews, N.D.