Urări pentru 2023

Un an al binelui şi al bunătăţii, al iubirii şi al înţelepciunii, al voinţei de a fi buni, al puterii de a renunţa la toate modelele negative şi întunecate, asta vă doresc, în primul rând! Sănătatea, prosperitatea, bucuria şi armonia urmează firesc.

Să ne lăsăm inspiraţi de binele suprem, de frumuseţe, de blânda şi delicata iubire absolută. Ea ne va oferi adevărata busolă. Să aducem în manifestare scenarii pozitive puternice, capabile să dizolve întunericul-frica-necunoaşterea-trufia.

Fie ca Adevărul să vă aducă Bucuria!

Lumina să vă strălucească Iubirea!

Viaţa să vă înflorească, bunătatea să domnească în 2023!

Vă doresc un an Inspirat de Graţia Divină!

La mulţi ani buni, frumoşi şi fructuoşi!

Cu recunoştinţă şi iubire,

Daniela Marin

Programaţi pentru bunătate #empatia

Oare suntem programaţi pentru empatie doar pentru că fiind împreună ne simţim bine? Nu. Suntem croiţi pentru bunătate din motive care depăşesc supravieţuirea şi egoismul. De fapt, un stu­diu arată că un copil de 20 de luni este mai degrabă altruist când nu primeşte o răsplată materială pentru că a fost bun decât atunci când primeşte una.

Dovezi ştiinţifice şi empirice indică faptul că în spiritul uman există nevoia de a fi bun pur şi simplu pentru binele său. Cablarea noastră pentru empatie este secundară acestei calităţi inerente şi de neînfrânt. Cu toate acestea, sunt multe motive pentru care o persoană ar putea să nu dezvolte empatia sau ca acţiunile sale empatice şi compasionale să fie distorsionate. (Pentru mai multe informaţii citiţi Anexa 2 despre deterioararea empaţilor.) În acest punct este cazul să scoatem în evidenţă vestea bună, şi anume că în noi există o programare primordială intrinsecă pentru bună­tate, începând cu empatia.

Fragment din Puterea spirituală a empatiei de Cyndi Dale

Cel mai grozav afrodisiac #vindecaresirecuperare – David R.Hawkins

Cel mai puternic afrodisiac este acel sens, acel simţământ de a fi viu, iar pe măsură ce această “viiciune” se intensifică, este ca şi cum ar trezi totalitatea noastră, tot ceea ce suntem noi. Acel sentiment de iubire, de bunătate este cel mai grozav afrodisiac dintre toate. Vorbim despre erotismul inimii în loc să vorbim despre sexualitatea corpului. Inima este atotcuprinzătoare, difuză şi include totul, generând o stare intensă de a fi în viaţă.

Aceasta este calitatea mistică a transcendenţei, un simţământ de a fi peste tot, oriunde, nelimitat. Când apare acest simţământ al unităţii este ca şi cum am transcende toate timpurile, ca şi cum am fi fost toţi bărbaţii şi toate femeile dintotdeauna. Suntem acum stăpânii sursei, suntem ceea ce determină apariţia experientizării. Nu mai suntem supuşi efectelor experienţei, ci suntem exprimarea ei, cu incredibilul sacru şi incredibila sa frumuseţe. Descoperim, uitându-ne în interior, subtilitatea acelei experienţe interioare.

Fragment din capitolul Sexualitatea- mai mult aici

Vindecare şi recuperare – David R. Hawkins

https://www.edituracarteadaath.ro/oferte-reduceri-cartea-daath/david-r-hawkins-vindecare-si-recuperare-cartea-daath