Modelele energetice de atracţie #putereversusforta

„Mintea, neajutată, nu poate nici măcar să spună de unde a apărut şi încotro se îndreaptă. De asemenea, din cauza structurii sale interioare, aceasta nu este capabilă să facă diferenţa dintre adevăr şi minciună. Cu ce autoritate ar putea ea să discernă între “bine” şi “rău”?”

Atractorii (sau modelele de atracţie) constituie denumirea dată unui model identificabil care rezultă dintr-o masă de date aparent fără semnificaţie. Există o coerenţă ascunsă în tot ceea ce pare a fi incoerent.

Nimic nu poate fi experimentat dacă nu există un model atractor fundamental. În consecinţă, întregul univers manifestat reprezintă simultan propria sa expresie şi experienţă.”

„Un câmp de dominanţă este demonstrat de modelele energetice înalte care îşi exercită influenţa asupra celor slabe. Acest fapt poate fi ilustrat de coexistenţa unui mic câmp magnetic în cadrul celui mult mai mare al unui electromagnet uriaş. Universul fenomenologic constituie expresia interacţiunii unor modele infinite de atractori, de diferite nivele de putere. Nesfârşitele complexităţi ale vieţii constituie reflexiile eternelor reverberaţii ale creşterii, respective diminuării acestor câmpuri, compuse din armonici şi alte interacţiuni.

Putem intui, aşadar, existenţa unei zone infinite dotate cu un potenţial infinit, adică însăşi conştiinţa, în cadrul căreia există un Câmp de atracţie enorm de puternic, care organizează toate comportamentele umane în ceea ce e înnăscut pentru „umanitate”. În cadrul acestui imens Câmp de atracţie, există Câmpuri mai mici, cu energie şi putere mai mică. La rândul lor, aceste Câmpuri sunt cele care domină comportamentul, astfel încât, de-a lungul întregii istorii a umanităţii şi în cadrul tuturor culturilor, modelele sunt concordante. Istoria civilizaţiei umane este produsă de interacţiunile acestor variaţii din cadrul Câmpurilor de atracţie. (Un studiu la care nu ne-am referit în lucrarea de faţă a indicat faptul că şi regnurile animal şi vegetal sunt controlate de Câmpuri de atracţie.)”

„Apariţia calculatoarelor ultraperformante a permis aplicarea teoriilor dinamicii nonlineare în cazul studierii funcţiilor creierului, cu ajutorul tehnicii de „modelare neuropsihologică”. Prin intermediul modelelor neurale în cadrul cărora au fost identificate şi reţele de atractori este studiată în special funcţionarea memoriei. Concluziile cercetărilor actuale afirmă că reţele neurale ale creierului acţionează ca un sistem de modele de atracţie, iar amintirile stocate ca atractori, în aşa fel încât sistemul nu se comportă deloc aleatoriu, deşi, luat în parte, fiecare neuron se poate comporta astfel.

Modelele neuronale ale conştiinţei dezvăluie o clasă de reţele neuronale denumite „sisteme restrictive de satisfacere”. În aceste sisteme, o reţea de unităţi neuronale interconectate funcţionează în cadrul unei serii de limite şi configurează astfel modele de atracţie, unele dintre ele fiind identificate acum cu psihopatologia. Acest tip de modelare corelează comportamentul cu fiziologia şi aminteşte de rezultatele testării kinesiologice, demonstrând astfel legătura dintre minte şi corp.”

„Modelele energetice de atracţie au consonanţe armonice, asemeni tonurilor muzicale. Cu cât frecvenţa armonică e mai înaltă, cu atât puterea, la rândul ei, e mai mare. Însă geniul atinge un nou nivel armonic. Fiecare pas înainte în ceea ce priveste conştiinţa umană a survenit printr-un salt de la un model de atracţie iniţial la unul superior. Punerea întrebării originale activează un atractor; răspunsul se află în cadrul frecvenţei armonice a acestuia. Din acest motiv se spune că întrebarea şi răspunsul sunt cele două faţete ale aceleaşi monede şi că nu poate fi pusă o întrebare dacă nu există deja un răspuns la ea – altminteri n-ar fi existat modelul din care să fie formulată întrebarea.

Având în vedere faptul că puterea calibrată a unui model de atracţie identificat este legată direct de gradul de veridicitate sau de nivelul de adevăr al acestuia, este posibilă distingerea clară a adevărului de fals, a constructivului de destructiv, a ceea ce e practic şi eficient de ceea ce e nelucrativ şi cauzator de pierderi. Putem identifica motivele, programul şi obiectivele oricărui proiect şi chiar al indiviziilor înşişi.”

Fragmente din volumul Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman de David R.Hawkins

Uneltele 2 #putereversusforta

Metoda de cercetare care face obiectul lucrării de faţă (cunoscută sub denumirea de cercetarea atractorilor) provine din studiul dinamicii nonlineare şi-şi propune dezvoltarea unei „hărţi” a conştiinţei umane. Ea constă în identificarea limitelor de putere ale câmpurilor energetice ale conştiinţei prin intermediul analizei punctului critic. (Analiza punctului critic este o metodă derivată din observarea faptului că în orice sistem foarte complex există un anumit punct critic în care cel mai mic impuls exterior va determina o schimbare semnificativă. De exemplu, angrenajul unei mori de vânt poate fi oprit printr-o simplă şi uşoară atingere – aplicată în locul potrivit al mecanismului de siguranţă. Tot astfel, dacă ştim locul potrivit, putem opri o locomotivă uriaşă printr-o simplă apăsare de buton).

Dinamicile nonlineare permit identificarea acestor modele prin reprezentări complexe, chiar dacă sunt ascunse printre incoerenţe sau în cadrul unor date indescifrabile. Graţie faptului că uzează de o abordare şi o metodă total diferite decât cele folosite în mod obişnuit, aceleaşi dinamici nonlineare ne ajută să descoperim semnificaţia celor considerate în general ca fiind irelevante.

Se presupune, în general, că analiza problemelor porneşte de la faptele cunoscute (întrebarea sau situaţiile) şi, treptat, după un timp, trece la cele necunoscute (răspunsul), urmând anumite etape definite şi folosind progresia logică. Dinamica nonlineară îşi începe cercetarea exact invers: de la necunoscut (datele nondeterministice ale întrebării) la cunoscut (răspunsul)! În plus, operează în cadrul unei paradigme diferite a cauzalităţii. Problema este considerată a fi una dintre premise, o poartă de acces şi nu o succesiune logică (aşa cum se întâmplă în cazul rezolvării unei probleme prin ecuaţii diferenţiale).

Dar, înainte de a defini întrebările pe care le ridică studiul de faţă, îngăduiţi-ne să examinăm mai amănunţit o parte a informaţiilor la care deja am făcut referire.

Atractori

Atractorii (sau modelele de atracţie) constituie denumirea data unui model identificabil care rezultă dintr-o masă de date apparent fără semnificaţie. Există o coerenţă ascunsă în tot ceea ce pare a fi incoerent. Acest tip de coerenţă interioară a fost demonstrată pentru prima dată în natură de către Lorenz, în cazul studierii graficelor computerizate derivate din modelele prognozei meteorologice pe intervale lungi de timp. Modelul atractor pe care l-a identificat este acum foarte cunoscut sub denumirea de „Fluturele lui Lorenz”.

Diferitele tipuri de atractori sunt definite printr-o serie de denumiri, de exemplu, atractori stranii. Dar lucrul cel mai important pentru cercetarea noastră este descoperirea faptului că unele modele de atracţie sunt foarte puternice, iar altele sunt mult mai slabe. Există un punct critic care diferenţiază aceste două clase distincte. Acest fenomen este paralel şi corolar cu nivelele energetice înalte sau joase din matematica legăturilor chimice.

Câmpuri de dominanţă

Un câmp de dominanţă este demonstrat de modelele energetice înalte care îşi exercită influenţa asupra celor slabe. Acest fapt poate fi ilustrat de coexistenţa unui mic câmp magnetic în cadrul celui mult mai mare al unui electromagnet uriaş. Universul fenomenologic constituie expresia interacţiunii unor modele infinite de atractori, de diferite nivele de putere. Nesfârşitele complexităţi ale vieţii constituie reflexiile eternelor reverberaţii ale creşterii, respective diminuării acestor câmpuri, compuse din armonici şi alte interacţiuni.

Analiza punctului critic

Conceptul tradiţional al cauzalităţii newtoniene (vezi mai jos) a exclus toate aceste tipuri de date „non-deterministice” deoarece nu se potriveau paradigmei sale. Odată cu descoperirile lui Einstein, Heisenberg, Bell, Bohr şi altor mari inovatori, modelul nostru cu privire la univers s-a răspândit rapid. Fizica teoretică avansată a demonstrat faptul că tot ceea ce există în univers este, în mod subtil, interdependent.

Fragmente din Partea I- Uneltele, Capitolul I din volumul Putere versus forţă – determinanţii ascunşi ai comportamentului uman David R. Hawkins M.D., Ph.D.