17 decembrie #dechidereaportilorlauntrice

17 decembrie

Când te afli în legătură cu Mine, iar cea mai mare dorinţă a ta este să faci voia Mea, vei descoperi că fiecare acţiune pe care o faci trebuie făcută nu pentru tine însuţi, ci pentru binele întregului. Această viaţă este numai pentru cei care sunt total consacraţi Mie, sunt gata să lase în spate sinele lor propriu şi să devină parte din întreg. Pentru majoritatea oamenilor nu este uşor de făcut aşa ceva, deoarece ei nu renunţă la personalitatea lor. Ei doresc să se agaţe de ceea ce numesc „drepturile lor” şi să facă exact ceea ce doresc, fără nici o consideraţie pentru ceilalţi. Prin urmare, dacă simţi vreodată că viaţa nu merge cum vrei tu şi că nu eşti în armonie cu întregul, fă-ţi timp să afli ce anume dinăuntrul tău determină această lipsă de armonie şi nu căuta niciodată în jur vreun ţap ispăşitor pe care să dai vina. Atunci când înţelegi că ceva din interiorul tău este cauza, poţi, fără întârziere, să corectezi acest lucru.

Deschiderea porţilor lăuntrice – Eileen Caddy

(mesaje pentru fiecare zi)

Featured Image by Barbara Jackson from Pixabay 

13-15 iunie – gând-atitudine-putere

13 iunie

Atitudinea ta este foarte importantă. Nu poţi creşte spiritual când ai o atitudine negativă şi vezi în viaţă numai greutăţile şi obstacolele. În orice situaţie există un bine, dacă îţi faci timp să-l descoperi, la fel cum există mereu ceva pentru care să mulţumeşti. Numai atunci când nu ai nici un pic de iubire în inima ta eşti orb faţă de cel mai mare bine al tău, faţă de binele celorlalţi şi faţă de această minunată viaţă care este a ta. Cât de binecuvântat eşti! Însă dacă nu eşti gata să accepţi aceasta, să recunoşti şi să mulţumeşti pentru această binecuvântare, atunci mergi de jur-împrejur orbeşte, văitându-te mereu. Fă-ţi timp să-ţi îmbogăţeşti fiinţa şi, dacă te vei simţi total blocat, cel mai rapid mod de a schimba situaţia este să începi să dăruieşti altora. Viaţa este ceea ce faci din ea. Ce faci tu din viaţa ta?

14 iunie

De ce te condamni pe tine însuţi pentru ceea ce par a fi insuficienţele, greşelile, rateurile şi slăbiciunile tale? În loc să te scufunzi în negativul din viaţa ta, de ce să nu transformi aceste slăbiciuni în forţe, iar greşelile în virtuţi, permiţând pozitivului să se exprime pe sine? Descoperă în adâncul fiinţei tale adevărata frumuseţe, virtute şi bunătate. Ai încredere că este acolo şi că o vei găsi, dacă o vei căuta. Când refuzi să vezi ce este mai bun în tine şi alegi să trăieşti în interiorul tău cu toată negativitatea, trebuie să fii gata să accepţi şi consecinţele, deoarece tu atragi ceea ce menţii în gândurile tale. Precum gândeşti, aşa eşti. Gândeşte perfecţiunea şi o vei atrage. Cunoaşte că poţi face orice atunci când EU SUNT cu tine, când te conduc şi te călăuzesc. Când accepţi că EU SUNT înăuntrul tău, cum ar putea fi altfel?

15 iunie

Tu ţii o mare putere în mâinile tale; vezi dacă o foloseşti bine, spre binele întregului. Puterea poate fi folosită pozitiv sau negativ; depinde, pur şi simplu, de tine cum o foloseşti. Când doreşti să vezi numai cele mai bune rezultate, cele mai minunate întâmplări pot avea loc. Când puterea electricităţii este folosită pozitiv, ea poate pune în mişcare o maşinărie gigantică, poate lumina oraşe, poate face lucruri uimitoare, însă când este prost folosită, rezultatele pot fi devastatoare. Aşa se întâmplă şi cu puterea spirituală, care este cu mult, mult mai mare. Ea există aşteptând să fie folosită, însă trebuie folosită corect. Poate aduce numai bine şi vei vedea înfăptuindu-se, într-o adevărată perfecţiune, minune după minune. Cei care sunt pregătiţi să folosească corect această putere sunt, în aceste vremuri, folosiţi la realizarea noului rai şi a noului pământ.

Eileen Caddy Deschiderea Porţilor Lăuntrice

Coperta şi desen: Angela Pitariu Bolnavu

Colecţia Poezii, gânduri, desene – partea a II-a

În anul 1986 apărea la Editura Findhorn o carte plină de înţelepciune. E uşor să ne lăsăm amăgiţi de simplitatea cuvintelor, să trecem pe lângă o tejghea, grăbit spre cabinetul particular de psihoterapie,  comentând ironic “Şi cine altcineva îi mai vorbeşte?” Se referea la cartea Dumnezeu mi-a vorbit. Acesta a fost reacţia unui domn foarte profesor şi foarte psiholog în urmă cu vreo nouă ani. De curând l-am revăzut într-o cu totul altă ipostază, discutând public despre spiritualitate, l-am descoperit a fi un adevărat fan al comunicării cu lumea spiritului. Am zâmbit tare în sinea mea şi mi-am amintit că oamenii se luptă pentru supravieţuire. Şi dacă trebuie să supravieţuiască, n-au încotro, fac orice, acceptă chiar să vorbească cu Dumnezeu, chiar şi după ce i-au râs în faţă dispreţuitor.

Autoarea acestei cărţi, Eileen Caddy, a fost nu doar un pionier al ecologiei – agricultură eco, habitat eco, ecovillage – dar şi un curajos practicant al iubirii. A reuşit să adune în jurul ei câţiva oameni care, uluiţi de rezultatele obţinute în urma punerii în practică a sfaturilor, a mesajelor pe care le recepţiona, nu doar s-au convins ei, dar au convins şi pe alţii. Eileen Caddy a înţeles şi a avut curajul de a trăi cu adevărat spiritual, de a munci astfel, devenind un exemplu pentru foarte mulţi. Înţelegerea energiei iubirii din care toate se manifestă şi aplicarea ei in agricultură s-a concretizat în dovezi incontestabile susţinute de experţi din domeniul agricol şi horticol. Trăirea în adevăr, pace, respect şi apreciere, în iubire pentru tot, toţi şi toate a înălţat vibraţia zonei aproape sterpe în care soţul ei a început să cultive legume după ce au rămas şomeri. Rezultatele au uluit.

Începând din anul 1953, Eileen şi-a început lucrarea spirituală în Findhorn, Scoţia. Totul a început prin conştientizarea dumnezeului lăuntric. Apoi şi-a permis să “audă” vocea lui, să scrie mesajele, să-i urmeze sfaturile. Cartea Dumnezeu mi-a vorbit a apărut în 1971 intr-o primă ediţie, desi  incă din anii ’60 circulaseră multe dintre mesajele sale fiind copiate de mană. Este prima carte a lui Eileen Caddy, adunând unele dintre cele mai timpurii îndrumări pe care le-a primit autoarea de la “vocea interioară”.  În jurul acestor mesaje şi graţie credinţei şi atitudinii lui Eileen, lui Peter, soţul ei  şi lui Dorothy, prietena lor, a inceput să se formeze o nouă lume, o comunitate spirituală care a ajuns, în prezent, să ofere consiliere la nivel mondial pentru construirea aşezărilor ecologice, pentru o economie sustenabilă şi ecologică, bazată pe respectul şi iubirea oamenilor faţă de ei înşişi şi faţă de natură.

Această carte este singura din colecţia “Poezii gânduri desene” care nu a beneficiat de ilustraţie. Singurul “accesoriu” a fost cerneala indigo aleasă pentru textul cărţii.

“Copilul meu iubit, de-a lungul acestui drum spiritual, fiecare suflet trebuie să ajungă într-un punct unde se poate vedea pe sine însuşi ca fiind perfect – chiar aşa cum EU SUNT perfect – şi unde este dispus să accepte miracolul acestui adevăr. Când îţi minimalizezi adevăratul Sine, mă minimalizezi pe Mine, pentru că EU SUNT înlăuntrul tău, EU SUNT tu, acel tu adevărat.”

Eileen Caddy ajunsese să nu mai simtă nicio separare între ea şi Dumnezeul din interior şi să afirme că acest lucru este valabil pentru oricine.

“Orice sâmbure de iubire plantat într-o inimă poate să stea adormit mult timp, dar când îl înconjoară condiţii prielnice, nu se poate să nu încolţească, să nu crească, să nu înflorească şi să nu progreseze. “

Unele mesaje sunt scurte, altele mai lungi, dar toate poartă această amprentă a relaţiei dintre sursă şi creaţia sa.

“Lasă iubirea Mea să vindece

Odihneşte-te în iubirea Mea. Lasă iubirea Mea să vindece, pentru că este ca un balsam pentru suflet. Pentru a spune că Mă iubeşti, tu trebuie să iubeşti toată umanitatea, pentru că EU SUNT toate lucrurile, EU SUNT în toţi oamenii. “

“Contribuţia individuală

Fii la fel de simplu şi de natural ca un copil mic. Nu încerca niciodată să fii altceva. Fiecare suflet are ceva unic cu care contribuie la întreg, iar întregul nu ar fi complet fără această contribuţie. Împotrivirea este cea care produce stress şi tensiune.

Eşti permanent în mişcare către o eră nouă, lăsând în urmă, pentru totdeauna, tot ceea ce este vechi. Vezi marea lumină înaintea ta şi mergi spre ea constant. Las-o să te atragă ca un magnet. Păşeşte in ea cu inima plină şi veselă. Fii gata să faci orice ţi se cere, fără niciun tremur. Fii absolut fără frică.

O poţi simţi cum se infiltrează in tine până ce devii lumină? Tu vorbeşti cu veselie despre “construirea unui corp de lumină”, despre a fi capabil să-ţi preschimbi corpul, ridicându-ţi vibraţiile atât de mult incât să devii invizibil. Acesta este un lucru pe care fiecare dintre noi trebuie să-l înfăptuiască prin gândirea sa, prin năzuinţa sa, prin dorinţa de a o face. Nu există un timp mai bun decât cel prezent, acum.

Pune înainte gândul de a te destinde în lumină şi devino acea lumină. Lucruri noi şi minunate aşteaptă să fie recunoscute. Primul pas este recunoaşterea şi înţelegerea faptului că împreună cu Mine, toate lucrurile sunt posibile. Fii conştient de aceasta. Eu te umplu cu lumina Mea până ce tu devii cea mai pură lumină.”

Deschiderea porţilor lăuntrice a urmat in catalogul Editurii Cartea Daath într-un firesc sens al întregirii. De data aceasta mesajele sunt mai scurte şi organizate pentru fiecare zi a anului, fiecare lună începându-şi conţinutul cu o viziune şi un desen. Desenele au fost realizate de regretata Angela Pitariu Bolnavu, artist plastic şi profesor de desen din Suceava. Domnia sa era mult preocupată de cercetarea spirituală, lucrările sale dovedind fără tăgadă că, inainte de a ajune pe pânză, tabloul a existat ca viziune.

Coperta cărţii este un asemenea tablou intitulat “Evoluţie I”, realizat în anul 1998. Angela Pitariu Bolnavu nu se întâlnise la vremea aceea cu Deschiderea porţilor lăuntrice, dar cu siguranţă înţelesese direct şi intuitiv  procesul descris în titlul acestei cărţi.

Ceea ce este adevărat este recunoscut de oricine, oricând, indiferent de religie, sex, vârstă, clasă socială, avere, orientare, instruire… etc.

Anii ’70 au adus cu ei nu doar valul New Age, nu doar o sintagmă, un nume de trend, ci au adus spirite luminate care au venit să desfacă această robie a omului, să-l ajute să-şi deschidă cu adevărat ochii, urechile, inima şi mintea, să-şi deschidă porţile din interiorul său pornind.

Sunt atât de multe alte mesaje la modă în zilele noastre, spuse de alţi oameni, care mai de care mai renumit şi toate asemănându-se  cu cele ale lui Eileen Caddy. De ce? Nu e vorba despre copiere, ci despre pescuire. Aşa îmi place mie să spun, că pescuim din oceanul conştiinţei. Şi-atunci când nevoia de anumite informaţii este foarte mare pentru omenire, acele informaţii vor fi în mod repetat pescuite, repetate chiar dacă uneori vor fi exprimate în cuvinte uşor diferite în funcţie de evoluţia limbajului, însă această esenţă a libertăţii, a dumnezeului lăuntric nu s-a oprit şi nu se opreşte din a fi pescuită şi tradusă in cuvinte în ultimii, iată, peste 40 de ani! Poate vor mai trece mulţi alţi ani până când această perspectivă, această paradigmă va deveni un lucru comun, obişnuit, natural, firesc, va deveni starea firească a oamenilor.

Cine îşi doreşte să caute adevărul, va constata că toţi autenticii – de oriunde şi de oricând – maeştri ai spiritului sau conştiinţei au transmis aceleaşi mesaje, aceleaşi concluzii.

Într-un firesc universal, atragem exact ceea ce avem nevoie chiar şi atunci când nu suntem conştienţi de nevoile noastre.

Şi pentru că suntem în luna mai, voi copia mesajele ultimelor zile ale lunii din această carte apărută in original în 1986, in 2005 in România, o carte ce conţine selecţii ale mesajelor înţelese de Eileen Caddy încă din anul 1953:

 28 mai

Înainte  de a te căţăra pe un munte înalt, cu siguranţă că-ţi vei fi verificat echipamentul, ca să vezi dacă totul este în regulă şi dacă funia nu are vreun defect, pentru că însăşi viaţa ta depinde de acest lucru. Trebuie să-ţi alegi un ghid bun şi trebuie să ai încredere absolută în acea persoană. Trebuie să fii gata să urmezi instrucţiunile ghidului şi să-i asculţi ordinele fără să crâcneşti. Aşa este şi în viaţa spirituală. Până când nu ai învăţat disciplina şi supunerea, până când nu alegi să faci voia Mea şi să-Mi asculţi glasul, nu poţi începe această viaţă în necunoscut, căci nu vei fi în afara oricărei primejdii. Dacă te-ai blocat pe un făgaş, analizează situaţia şi caută să afli ce anume înăuntrul tău te reţine acolo. Cum stai cu autodisciplina? Poţi să-ţi spui ţie însuţi “Nu!”? Dar cu supunerea? Eşti tu dispus să-Mi urmezi voia cu orice preţ?

29 mai

Tu eşti punctul de lumină din Mintea Mea, eşti punctul de iubire din Inima Mea.

Atunci când vei putea accepta acest lucru, când te vei putea vedea atât ca microcosmos,

cât şi ca macrocosmos, nu te vei mai minimaliza şi nici nu vei mai gândi într-un mod

nesănătos despre tine însuţi niciodată. Vei înţelege că eşti într-adevăr făcut după chipul şi

asemănarea Mea, că noi suntem unul şi că nimeni şi nimic nu ne poate separa. Dacă simţi

vreo separare faţă de Mine, ea este făcută numai de tine, căci niciodată Eu nu mă separ de

tine. Ceea ce tu eşti în mod individual, EU SUNT în mod universal. Este oare de mirare

că trebuie să te naşti din nou pentru a accepta minunea acestui adevăr? Atât de mulţi

rătăcesc departe de mine şi s-au separat de ei înşişi în aşa măsură, încât pe Mine M-au

plasat într-un rai aflat la asemenea înăţimi, încât EU SUNT de neatins! EU SUNT în tine,

ascuns în cele mai tainice adâncuri ale tale, aşteptând să fiu recunoscut şi scos la iveală.

 

30 mai

 Ţie ţi se poate vorbi despre adevărurile spirituale; dar numai dacă le trăieşti, dacă

le pui în practică în viaţa ta şi le manifeşti, ele devin realitate pentru tine, trăiesc, se mişcă

şi îşi au fiinţa în tine. Trebuie să-ţi făureşti propria ta gândire, propriul mod de viaţă şi de

rezolvare a lucrurilor. Trebuie să stai pe picioarele tale şi să nu aştepţi niciodată ca

altcineva să facă treaba în locul tău. Întoarce-te spre tine însuţi, caută fiecare răspuns în

tine însuţi şi-l vei afla. S-ar putea să dureze. Poate va trebui să înveţi să fii răbdător şi să

Mă aştepţi, însă atunci când credinţa şi încrederea ta vor fi suficient de puternice, vei

descoperi tot ceea ce cauţi. Învaţă să te întinzi, să creşti şi să te dezvolţi. Învaţă să-ţi

extragi de la Sursă toată puterea, toată cunoaşterea, toată înţelepciunea şi toată

înţelegerea. Continuă să te întorci spre Mine, Domnul Dumnezeul tău, divinitatea

dinăuntrul tău. Niciodată nu te voi uita sau abandona, pentru că tu ştii deja cu siguranţă

că EU SUNT întotdeauna cu tine.

 

31 mai

Începe chiar acum să-ţi extinzi conştiinţa şi să gândeşti abundenţa în toate, pentru

că numai în acest fel nevoile tale pot fi împlinite. Vreau să ştii că este marea Mea plăcere

să-ţi dăruiesc împărăţia Mea, pentru că totul se revarsă din ea. Pentru aceasta trebuie mai

întâi să o cauţi; apoi toate celelalte ţi se vor adăuga. Îţi ştiu fiecare nevoie şi fiecare

nevoie a ta este minunat îndeplinită. Crezi în acest lucru cu toată inima. Nu lăsa nici

măcar o îndoială să strice miracolul credinţei. Acceptă cuvântul Meu, trăieşte prin el şi

vezi cum se petrece miracol după miracol. Vremea miracolelor nu s-a sfârşit, cu

siguranţă. Când trăieşti o viaţă total dedicată Mie, atunci vei vedea minuni negrăite. Vei

vedea că imposibilul devine posibil şi vei recunoaşte mâna Mea în toate. Inima ta va da

pe dinafară de iubire şi recunoştinţă pentru tot ce se va întâmpla.

 

Iată şi două dintre desenele ce ilustrează mesajul generic al lunilor mai şi iunie. Desenele Angelei Pitariu Bolnavu îşi doresc a respecta perspectiva copilului, întocmai cum ne era indicat în precedenta carte: “Fii la fel de simplu şi de natural ca un copil mic.” Cred că putem adăuga şi “fii bucuros şi doritor să trăieşti experienţele vieţii.”

Mai:

Iunie:

Sfârşitul părţii a II-a